Genetik är i praktiken odramatiskt

ukrn.jpg

Vårt folk har bott i Skandinavien i tusentals år.  Vår uppgift är inte att bevara en ras utan ett specifikt urfolk och dess traditionella områden. Ett urfolk delar språk, historia, genetik, i vissa fall mytologi och religion. Vi hävdar inte att vi är överlägsna andra folk eller söker världsherravälde. Snarare är vi en självständighetsrörelse, en miljö och etniskt kulturellt inriktad folklig rörelse som hävdar sina lagliga rättigheter. Vårt arbete handlar inte om att vara emot ickenordiska människor.  SHF stödjer inte fientlighet och aggressioner mot ickenordiska människor. Vi vill att den Svenska nationen ska vara stolta över sitt urfolk. Vi vill göra något som gynnar alla som bor här.

Vikings-Voyages.png

Den nordiska rasen är ett en sammansmältning av antika vita folk. Alla germanska stammar härstammar från Skandinavien (danmark och södra sverige). Våra förfäder var världsbyggare och spred kultur, visdom , kunskap och civilisation. Alla folk som berörts av de nordiska folket har rest sig mot storhet och fått kraft att hävda sin suveränitet. Det är samma historia från Finland till Irland, Frankrike och Ryssland. Den nordiska folkstammen byggdes av ett antal haplogrupper som har smält ihop och utvecklats under tusentals år till den homogena nordiska befolkning vi finner i senare tider.

Inom molekylär evolution är en haplogrupp en grupp av liknande haplotyper, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) mutation. Ordet kommer från grekiskans ἁπλοῦς, haploûs, ”enkel”. Haplogrupper kan användas för att bestämma genetiska populationer; grupper av individer som hänger samman genetiskt. Haplogrupper används inom populationsgenetik och vid studiet av molekylär evolution.

indo-european-migrations

De stora Svenska haplogrupperna, eller fäderslinjerna är I 1, R1 a, R1 b, N, I 2, E, G, J. Alla dessa utom I har invandrat till nordeuropa och norden från central och nordasien, mellanöstern och europa.  I är den enda nordeuropeiska haplogruppen och 37 % av svenska män tillhör den. R1 kommer från centralasien och mammutjägarna i Sibirien, den utgör 2/3 av europas män.. Haplogrupp N är en finsk och samisk linje och utgör ca 10 % av svenskarna. Det har spekulerats att detta skulle vara en asiatisk linje för att den uppstod i Asien men N är en undergrupp till de flesta Europeiska haplogrupper. Genforskning har visat att alla Uralfolk har mongoliska gener utom Finnar och samer. Det finns ytterligare en tes att alla härstammar från Afrika. Men jag är också säker på att vita människor må ha utvandrat från Afrika men inte att det skulle finnas svarta människor i de nordiska förfädraleden. Dessa påståenden är till för att splittra och förvirra. ”Vita” människor rörde sig över större ytor på jorden än dagens etablissemang kan erkänna. Däremot så hade de första jägarna/samlarna i Skandinavien en mörkare hudton enligt genetiska studier. Men de hade samtidigt blå ögon.

8117953_orig6102208_orig.jpg

adn

DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener.

Molekylen består av två långa polymerer, i människan cirka 2 meter lång, bestående av sekvens av enkla enheter kallade nukleotider. Det som ofta brukar kallas DNA-molekylens ryggrad utgörs av sockermolekyler och fosfat-grupper sammansatta med esterbindningar. De två polymererna är lindade runt varandra för att bilda en helix. Bundna till respektive sockermolekyl sitter vanligtvis en av de fyra typer av de molekyler som kallas kvävebaser. Det är denna sekvens av olika kvävebaser längs ryggraden som utgör den genetiska koden, vilken bestämmer ordningen av aminosyror i proteiner. Koden läses av genom att översätta delar av DNA:t till nukleinsyran RNA i en process som kallas transkription.

Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer. Dessa kromosomer fördubblas i en process som kallas replikation innan cellerna delar sig. Informationen kan på så vis bevaras i båda de resulterande cellerna. En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna, som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein. Denna ordningsföljd avgör vilken form proteinet får och vilken funktion det kan fylla i kroppen. Översättningen från nukleotider i DNA till aminosyror i proteiner sker enligt den genetiska koden. För varje grupp om tre nukleotider i DNA-molekylen läggs vid översättningen en enda aminosyra till i det protein som tar form.

