Ett antal SHF medlemmar, vänner och bundsförvanter samlades i Vilske kleva för att inviga det Småländska blotlaget Vätterstadens blotlag.

Stavningen kommer från Isländskans namn på Vättern ”Feitur”.

Vi samlades på fredag kväll och sköt upp ceremonierna till lördagen med hänsyn till regn, moln och blåst. Så vi satt och grillade och drack öl och mjöd.

På lördagen åkte vi först på en sightseeing till Trävattna där vi besökte ett gammalt gravfält med en serie mäktiga domarringar.

Sedan åkte vi till det storslagna Odensberg.

Frejas katt satt vid Odensberg och lurade, den försökte se ut som en björk.

Därpå återgick till basen och åt lunch. Sedan begav vi oss ut på en promenad på Mösseberg till Hörnemosse och Vråhålan.

När vi gått i ca 2 timmar så återvände vi helskodda fast vi tvingas gå genom kohage med arg tjur,, De är vår säkerhetspersonal f.ö.

Vi grillade och åt middag och drack till skymningen. Efter 22 tände vi stora eldstaden och förberedde blotet och edsvärjningen.

Sedan strax efter den sena skymningen inledde vi ceremonin. Josephine från Danmark kallade in makterna.

Sedan när cirkeln var slagen så började Edsvärjningen med Marcus Nilsson grundare av blotlaget.

Efter det hade vi ett sedvanligt Blot vilket tillägnades Freja och Tyr.

Sedan avslutades det som alla blot jag håller i gör, i en cirkel med axlarna om varandra. Det var en kraftfull stund.

Grannar, medlemmar och inbjudna festade till sent.

Vi i SHF ser fram emot att se Vätterstadens blotlag utvecklas. Det är väldigt bra folk som är engagerade i blotlaget och vi spår det en bra framtid.

Mvh Sibbe

Hell Makterna

Hell Folket

Hell SHF

Vi som folk måste återuppväcka känslan för vårt folks rötter. Detta i sin tur skapar förhoppningsvis en känsla av ansvar och ger energi åt en moralisk kompass, så att åtminstone de mer självständigt tänkande medborgarna i samhället instinktivt kommer att veta vad som är sunt och naturligt, samt vad som är degenererande och främmande…och resten kan följa deras exempel.

Det fungerar bevisligen inte med den form av demokrati vi har idag för vårt folk. Inte heller passar ideologier som kommunism, abrahamitiska kulter eller anarki för vårt folk. Vad skulle då kunna passa oss? Som tillhörande de indoeuropeiska folken är vår förkristna, ursprungliga och andliga tradition hednisk. Denna hedniska tradition har gått under många olika namn där Asatro, Forn Sed, Wotanism och Odinism är några av dem. Fortsättningsvis använder jag mig av namnet Odinism i denna text.

Vi kan som folk inte förvänta oss ett bättre samhälle eller nå insikt om oss själva och vår relation till verkligheten genom ett dogmatiskt ältande av de abrahamitiska kulterna eller genom att gå i korrupta politikers ledband. Vi måste söka sanningen inom oss själva, samt lösa förintelsen av vårt land, folk och kultur med utgångspunkt från våra egna behov och förutsättningar. Dessa olika behov och förutsättningar är individuella men samtidigt färgade av den kulturella och genetiska omständighet vi befinner oss i: vårt folk…vårt blod.

Vårt folks mentalitet är en produkt nedärvd genom generationer från våra förfäder; vad de trodde och tänkte på. Våra kroppar är på samma sätt en produkt av många tidigare generationers gener. Odinism är det naturliga uttrycket för våra förfäders sätt att se på verkligheten, naturen, världen och sig själva. Odinism är den inre kraft och det inre flöde – blodet – vilket sammanlänkar oss med vårt andliga ursprung. Detta oavsett om folk är medvetna om det eller ej.

Om Sverige och Europa ska kunna räddas undan den pågående förgörelsen bör vårt folk återvända till sin ursprungliga andlighet – sitt naturliga tänkande – och därmed främja sitt eget och motstå den maktelit, samt de abrahamitiska kulterna som råder över oss.

Vi ser hur dagens samhälle – vilken i mångt och mycket bygger på kristet tänkande – under lång tid ägnat sig åt att systematiskt utrota folkreligioner (folkliga traditioner), samt exploatera både land och dess folk. Vill vi ha det så? Om inte så bör vi snarast återgå till Odinism, vår ursprungliga och andliga tradition. Detta för att i möjligaste mån undvika underkastelse inför makteliten vilka kontrollerar oss uppifrån och utifrån. Odinism är frihetens, livets och vårt folks sanna väg…och den ger antagligen makteliten mardrömmar. För är det något dessa räds så är det fria män och kvinnor som kan tänka själva. Sunt förnuft, heder, lojalitet, rättvisa, samt självförsörjande och självständiga individer verkar utgöra ett stort hot mot denna maktelit. Så gör det rätta…återgå till dina egna rötter. Ett folk utan sina rötter är som ett träd utan sina rötter…vacklande och döende.

Pierre Larsson