d6a0af2934a8aaab2900b2e39ab25c0b

I dag den 9 Augusti är det den internationella urfolksdagen. Då vi är ett urfolk så uppmärksammar vi det och skickar en hälsning från vikingaättlingarna till alla andra urfolk världen över.

Nu hörs en kör av mindre begåvade säga : Ööhhhh! Skandinaver är inte ett urfolk! Vilket inte säger annat än att de är okunniga och inte pålästa om definitionen av ett urfolk. Det är väldigt vanligt att folk reflexmässigt stöter ur sig denna indoktrinerade dynga men vad beror det på? Det vanligaste sättet att se urfolk är att de är primitiva stackare som behöver hjälp att existera och fungera. Urfolksbegreppet har blivit synonymt med icke-vita befolkningar vilka har behandlats illa. Det har blivit ett slagträ man använder för att diskriminera alla som råkar ha ”fel” hudfärg. Alltså används detta för att rasistiskt segregera och frånta skandinaver möjligheten att ha en egen etnicitet, identitet och kultur. Urfolkstatus hänger inte bara på ras eller hudfärg utan är etniskt, demografiskt och kulturellt betingat. Urfolk är de som existerat innan de moderna staterna växte fram. Urfolk är de som inte blivit assimilerade. Assimilation är att man inte längre identifierar sig med sitt påbrå eller släkt, utan ser sig endast som en människa, en världsmedborgare vilken endast erkänner det politiska systemet som sin enda tillhörighet.

bronsvikingar2

Med andra ord är man inte automatiskt tillhörande en ursprungsbefolkning genom sitt genetiska släktskap utan det hänger på självdefinitionen. Urfolk har rätt att definera sig själva som urfolk eftersom de moderna staterna och dess assimilerade befolkning systematiskt kränker urfolk och vill diskreditera och avfärda dem och frånta dem deras rättigheter. Detta förfarande handlar oftast om naturtillgångarna. De moderna staterna och systemen vill kontrollera natur och mark. De vill ha ensamrätten att kontrollera, exploatera och utnyttja landet. Därför befinner sig allt som oftast ursprungsbefolkningar i konflikt med staternas administrationer och lagstiftning. Det viktigaste som finns för nordiska människor är att inte definera sig endast som medborgare i ett politiskt system eller tillhörande en ”majoritetsbefolkning”. Då ger vi dem rätten att köra över oss och våra lagstadgade rättigheter. Då ger vi dem rätten att säga att minoritetsbefolkningar är de som behöver skyddas, alltså andra främmande folk som har bosatt sig på våra traditionella områden. Eller vilket är det vanligaste att säga lögnen att Samerna är skandinaviens enda urfolk.

14-svyle-226350554a171a7087b

Skandinaver som identifierar sig som endast medborgare i en modern stat avsäger sig alltså rätten att definiera sig som en urfolksindivid. Vi kan inte tvinga dem att tillhöra vårt folk, vi kan då inte heller skydda eller kämpa för deras rättigheter då de har valt att exkludera sig själva från de nordiska folken juridiskt sett. Det krävs ett tydligt ställningstagande, men detta särskiljande fråntar inte urfolk rättigheterna som finns i de moderna samhällena. Du har rätt att ha ett eget samhälle och administration för ursprungsbefolkningen, men du har också rätt till allt som det moderna samhället erbjuder sina medborgare. Att vara urfolk är således ett speciellt privilegium som instiftats för att skydda urfolk, deras kulturer, traditionella områden, näringar, naturesurser och kulturella uttryck från det multietniska mass-samhällenas cyniska utnyttjande, förtryck och diskriminering.

