SHF återsamlas efter restriktioner i Skandinavien börjar släppa. Vi träffas lördag 30 oktober. För att delta i blotet skriv till oss här på sidan. Sista anmälningsdag den 15 oktober.

Alvablot är ett blot som markerar vinterns inbrott. Vi hedrar våra döda släktingar. Om man vill ställer man bilder på sina avlidna nära och kära i cirkelns mitt. Vi hedrar också vårt folks hjältar genom tiderna. Detta är en viktig ritual för att återkopplas till sin klans kraft och andliga beskydd.

Hör ditt kall,,,,

d6a0af2934a8aaab2900b2e39ab25c0b

I dag den 9 Augusti är det den internationella urfolksdagen. Då vi är ett urfolk så uppmärksammar vi det och skickar en hälsning från vikingaättlingarna till alla andra urfolk världen över.

Nu hörs en kör av mindre begåvade säga : Ööhhhh! Skandinaver är inte ett urfolk! Vilket inte säger annat än att de är okunniga och inte pålästa om definitionen av ett urfolk. Det är väldigt vanligt att folk reflexmässigt stöter ur sig denna indoktrinerade dynga men vad beror det på? Det vanligaste sättet att se urfolk är att de är primitiva stackare som behöver hjälp att existera och fungera. Urfolksbegreppet har blivit synonymt med icke-vita befolkningar vilka har behandlats illa. Det har blivit ett slagträ man använder för att diskriminera alla som råkar ha ”fel” hudfärg. Alltså används detta för att rasistiskt segregera och frånta skandinaver möjligheten att ha en egen etnicitet, identitet och kultur. Urfolkstatus hänger inte bara på ras eller hudfärg utan är etniskt, demografiskt och kulturellt betingat. Urfolk är de som existerat innan de moderna staterna växte fram. Urfolk är de som inte blivit assimilerade. Assimilation är att man inte längre identifierar sig med sitt påbrå eller släkt, utan ser sig endast som en människa, en världsmedborgare vilken endast erkänner det politiska systemet som sin enda tillhörighet.

bronsvikingar2

Med andra ord är man inte automatiskt tillhörande en ursprungsbefolkning genom sitt genetiska släktskap utan det hänger på självdefinitionen. Urfolk har rätt att definera sig själva som urfolk eftersom de moderna staterna och dess assimilerade befolkning systematiskt kränker urfolk och vill diskreditera och avfärda dem och frånta dem deras rättigheter. Detta förfarande handlar oftast om naturtillgångarna. De moderna staterna och systemen vill kontrollera natur och mark. De vill ha ensamrätten att kontrollera, exploatera och utnyttja landet. Därför befinner sig allt som oftast ursprungsbefolkningar i konflikt med staternas administrationer och lagstiftning. Det viktigaste som finns för nordiska människor är att inte definera sig endast som medborgare i ett politiskt system eller tillhörande en ”majoritetsbefolkning”. Då ger vi dem rätten att köra över oss och våra lagstadgade rättigheter. Då ger vi dem rätten att säga att minoritetsbefolkningar är de som behöver skyddas, alltså andra främmande folk som har bosatt sig på våra traditionella områden. Eller vilket är det vanligaste att säga lögnen att Samerna är skandinaviens enda urfolk.

14-svyle-226350554a171a7087b

Skandinaver som identifierar sig som endast medborgare i en modern stat avsäger sig alltså rätten att definiera sig som en urfolksindivid. Vi kan inte tvinga dem att tillhöra vårt folk, vi kan då inte heller skydda eller kämpa för deras rättigheter då de har valt att exkludera sig själva från de nordiska folken juridiskt sett. Det krävs ett tydligt ställningstagande, men detta särskiljande fråntar inte urfolk rättigheterna som finns i de moderna samhällena. Du har rätt att ha ett eget samhälle och administration för ursprungsbefolkningen, men du har också rätt till allt som det moderna samhället erbjuder sina medborgare. Att vara urfolk är således ett speciellt privilegium som instiftats för att skydda urfolk, deras kulturer, traditionella områden, näringar, naturesurser och kulturella uttryck från det multietniska mass-samhällenas cyniska utnyttjande, förtryck och diskriminering.

bronsvikingar4

Det räcker alltså att ha en skandinavisk identitet och släktskap för att tillhöra urfolket här. Detta innebär alltså ingen religös övertygelse, kulturellt deltagande, speciella kläder, språkkunskaper eller annan etniskt knuten aktivitet. Det enda som krävs är ett erkännande att man är född av nordiska människor i ett släktled som har bebott dessa områden innan de moderna staterna skapades. Ett erkännande att man ser sig själv som speciell och annorlunda från andra befolkningar, att man tillhör en specifik urfolkskultur som är förbunden med heliga platser, gravar, riter och har denna delade kulturella historia i sitt släktskap. Detta är något alla nordiska människor förstår och de allra flesta delar denna uppfattning om sig själva, sina rötter och ursprung. Men de förstår ofta inte hur viktigt det är att uttrycka detta! Detta ställningstagande ska inte förknippas med rasism eller någon slags diskriminering i det moderna samhället. Det är ett ärligt och öppet förhållningssätt som bygger på självrespekt.

