SAS publicerade den 11 februari 2020 en tragisk video som påstår att det inte finns någonting alls som är Skandinaviskt. Enligt videon existerar inte vi. Den försöker räkna upp ett dråpligt få till antalet företeelser som är importerade och att detta skulle bevisa att det inte finns en skandinavisk kultur och att det aldrig har funnits det. De säger till och med att det absolut inte finns någonting överhuvudtaget som är skandinaviskt, och det inkluderar ju även oss etniska skandinaver vår historiska gärning och vår blotta existens. Vi finns inte enligt detta företag som använder sig av vårt namn för att tjäna pengar.

9c2e74b5-ed95-434d-bcf6-f910eaec6581

SAS bildades som en skandinavisk dröm. Ingen av de små nordiska nationerna hade råd att själva starta en sådan operation, så de gick samman. Sverige var Europas rikaste nation efter andra världskriget och norge och danmark var fattiga efter kriget mot tyskarna. Så med gemensamma krafter skapade man en bättre framtid. Det fanns ett framtidens skimmer över flygbolaget som var en bedrift att starta i efterkrigstiden. Skandinav var något fint att vara, det var något som väckte respekt världen över.

SAS ledde en gång i tiden utvecklingen inom flyget. De var först med att flyga över Nordpolen där inga kompasser fungerar. Detta system kom senare att användas av atomubåtar. 1959 sätter de jetplan i passagerartrafik.  1962 vinner de kommunikationsbranschens nobelpris, christopher columbuspriset. 1965 blir de första flygbolag i världen att introducera ett elektroniskt bokningssystem. 1969 anställer de den första kvinnliga piloten på ett västerländskt flygbolag.  1983 vinner de utmärkelsen årets flygbolag, som mottas i New york. VD Jan Carlzon som skickat personalen på charmkurser och vinner senare även bästa service, punktlighet och annat i utmärkelser.

InsideFlyer-DK-SAS-Over-the-Pole-765x420

Sedan dess har framgångssagan gått nedåt. I dokumentären ”SAS från succe till kris” kallas bolaget ett företag som gått vilse, tappat sin vision och nu kämpar för sitt existensberättigande. Men den riktning av rasism och hets mot folkgrupp de nu har tagit är väldigt beklaglig. Jag misstänker att de som Ingrid Lomfors, historikern får gå ut och be om ursäkt för sitt berömda uttalande att ”det inte finns någon inhemsk kultur”.

Det nu SAS har gjort och sagt genom den här videon är tydligt.  Den är antinordisk och historieförfalskande, den är rasistisk och förtryckande mot etniska skandinaver. Den står för allt ont och fördomsfullt skit som sprids om vårt folk och är väldigt farlig. Men som tur är har detta föranlett en reaktion och skapat protester.  I skrivande stund har videon nästan 55000 nedåt-tummar på youtube och detta antal växer.

youtube

Vi vill från botten av våra hjärtan tacka alla som har visat oss stöd och support i denna beklagliga epok av skandinaviens historia. Det betyder allt. Må asamakterna och den nordiska naturen välsigna er och skydda er. Det är inte attackerna från fienden som gör ondast utan det är tystnaden från ens ”vänner”. Vi känner oss inte ensamma. Tack för att ni bryr er!! Tack till alla våra vänner världen över.  Hell er

SAS försöker skyla över kritiken att det skulle vara en politisk attack. De kanske inte själva förstår hur hemsk och dum den här videon är.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7406527

OBS !!!! Har ni inte tryckt tumme ned gå då genast in på videon och protestera mot detta vedervärdiga stycke ”reklam”

Ministern Amanda Lind uttalar sig om Sveriges urfolkspolitik säger inte ett ord om det Skandinaviska urfolket. Det här är statens beklagliga nonchalans och härskarteknik. Genom att bara tala endast om samerna så vill de få oss att känna att vi inte räknas, att vi inte finns.

Amanda_Lind_-_2019_(48176996067)_(cropped)

Så här säger hon :.”Den politik jag driver bygger på tre principer. Den första är att samerna enligt svensk grundlag har en särskild ställning som urfolk. Sverige har också ingått ett antal internationella åtaganden om mänskliga rättigheter som tillförsäkrar urfolks rättigheter. Regeringen arbetar också i riktning mot att ratificera ILO 169, men i dagsläget har vi inte den majoritet i riksdagen som krävs. Oavsett detta vill jag vara väldigt tydlig med att regeringens politik självklart utgår från det faktum att samerna är ett urfolk och vi arbetar utifrån de förpliktelser som det medför för staten. I dagsläget arbetar vi dessutom med nästa stora grundbult gällande samiska rättigheter: en Nordisk samekonvention tillsammans med Norge och Finland.”

