Universialism inom Asatro

Universalismen (av latinets universalis, ”allmän”)

Unitarian-1.jpg

Universalism är ett teologiskt och filosofiskt begrepp som innebär att vissa idéer har universell tillämpning eller tillämplighet. Ett samhälle som kallar sig universalistiskt kan peka på allmängiltigheten i de flesta religioners universella principer och accepterar andra religioner på ett inkluderande sätt och tro på en universell försoning mellan mänskligheten. En del religioner tror på det universella värdet av deras lära och moraliska principer, och vill ”känna sig inkluderande”.
En tro på en grundläggande sanning är också en annan viktig grund. Den levande sanningen ses som mer långtgående än nationella, kulturella eller religiösa gränser eller tolkningar av den ena sanningen.  Universalism betonar att etnicitet är en universell mänsklig kvalitet och fokuserar på de flesta folkslagens universella principer. Den accepterar alla människor på ett inkluderande sätt oavsett bakgrund.

universalism-2.jpg

Universalism är ett synsätt där mänskligheten representerar en homogen helhet, en enda stor utökad familj, där termer som ”folk” och ”identitet” förlorar sin relevans.

Universalismen kan ses som en bieffekt av jämlikhetsideologin och är en form av politisk monoteism , roten till all totalitarism. Enligt det universalistiska tankesättet är varje enskild människa blott en ”världsmedborgare”. Alla kulturer bör enligt universalismen blandas samman, eftersom det ändå inte anses finnas några kvalitativa skillnaden mellan dem.

Universalismen är ett bedrägligt vapen för varje upptänklig imperialism, eftersom den applicerar en enda modell – sin modell – på hela världen, och påstås syfta till att ena alla folk. I praktiken handlar det snarare om att ena alla folk under en enda makt- och intressesfär. Eftersom mänskligheten är – och alltid har varit – en myriad av unika folkslag, med biologiska och kulturella egenheter, är det omöjligt att förstå sig på den enligt den ”allomfattande” universalismens synsätt.

25014-ThinkstockPhotos-178032977.1200w.tn.jpg

Moraluniversalism (även kallad moralisk objektivism eller universell moral) är den meta-etiska positionen som något system av etik eller universell etik gäller universellt, det vill säga för ”alla likadana belägna individer”, oavsett kultur, ras , kön, religion, nationalitet, sexuell läggning eller någon annan särskiljande funktion. Moral universalism står emot moralisk nihilism och moralisk relativism. Men inte alla former av moralisk universalism är absolutistiska, och de är inte nödvändigtvis värda monister; många former av universalism, såsom utilitarism, är icke-absolutistisk.

dsc09789-blackvikingsml-e1440699807863.jpg

Universialism i Nordisk hedendom eller Asatro är tron på att man kan inkludera andra folkslag från hela världen. Detta håller de flesta samfund på med då de uppfattar Asatro som en universell religion. Vissa säger sig göra detta för att de smyger och lurar myndigheterna som de vill ha bidrag av. Detta är inte bara falskt utan också oärligt och hemskt mot de människor av annan etnicitet som tror att de är välkomna medans i själva verket de blir avskydda och föraktade av medlemmarna i sådana samfund som i grund och botten är rasister.

Folkförbundets inställning är enkel, ärlig och naturlig. Vi är ett förbund för Skandinaver, för de som härstammar från de nordiska urfolken. Likt Indianer och samer så existerar vi endast för att bevaka vår folkgrupps rättigheter.  Man kan vara medlem oss stödja oss men endast Skandinaver får delta på evenemang, verksamhet och AllTinget, bara vi får inneha administrativa roller i rörelsen.  Vi finns inte till för att diskriminera andra etniciteter utan för att jobba för vår egen. Detta helt i linje med andra urbefolkningar.

