SHF godkänner inte förbud mot runor

SHF motsätter sig alla former av inskränkningar mot den Nordiska kulturen eller rätten för Nordiska människor att använda sitt kulturella och folkliga arv. Där ingår Runorna och andra symboler förekommande på Runstenar och annat av värde. Runorna har använts av vårt folk sedan urminnes tider.

Från Riksantikvarieämbetet:

Om runskrift

”Runinskrifterna är de äldsta bevarade originaldokumenten på svenska och en viktig länk till forntiden. Även om runor från början fanns inom hela det germanska språkområdet, var det i Skandinavien som de hade störst utbredning och användes under längst tid”.

14245.jpg

Guldbrakteat från Tjurkö i Blekinge ristad med urnordiska runor: ”Heldar gjorde runorna på det ‘välska kornet’ [guldsmycket] åt Kunimund”.

SHF åberopar

FN;s konvention om urfolk artikel 8, punkt 1

Urbefolkningar och deras individer har rätt att inte utsättas för tvångsassimilering eller förstörelse av sin kultur.

Artikel 9

Urbefolkningar och urfolksindivider har rätt att tillhöra en ursprungsgemenskap eller nation, i enlighet med sina traditioner och sedvänjor i den berörda gemenskapen eller nationen. Ingen diskriminering av något slag får förekomma mot utövandet av en sådan rättighet.

Artikel 12, punkt 1

Urbefolkningar har rätt att manifestera, utöva, utveckla och lära ut deras andliga och religiösa traditioner, seder och ceremonier; Rätten att behålla, skydda och ha privat och avskiljd tillgång till deras religiösa och kulturella platser; Rätten till användning och kontroll av deras ceremoniella föremål; Och rätten till repatriering av deras föregångares mänskliga kvarlevor.

Artikel 13

1. Urbefolkningen har rätt att återuppliva, använda, utveckla och föra vidare till framtida generationer sina historier, språk, muntliga traditioner, filosofier, skrivsystem och litteratur, och att utse och behålla egna namn för samhällen, platser och personer.
2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att denna rättighet är skyddad och också för att säkerställa att ursprungsbefolkningen kan förstå och bli förstådda i politiska, juridiska och administrativa förfaranden, vid behov, genom tillhandahållande av tolkning eller av andra lämpliga medel.

Artikel 15

1. Urbefolkningen har rätt till värdighet och mångfald för deras kulturer, traditioner, historier och deras målsättningar som också ska vara lämpligt återspeglade i utbildning och allmän information.

2. Stater ska vidta effektiva åtgärder i samråd och samarbete med de berörda inhemska urbefolkningarna, för att bekämpa fördomar och eliminera diskriminering och främja tolerans, förståelse och goda relationer mellan det inhemska urfolket och alla andra delar av samhället.

Artikel 31

1. Urbefolkningen har rätt att bibehålla, kontrollera, skydda och utveckla sitt kulturarv, traditionella kunskap och traditionellt kulturella uttryck, liksom manifestationer av deras vetenskap, teknik och kulturer, inklusive mänskliga och genetiska resurser, frön, läkemedel, kunskap om egenskaperna hos faunan och flora, muntliga traditioner, litteraturer, mönster, sport och traditionella spel och bild- och scenkonst. De har också rätt till behålla, kontrollera, skydda och utveckla sin intellektuella vetande äganderätt över sådant kulturarv, traditionell kunskap och traditionell kulturella uttryck.

2. Staterna ska i samarbete med ursprungsbefolkningen vidta effektiva åtgärder för att erkänna och skydda utövandet av dessa rättigheter.

Artikel 34

Urbefolkningen har rätt att främja, utveckla och underhålla deras institutionella strukturer och deras särskiljda seder, andlighet, traditioner, förfaranden, praxis och, i de fall där det existerar, juridiska system eller seder, i enlighet med internationella mänskliga rättigheter.

Leif-Erikson-002-2gxfbek.jpg

SHF förväntar sig stöd av den Svenska staten, enligt grund i internationell lag att få hjälp att åtala personer eller myndigheter som vill inskränka den Skandinaviska urbefolkninen dess rättigheter. Alternativt att de snabbt lägger ner sådana diskriminerande och rasistiska anmälningar mot folkgruppens kultur som syftar till att förbjuda Skandinaver att utöva sina traditioner och använda sina historiska attribut.

091c0c6cf5056994d7667e086cea2138-932x745-2-min.jpg

Tyr runan är en del av det Ursvenska alfabetet och får användas av alla med Svensk härkomst. Detta är vår fastslagna rättighet utan att någon får ha någonting att invända mot detta. Alla Skandinaver oavsett politisk åsikt har rätt att fritt använda den.

Svastikas

En annan symbol som får utstå förtal och nedkämpas är Solkorset den s.k.a Svastikan som finns återgivet på ett flertal fornminnen. Det finns ett stort antal danska och svenska runstenar med hakkors och vikkors

Bla annat på Högbystenen i Östergötland

Högbystenens-kors.jpg

och Hunnestadsmonumenten på Runsten Dr 283

800px-Hunnestadsmonumentet_skåne_ole_worm

Ingen modern politisk tolkning, eller användning av symbolen, ska kallas för hets mot folkgrupp. Tvärtom ska förbjudande av Hakkorset i Norden eller försök att hindra Skandinaviska urfolksindivider användande av dem ses som hets mot folkgrupp i detta fall.

Lika gäller alla andra Nordiska symboler likt Triskelen och Valknuten etc

b16877ce792319f67322eb92f64b3e34.jpg

Likadant gäller Nordisk djurornamentik och mönster.

250px-UrnesChurchRelief.jpg

250px-Järnåldern,_Bronsspänne_från_Gotland,_Nordisk_familjebok

Nordiska symboler och runor ska få återges, tatueras, användas på flaggor, på sammankomster utan att diskrimineras. Brott mot detta kommer att bekämpas och åtalas med stöd av FN.s konvention om Urfolk.

SHF jobbar för förståelse och respekt av vårt kultuarv och motsätter sig alla former av diskriminering mot det. Vi vill sprida kunskap som ska ge förståelse hur viktigt detta är för vår folkgrupp. Det moderna samhället med alla dess politiska inriktningar och folkgrupper äger inte rätt att förbjuda eller gära vårt kulturella och andliga arv illegalt.

Sibbe

 

Källor: Råå

Förenta nationernas deklaration om ursprungsbefolkningar

översatt av Sibbe Bladh

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s