3687
Keltiska och Germanska stammar
Vi är ättlingar till Skandinaviens germanska stammar. Ett släktsskap som fötpliktigar att vårda de värderingar de krigade för och förvalta detta arv väl. Heder och pliktrogenhet, hjältemod och handling det var deras signum. Att obändigt sträva och arbeta för att säkerställa trygghet och framgång. När de ryckte ut i krig och attackerade England 8 jun 793, det som officiellt kallas inledningen av vikingatiden. Att man valde att bränna ett kloster var inte gjort av feghet, det var ett medvetet val att slå mot kristendomen. Kristendomen representerade värderingar som inte var förenligt med förfädernas värld. De trodde inte på en osynlig man som kunde förlåta folk för deras ”synder”. En oförätt gjordes upp i ting och på slagplats. Att någon skulle komma undan var otänkbart. Fredlösa kunde fly utomlands men domen var livslång, om de fick tag på dem så dödades de omedelbart. Skandinaverna var dessutom urfolk som levde i symbios med naturen.
534292536.jpg
Förutom denna fundamentala skillnad på världsuppfattning så var det de kristna som var angriparna. Det var de som från Frankrike ledde en skoningslös grymt operation mot skandinaverna som var hedningar och uppbärare av det ureuropeiska kulturarvet. De skandinaviska stammarna var som ett genomsnitt, ett överslag över de forna urstammarna i Europa genetiskt och kulturellt sett. Språk, vapen, levnadsätt, historia, släktskap och blodsband präglade skandinaviens landskap. Jag misstänker även att dialekter har formats ur dessa lingvistiska differenser de urgermanska stammarna uppvisade.
against_infidels.jpg
Man ska ha klart för sig att våra förfäder inte var dumskallar. De förutsåg att utgård skulle förstöra deras värld om de släpptes in. De ansåg att krafterna utanför deras värld representerade kaos och förtörelse. Deras Völvor såg också in i framtiden. Dessa tider vi lever i nu förutspåddes säkert. De undrade säkert om vi, deras avkommor och ättlingar skulle ha visdom att överleva detta stora test.
45563c191b9e8f7326d28c3043c09d8e (1).jpg
 I ett samhälle utan sunda normer och hedersfulla värderingar så växer problemen. Det skapar en atmosfär av ansvarslöshet. Vi som är ett urfolk ett stamfolk fungerar bäst som ett kollektiv.  Vi sluter oss tätt till varandra, delar principer och levnadssätt och opererar gemensamt. Samarbete var essentiellt för överlevnad i en hård, kall och krigisk värld. Det är där edsvärandet kommer i från i Nordisk tradition. Man svär eder av trohet och lojalitet för att sammansvetsa och legera fosterbrödraskap och systraskap. Självklart i full insikt i att människolivet är fullt av kamp och svårigheter som man bäst överkommer tillsammans.
s-l300 (1)
Santidigt finns också ett enormt behov för privatitet och självständighet. Du ser sällan ett stoltare folk än vårat. Samhällets största problem är att vi vill ha något eget. Urfolk förväntas underkasta sig det moderna samhällets sätt. De ska anpassa sig och lämna över sin natur till systemet. Detta är en prövning från gudarna. En kamp på liv och död. Det är två olika verkligheter som står mot varandra. Att dessa moderna system som styr världen är multietniska och repressiva samt ofta uppträder diktatoriskt gör inte saken bättre. Hela vår existens är hotad på alla nivåer. Det är två vitt skilda synsätt som inte förstår varandra eller den andres motiv.
Men vi måste hitta en konstruktiv väg ut ur detta. Urfolkslagarna ger oss rätt att ha vårat eget. En egen regering, egna myndigheter, egen polis etc. Så det är inte orealistisk juridiskt sett att fortsätta bevara vår särart och leva som rakryggade skandinaver.
2010may17women.jpg
Oavsett hur omvärlden och nutidssituationen ser ut så måste vi hålla stenhårt på den nordiska urgermanska kärnan inom oss själva. Det är inget fel att vara annorlunda från de andra folkslagen, det är bara naturligt. Endast ett manipulativt illvilligt system skulle försöka ta ifrån oss det. När vi står fast i oss själva så är det dem som är rasisterna om de diskriminerar oss. Vi kan vara oss själva på ett lugnt och självsäkert sätt. Vi kan koncentrera oss på sammanhållning och visdom.
Iceland-Althing
Livet ska vara gott att leva annars kan det kvitta sade någon vis man. Ett positivt sinneslag är alltid ett kraftfullt vapen. Vi måste tro på oss själva benhårt och villkorslöst. Framförallt så måste vi skapa och manifestera den innergård vårt folk behöver. Bara då kan vi vara produktiva och leverera vår fulla potential. Bara då kan styrkan uppstå att många inte behöver vara aggressiva eller rädda. Då kan nordfolket visa vad de är bäst på.
Jag tror att det yttersta vi ärvt från föregångarna är en djup visdom. Både logiskt och initiutivt. Vi har en förmåga att tänka klart. En del så mycket att världen uppfattar dem som extrema, men oftast så ligger de bara långt före i tanken. Med denna storhet i vårt väsen är det på plats att vi gör oss själva ära i detta midgård,,
e514751928e677dac7fa602e041afd81.jpg
Av Sibbe