James-Watson-and-Francis--008

På rasbiologins tid existerade inte genteknik. Man kände till gener men inte deras funktion. DNA gåtan löstes först år 1953 när de två amerikanerna James Watson och Francis­ Crick upptäckte dubbel­spiralstrukturen i DNA. För denna upptäckt fick de ta emot Nobelpriset år 1962. Detta visar att det aldrig går att jämföra genetikstudier med rasbiologi. Sådana jämförelser grundar sig i okunskap, rädsla och fördom. Det är inte kunskap som är farligt utan det är okunskap som är det. Det är inte vetskapen om rasernas historia och existens som är farlig. utan det är när man börjar klassificera hur mycket värda människor är efter ras som det blir farligt, det är hat, okunskap och diskriminering som är problemet, inte kunskap.

plate7dx.jpg

Att etnisk identitet ses som ett problem beror på hjärntvätt i samhället. Medborgaren har fostrats i att vara allmängiltig och lärt sig att kunskap om folkslag är ondskefullt och automatiskt leder till etnisk rensning och folkmord. Men det tycks bara vara Europeiska folks självständighetssträvanden som är ett problem enligt mainstream media och etablissemang. Samer och Indianer lyfter man upp som förtryckta folk men oss, vår historia och situation nämner de inte. Etnicitet och miljökamp är inte populärt någonstans bland moderna samhällen. Hundratals urfolksledare som försvarar naturtillgångar och miljö mördas varje år. Urfolken är ofta jordens samvete som beskyddar djur och natur. Samhället måste lära sig att acceptera det.

Det är intressant med genetik men det är inte principen vi hävdar vår urfolkstatus på. Den grundar sig på urminnes hävd samt att vi var en befolkning innan de nordiska staterna bildades av utländska intressen. Urbefolkningar har rätt till självbestämmande. Genom kraften av den rätten bestämmer de fritt sin politiska status, de bedriver fritt sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Enligt en vetenskaplig, arkeologisk definition är en urbefolkning en folkgrupp som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

36511064_621998494833980_7213577369552945152_n

United Nations Working Group on Indigenous Populations (WGIP) definierade begreppet 1972, med utökningar 1983 och 1986.

FN:s definition av ursprungsfolk är att ursprungsfolk är de som har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra, anser sig själva skilda från den övriga befolkningen, som nu lever i detta territorium, och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

ILO, Internationella arbetsorganisationen definierade begreppet i Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO 169) år 1989 till att gälla folkgrupper som var bosatta inom ett område, när andra folkgrupper grundade en stat inom samma område.

I det svenska betänkandet ”Samerna: ett ursprungsfolk i Sverige” definieras ursprungsfolk som ”folk som härstammar från folkgrupper som bodde i landet vid tiden för fastställandet av nuvarande statsgränser och som helt eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner”

Detta innebär att man inte får vara helt assimilerad för att kallas för urfolk. Men det finns tillräckligt med nordisk tradition och kultur för att bevara, och en tillräckligt obruten släktlinje för att tydligt visa vårt släktskap med urinnevånarna i Skandinavien. Att vara assimilerad handlar inte om att man använder den moderna världens bekvämligheter. utan det handlar om att man har släppt eller glömt bort sin urfolkstillhörighet och identitet. Det är ingen som kräver att urfolk ska vara bushfolk. Det handlar om tillhörighet och självidentifikation. Nordiska människor må vara moderna men de är nordiska urinnevånare på alla sätt och vis.

resizer.jpg

Systemet tror att de står för den ultimata verkligheten, vi urfolk tror oss stå för den naturliga verkligheten- I slutändan kommer nog ingen att vinna detta utan som vanligt krävs det samarbete och respekt för att komma framåt. Genom att låta nordmännen få vara sig själva så behöver de inte känna sig hotade av deras ökända vrede, vilken uppstår genom deras ilska och frustration. När man tillåts vara trygg i sig själv så är man inte rädd för andra. De får sluta att frukta och hata den nordiska människan. Annars kommer konflikten eskalera.

Det är många steg att gå, vägen är lång men vi vet att det är rätt. Vi tror på oss själva och vår vision. Vi är ivriga att göra rätt för oss. Vi hoppas på förståelse, ömsesidig respekt och samexistens på jorden. Vi önskar att människor inte såg individualism som ett hot mot kollektivet. Vi önskar att man visade hänsyn till varandra oberoende av etnicitet. Framförallt så vill vi behålla vår etniska särart och folkliga tro och studera vår genetik, biologiska och kulturella bakgrund  utan att någon har ett problem med det och tjatar om rasism.

Odin.ngsversion.1488517268480.adapt.1900.1.jpg

Detta synsätt att nordisk organiserad folklighet skulle vara något farligt eller negativt återspeglar bara deras egna rädslor. Rädslor som har inprogrammerats av media etc. Oron och motståndet mot den gryende folkliga andliga rörelsen är ogrundad och och i sin natur förtryckande och främlingsfientlig. Den nordiska kulturen, historian och folket är ett så främmande koncept för dem att det skrämmer dem. Vi behandlas som ett främmande element i vårt eget land. Ändå så vet jag vilken stolthet det finns därute bland de våra och hur mycket de har att ge.

CST2049.700

 

Källor:               Boken ”Svenskarna och deras fäder” av Karin Bojs och Peter Sjölund

Sametinget.se

Wikipedia

2 kommentarer

  1. Mandelpotatisens väg till Norden och lappland

    Den tors 15 nov. 2018 04:31 skrev Skandinaviska Hedniska Folkförbundet :

    > shfsweden posted: ” Vårt folk har bott i Skandinavien i tusentals år. Vår > uppgift är inte att bevara en ras utan ett specifikt urfolk och dess > områden. Ett urfolk delar språk, historia, genetik, i vissa fall mytologi > och religion. Vi hävdar inte att vi är överlägsna andra ” >

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s