d73a3a67b48f47b60efd1ff0bd49c832

Urfolkstatus är ett problem för staten då det innebär kostnader och minskad möjlighet att utnyttja landområdena som det tror sig äga. Därför hör du politiska extremister förneka skandinaver sitt unika arv och särställning. Men som de dubbelmoralister de är så låtsas de stå på andra ursprungsbefolkningars sida mot de stater vilka kränker dem. Om de har ”rätt” hudfärg dvs och inte hotar den sociala konstruktion som de lever av. Hyckleriet vet inga gränser och de skyr inga medel att göra oss illa. Många av dessa politiska krigare och åsiktsmaskiner är själva etniska skandinaver och är således det vi definerar som självhatare som begår ett slags kollektivt självmord, och eftersom de utrotar sig själva så tycker de sig ha rätt att uttrota även din och dina barns existens. De tycker sig har rätt att bestämma vad du ska tycka och känner att de har befogenhet att straffa och skada dig om du inte tycker som dem och det moderna samhället. Men hur mycket de än smutskastar och svartmålar så är det slutligen de som kommer att skämmas. det är de som kommer att hållas ansvariga för förtryck och folkmord i historians ögon.

kevin-b-leigh-Hux01Kr0VDY-unsplash

Folk förstår att vi inte är nazister och rasister som dessa politiska agitatörer vill påstå. Folk ser igenom detta skamliga ljugande och förstår att det endast är för att få oss att se konstiga och misstänkta ut, men de enda som köper detta är andra antinordiska rasister som gör vad som helst för att förstöra för oss. Vi är något helt odramatiskt, något vackert och tryggt och framför allt något mycket viktigt. Vi är de som försvarar naturen, djuren och landet. Vi är de som står i vägen för en total förstörelse av naturen. Vi är en del av naturen här, en av de endemiska arterna. Vår håg och ande är en del av skandinaviens fauna. Vi är inte en artificiell social konstruktion som drivs av idealism och drömmar, vi är den smärtsamma vekligheten och sanningen som alla måste acceptera.

f36f9a85aee7d3510a6b4282c214403d

Vi ser fram emot en tid då vi är en självklarhet! Där folk inte känner att de måste spotta på oss för att ha något eget värde. Vi ser fram emot en tid då vi kan leva i våra traditioner och försköna inhemsk andlighet och liv i norden och inte behöver lägga tid på att försvara eller förklara oss. Vi ser fram emor en tid där vi kan känna oss stolta över vilka vi är och vilka fantastiska människor vi härstammar från. En tid då vi kan lyfta och flyga mot det vackra och och sluta vältra oss i leran bland de hatiska och primitiva krafter som vill oss illa, medvetet eller omedvetet. Vi bidrar så gärna med våra kunskaper och visdomar till mångfalden av kulturer på jordens krets.

skane_historia

Tills den tiden kommer genom våra gemensamma ansträngningar så skickar vi en hälsning av fred och kärlek, kunskap och insikt, respekt och förståelse till hela världens folk, både urfolk och assimilerade. Vi önskar frihet för hela den mänskliga familjen.

Hell till urfolken, hell till Fjorgyn, hell till livet

eff100ac98c0ab48bcbe33160afe5fbc

 

När man stöter på problem som bromsar eller hindrar ett företag väljer folk oftast mellan två alternativ. Gasa på ännu hårdare eller lägga ned. Men den tredje vägen som en del experter har talat om är att göra något nytt.

SHF startades 2017 med syfte att samla de etniskt nordiska asatroende, och begynna arbetet med ett nordiskt folkting för skandinaviska urfolket.

Vi kan konstatera att detta initialt inte har lyckats.

Organisationen har förstörts innefrån av i huvudsak 3 pers. 

Den första som var med och öppnade SHF, drev förtalskampanjer, bromsade arbetet och försvann till slut med förbundets utrustning inköpt av våra gemensamma pengar. Den släckte vår hemsida. 

Den andra var illojal, förstörde arbetet, höll inte löften och körde sönder en bil den fått låna för gemensamma aktiviteter. Byte av stötdämpare, strålkastare sönderslagna, stereo utslagen. Minst 10000 kr i kostnader, och har inte erbjudit sig att ta något som helst ansvar. 

Den tredje, tog på sig uppdrag som den inte har skött överhuvudtaget. Tvärtom har den missbrukat sitt förtroende till att bedriva en SHF-sida på facebook där den har tagit bort länken till SHF hemsida och länkat sin egen e-mail adress. Dessutom följer den massa onordiskt new age-skit från sidan som gör att vi framstår som efterblivna idioter.

Organisationen har ett väldigt stort ansvar att axla, det nordiska urfolket är ett projekt som aldrig tar slut. 