maxresdefault

Om nordisk hedendom var en strikt naturreligion skulle man kunna tänka sig att folk av annan etnicitet än Nordisk skulle kunna ägna sig åt den. Då skulle det innebära att man dyrkade den Nordiska naturen, dess arter och fauna, väsen och energier. Men faktum är att till och med naturreligioner oftast är etniska. Med naturreligion menas en mindre sammanhållen religion, ibland kallad skriftlös religion som framför allt dyrkar naturen i någon form, exempelvis jorden, himlakroppar (ofta solen och månen), djur och växter. Dessa religioner är vanligtvis små, oorganiserade och ofta avgränsade till ett folk eller en stam. Då de inte innefattar samma stora organisation som de så kallade världsreligionerna har de tidigare ibland kallats primitiva. Bland naturreligionerna kan man urskilja vissa grupper, såsom animism och schamanism. Naturreligioner är vanliga i Afrika, Amerika och runt polcirkeln inklusive Sibirien (cirkumpolära religioner, däribland finsk-ugriska religioner (innefattande samisk religion) och till viss del i Mellanöstern (turkisk schamanism). Man tror att vissa människor kan prata med heliga andar i naturen. På så vis kan de som pratar med naturen förmedla kunskap till alla i stammen. Begravningar brukar ses som viktiga ceremonier inom naturreligioner.

6f1fc99525b00874bb5f5a4641b8a0c0

Men Asatron är till skillnad från naturreligionen också en förfädradyrkan och en etnokulturell betingelse. Alltså omöjliggör det att andra etniciteter än Skandinaverna kan hålla på med nordisk hedendom.

5d1c56471a119a55ff1cd486e7bf7395

Nyhedendomen är till skillnad från folklig hedendom religiös och då är universialism naturligt. Vi i SHF delar inte denna uppfattning utan uppfattar andlighet som knutet till ursprung, släktskap och region. Vi anser inte att nordisk hedendom och folklighet kan vara inkluderande eller öppen för icke-skandinaver.

Universialism är tätt knuten till globalismen. Definitionen av globalism är
: En nationell politik för att behandla hela världen som en  intressesfär för politiskt inflytande -att  jämföra med imperialism och internationalism. Universialisten/globalsisten drömmer om en världstäckande monokultur där det inte får existera olikheter eller olika etniciteter. Denna ideologi gynnar internationella maktfaktorer och är förkrossande för urfolk och nationer.

hqdefault.jpg

New age människan tror att allt är ett. De ser ingen skillnad på en elefant och en daggmask. De är utpräglade Panteister. Medans i verkligheten så utgör biologisk, andlig och etnisk mångfald dynamiken som möjliggör andlig utveckling. Vi folkliga hedningar är realister. Vi förstår hur viktigt det är med olikheter och särskiljande, gränser och egenheter.

Homocentrism är uppfattningen att människan är universums centrum och mittpunkt, att allt kretsar runt människorna deras verklighet och behov. Den är alltså den ultimata egoismen och är skadlig för ekosystemet som helhet. Den isolerar mänskligheten i en paralellvärld som inte är knuten till naturen och verkligheten.

Alla dessa strömningar av ideologier vill tillämpa sin dogma på Skandinavisk hedendom.

universalist-asatru-sheep

Det finns en konflikt som har pågått länge inom internationell asatro mellan universell och folklig nyhedendom.  Denna konflikt håller vi oss utanför då Skandinavisk etnisk asatro hyllar våra rötter, våra blodsband och historia. Vi står förstås andra europeiska folk vi är släkt med och har gemensamma rötter med närmare. Vår Skandinaviska etnicitet utgör en naturlig gräns mot omvärlden. Vi behöver inte ta ställning i saker som inte rör oss. Vår enda plikt är att värna om vårt eget och vara så mycket oss själva vi bara kan vara. Då bidrar vi till mänsklighetens mångfald och är en del av naturen.

7fce29235d96d5e3f8c0e1f09a45888b

 

Källor:     Metapedia

Wikipedia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s