Man ska ha klart för sig att Amanda Lind inte på något sätt representerar nordfolken, skandinaviens ursprungsbefolkning när hon utalar sig här. Hon är en representant för ”majoritetsamhället” som hon själv uttrycker det. Hon talar alltså inte för de etniskt Skandinaviska urfolken. Detta är oerhört viktigt att poängtera!. Så när Amanda Lind och övriga samhällsrepresentanter pratar om ”vi” så är det endast det moderna samhället och deras brott mot mänskligheten de representerar.

Hon säger: -”Tiden av rasbiologi och synen på samer som en lägre stående grupp som majoritetssamhället kan styra och ställa med är förbi”.

Vi har århundraden av förtryck, marginalisering, rasism, diskriminering och undanträngning av det samiska folket bakom oss, sa kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), vid samernas nationaldagsfirande 6 februari.

Amanda Malm och Alice Bah Kunke är några av de högsta representanterna för ett samhälle som har anledning att skämmas över hur de har behandlat det samiska folket. Denna skuld vill hon att vi kollektivt ska bära med dem, trots de flesta urskandinaver inte har haft mycket kontakt med samer, har levt på skilda geografiska ytor och inte på ett administrativt plan varit en del av förtrycket mot samer.

Amanda Lind säger :-”Detta förflutna av kränkningar och övergrepp är inte bara samernas historia – det är alla svenskars historia”.

Men faktum är att samerna inte hade det heller speciellt dåligt, förräns det industriella urbana samhället som Malm och Kunke representerar i dag tog form. Jag vill ge en lite mer historisk bakgrund om vår verkliga relation till samerna.

Samerna har bott i Sapmi och vi i Skandinavien. Mellan oss har gränsen mellan de samiska, finnougriska och germanska världarna, kärnområdena och kultursfärerna gått. Det är de moderna staterna som har varit i Sapmi och annekterat och koloniserat, inte vi. Den skandinaviska ursprungsbefolkningen har historiskt sett god kontakt med samer och andra uralfolk. Det har alltid varit affärer, kulturellt utbyte och vänskap. Samerna adopterade flera av asatrons gudar, och samer och finnar har inspirerat och påverkat den sk nordgermanska kulturen. Vi Skandinaver tillhör en urkultur som ingår i den cirkumpolära kretsen av kulturer.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

Träsnitt från Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Nordens olika folkslag i form av en avbildad moskovit, en finne, en same och en göt.

Språkvetenskapen bekräftar genom samiskan och fornnordiskan de fredliga kontakterna. Bland de cirka tvåhundra fornnordiska lånord som finns kvar i dagens samiska kan några dateras till före 600-talet och merparten till senast på Ottars tid. De berör de flesta områden: handel, båtbyggande, renmjölkning, vardagsliv och familjejuridik, med ord för samhällsorganisation som ting, råd, arv och att äga, liksom för handelsvaror som yxa, kniv, nål, guld och silver. Inflytandet har även gått i andra riktningen, från samiska till fornnordiska. Det tyder på utbredd tvåspråkighet och ömsesidig respekt. En period med betydande samisk påverkan på fornnordiska språk tycks ha varit cirka 650–850 e Kr. Då lånade skandinaverna inte bara samiska ord som härk, tamren, och vaja, renko.

Även deras grammatik och uttal påverkades – liksom mytologin. Den fornnordiska och den samiska religionen var tillräckligt lika för att folken skulle känna sig dragna till varandras gudar. Så är exempelvis asarnas Skade, vinterns och skidans gudinna, dotter till samernas fiske- och fågelfångstgud Tjatseolmai, som i asatron blev jätten Tjatse.

e5730563dc9e153e1caafcf0f25a9309

Från 800-talet och framåt finns även nordiska källor om samernas handel och kultur. Dels i berättelsen om Ottar från Hålogaland i Alfred den stores (849–899) engelska översättning och bearbetning av Orosius (död efter 418) världshistoria; dels i Egill Skalla-Grímssons saga från ca 1230 om förhållandena i det som då hette Finnmarken. Ottars berättelse visar att det på 870-talet fanns inarbetade rutiner och bestämda taxor för nordmännens handel och skatteuttag i Finnmarken. Det framgår också av Ottar och andra källor att samerna kom fredligt och frivilligt fram till kusterna med sina varor och skattepersedlar. Sannolikt från 1200-talets slut innehade birkarlarna från Bottenhavets kuster privilegiet att ta upp skatt från samerna, den s.k. birkarlaskatten. Beskattningen skedde i konkurrens med norska och ryska indrivare.