En folklig rörelse måste bestå av män och kvinnor. Men detta har visat sig inte fungera. Det har vi ett tydligt facit på nu, denna vetskap har kostat mycket pengar, tid och engagemang. 

Om ca 1 år kommer vi omorganisera med ett nytt system. Med en ny strategi och taktik. Möjligtvis under nytt namn. Men vi kommer ändra den nordiska asatron för alltid. Under den här tiden kommer det publiceeas artiklar som vanligt. Men vi tar inte emot nya medlemmar. 

Håll dig uppdaterad på hemsidan. Det här är den enda officiella kanalen som förbundet använder. 

Prenumerera, länka, fortsätt stöd verksamheten. Var med och skriv om historien. 

Skandinaviska folkliga hedningar håll flaggan högt! Ni står för en ädel sak,, 

Må all kraft, lycka och framgång vara med er! Hell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en del kritiserar mig att vara för mycket hedning säger jag till mitt försvar att jag kommer från en hednisk familj av nordiska folktroende. När jag var liten satt jag i farfars knä och såg hans tårar rulla när han berättade för mig om sina upplevelser med vättarna.

Hedendomen är mitt innersta väsen, det är min kulturella bakgrund. Jag skulle inte kunna vara något annat än mig själv även om jag försökte  och tro mig det har jag gjort. Jag prövade som ung andlig sökare olika andliga inriktningar och studerade olika traditioner. Min bokhylla hade det mesta. Vilket gav mycket kunskap. Men man stöter alltid på den etniska aspekten inom alla traditioner och spirituella skolor och trosuppfattningar, då de är etniskt betingade i sin essens och inte universiella.

Det är djupt sorgligt att västerlänningar springer och svansar efter hinduerna vilket är en strikt etnisk religion. I hinduismens system är de kastlösa, och att betrakta som djur. Ändå fyller dessa västerländska andliga sökare hinduiska sekter med generöst ekonomiskt och moraliskt stöd och hjälp att sprida skiten till andra intet ont anande naiva västerlänningar.

Samma sak med bibeln vilket är Israels religion. Den lär läsarna att dyrka det judiska folket och dess gud. Vilket säkert är jättekul tills personen inser att den alltid är utanför, utlåst från den inre världen av de abramitiska folkens värld.

Tro kan fylla en människa med kärlek, kraft och energi. När sökaren så når sina första stadium av andlig upplysning så flödar en övernaturlig energi genom kropp och ande. Detta tillstånd vill prästerna ska tro att det är ”gud”, att det är ”frälsningen”, medans det i själva verket är ett normalt stadium i den andliga utveckling som sker inom individen.

De olika etniska religionerna och traditionerna ska vara isolerade världar. Egna dimensioner där unika saker kan läras och kännas. För att få ta del av det måste vara infödd eller som Christensen skrev ha blivit accepterad och adopterad av stammen. Ingen utomstående ska själv benämma sig tillhöra en främmande kultur. Utan den sfären ska vara hemlig för omvärlden.

Det är enbart i sin egen etniska andliga tradition där vi kan excellera, det är bara där vi kan delta på en sann energetisk nivå. Endast genom att vara sanna och ärliga mot oss själva kan vi få tillgång till det äkta inom oss, och leva i en autentisk verkligt givande andlig energi.

Vi kopplar då ihop hjärna, hjärta och de olika nivåerna och delarna i oss och ställer oss på den fasta klippan av självkunskap, självrespekt och äkthet. Då känner du dina förfäders kraft och du är en trygg och självsäker människa.

Nu ska vi inte säga att utbölingar inte kan förstå, bidra litterärt eller ekonomiskt, eller ge moraliskt stöd. Det jag åsyftar är mer på en energetisk nivå. En nivå där genetisk och kulturell samhörighet är stor. Det vi kallar Innangården.

Genom våra nordiska rötter så är vår skandinaviska hedniskhet självklar, vår tanke och känslovärld är privat. Den är för oss!. Inte för att vi försöker hålla andra ute, utan för att det är så det fungerar. Det är ett privilegium som måste tas hand om. Det är en del av livets funktion och struktur på jorden. 

Genom att människorna söker sina rötter så kommer de också att rädda världen, då alla urfolkstraditioner och etniska religioner syftar till att förstå och samverka med sin miljö, med sin natur, och att leva i respekt och samförstånd med den naturliga och andliga system och verklighet som skapat dem.

Så hedra dina nordiska rötter med ödmjuk stolthet och var en bra ambassadör för ditt folk och kultur. Världen behöver det!!!

Låt de säga att du är för mycket folklig hedning. I slutändan, vem bryr sig vad folk säger? Det är handling som räknas. Det är sanningen som är viktigast! Och den finner du endast i dig själv och ditt eget personliga arv. Äkta andlig kraft ligger i din egen känsla och vibration, och den får vi bara tillgång till när vi är äkta och sanna. När vi är vad vi tror vi är, när vi tror vad vi är,, då är vi i singulariteten. Då är vi mäktiga och stora, då mår vi som vi ska.