bronsvikingar4

Det räcker alltså att ha en skandinavisk identitet och släktskap för att tillhöra urfolket här. Detta innebär alltså ingen religös övertygelse, kulturellt deltagande, speciella kläder, språkkunskaper eller annan etniskt knuten aktivitet. Det enda som krävs är ett erkännande att man är född av nordiska människor i ett släktled som har bebott dessa områden innan de moderna staterna skapades. Ett erkännande att man ser sig själv som speciell och annorlunda från andra befolkningar, att man tillhör en specifik urfolkskultur som är förbunden med heliga platser, gravar, riter och har denna delade kulturella historia i sitt släktskap. Detta är något alla nordiska människor förstår och de allra flesta delar denna uppfattning om sig själva, sina rötter och ursprung. Men de förstår ofta inte hur viktigt det är att uttrycka detta! Detta ställningstagande ska inte förknippas med rasism eller någon slags diskriminering i det moderna samhället. Det är ett ärligt och öppet förhållningssätt som bygger på självrespekt.

d73a3a67b48f47b60efd1ff0bd49c832

Urfolkstatus är ett problem för staten då det innebär kostnader och minskad möjlighet att utnyttja landområdena som det tror sig äga. Därför hör du politiska extremister förneka skandinaver sitt unika arv och särställning. Men som de dubbelmoralister de är så låtsas de stå på andra ursprungsbefolkningars sida mot de stater vilka kränker dem. Om de har ”rätt” hudfärg dvs och inte hotar den sociala konstruktion som de lever av. Hyckleriet vet inga gränser och de skyr inga medel att göra oss illa. Många av dessa politiska krigare och åsiktsmaskiner är själva etniska skandinaver och är således det vi definerar som självhatare som begår ett slags kollektivt självmord, och eftersom de utrotar sig själva så tycker de sig ha rätt att uttrota även din och dina barns existens. De tycker sig har rätt att bestämma vad du ska tycka och känner att de har befogenhet att straffa och skada dig om du inte tycker som dem och det moderna samhället. Men hur mycket de än smutskastar och svartmålar så är det slutligen de som kommer att skämmas. det är de som kommer att hållas ansvariga för förtryck och folkmord i historians ögon.

kevin-b-leigh-Hux01Kr0VDY-unsplash

Folk förstår att vi inte är nazister och rasister som dessa politiska agitatörer vill påstå. Folk ser igenom detta skamliga ljugande och förstår att det endast är för att få oss att se konstiga och misstänkta ut, men de enda som köper detta är andra antinordiska rasister som gör vad som helst för att förstöra för oss. Vi är något helt odramatiskt, något vackert och tryggt och framför allt något mycket viktigt. Vi är de som försvarar naturen, djuren och landet. Vi är de som står i vägen för en total förstörelse av naturen. Vi är en del av naturen här, en av de endemiska arterna. Vår håg och ande är en del av skandinaviens fauna. Vi är inte en artificiell social konstruktion som drivs av idealism och drömmar, vi är den smärtsamma vekligheten och sanningen som alla måste acceptera.

f36f9a85aee7d3510a6b4282c214403d

Vi ser fram emot en tid då vi är en självklarhet! Där folk inte känner att de måste spotta på oss för att ha något eget värde. Vi ser fram emot en tid då vi kan leva i våra traditioner och försköna inhemsk andlighet och liv i norden och inte behöver lägga tid på att försvara eller förklara oss. Vi ser fram emor en tid där vi kan känna oss stolta över vilka vi är och vilka fantastiska människor vi härstammar från. En tid då vi kan lyfta och flyga mot det vackra och och sluta vältra oss i leran bland de hatiska och primitiva krafter som vill oss illa, medvetet eller omedvetet. Vi bidrar så gärna med våra kunskaper och visdomar till mångfalden av kulturer på jordens krets.

skane_historia

Tills den tiden kommer genom våra gemensamma ansträngningar så skickar vi en hälsning av fred och kärlek, kunskap och insikt, respekt och förståelse till hela världens folk, både urfolk och assimilerade. Vi önskar frihet för hela den mänskliga familjen.

Hell till urfolken, hell till Fjorgyn, hell till livet

eff100ac98c0ab48bcbe33160afe5fbc