520px-Ottars_reise

Bjarmaland är det fornnorska namnet på norra Ryssland, vilket sedan äldsta tider var bebott av finsk-ugriska stammar. Inbyggarna, bjarmerna, levde på pälshandel. I de isländska sagorna omtalas handelsresor från Norge till sjöss till Bjarmaland, sannolikt till nuvarande Archangelsk och uppför floden Vina, det vill säga Norra Dvina. Nordmännen hade samröre med samer, finnar och bjarmer. Det måste ha funnits en ömsesidig lönsamhet i handeln och erläggandet av tribut eller skatt. Annars kunde de nordiska samerna ha dragit sig österut och handlat direkt med Kievriket och Novgorod istället.

I Olav Tryggvasons saga, i Snorre Sturlassons Heimskringla från 1230-talet, finns en skildring av kristen mission bland samerna under slutet av 900-talet. 1389 beslöt drottning Margareta (1353–1412) att skicka missionärer till samerna i norr. Tvångskristnandet började först senare i samband med reformationen med den svenska stormaktens framväxt.

11621227_fullsize

När den svenska statens grundare Gustav Eriksson Vasa blev riksföreståndare 1521 var det dödsstöten för den i praktiken redan söndrade Kalmarunionen. Sverige tog över som en union av småländer och urstammar som tvingats in i nationsbygget av Vasas Tyska legoknektar. Varav samerna endast är ett av de folken. Gustav hävdade sedan gentemot danskarna svensk ensamrätt till Ishavskusten. Lappbyarna där var skattlagda markägare under svenska kronan. Därmed tillhörde området Sverige, menade han.

Detta gjorde han även med de svenska folkländerna på samma sätt. Vi skandinaviska urfolkstammar i Sverige förlorade friheten och självständigheten samtidigt som samerna. Men samerna drabbades långt ifrån så svårt som skandinaverna. Ingen försökte döda eller fördriva hela Lapplands befolkning, den var alltför värdefull för statsfinanserna. I stället skulle den kristnas på ett sådant sätt att de flesta överlevde. Medan hundratals svenskar söderut avrättades för sin hedniska urfolkskunskap, andlighet och traditioner med anklagelser om häxeri och vantro har så vitt känt en enda same avrättats för sin tro.

haxa

Senare fastslog Gustav i flera kungliga brev de samiska rättigheter som följde med skattskyldigheten. 1526 föreskrev han lapska nämnder i domstolarna, 1543 att lapparna skattemässigt var jämställda med bönder – viktigt för markäganderätten – och hade jakträtt även nedanför lappmarksgränsen.

1551 kom den viktiga förordningen att lapparna ägde sina marker mobilis et immobilis, fast och rörligt, det vill säga både marken och allt villebråd där, liksom alla fiskevatten. Det var således ordning och reda mellan samerna och kronan.

Successivt med början 1528 drogs birkarlarnas beskattningsrätt in till kronan, för att helt upphöra under Karl IX:s (1550–1611) regeringstid. Beskattningen kom då att skötas av lappfogdar. Samernas land delades in i lappmarker: Pite lappmark, Lule lappmark och Torne lappmark. Kemi lappmark sträckte sig ursprungligen ända till Norra Ishavet.

Vid freden i Teusina 1595 erkändes finska Lappland som svenskt, hela gränsen mellan Sverige och Ryssland slogs fast 1629–1635. Sverige hade även skatteanspråk i Varanger lappmark, ungefär motsvarande Finnmarks fylke. Först 1751 fastställdes gränsen mellan Sverige och Norge, från Idre och Särna socknar i Dalarna, respektive Røros i Trøndelag fylke i söder till Sør-Varanger Finnmark i nordost (Strömstadstraktaten). Ända till dess togs skatt upp från samma samer av båda länderna. I förhandlingar mellan Sverige och Ryssland 1826 fastställdes de sista nordliga gränsavsnitten från Sør-Varanger till Petsamo (norska Peisen, ryska Petjenga, även Ishavsfinland), till dess de s.k. fællesdistrikten, mellan Norge, Ryssland och Finland.

Det var på 1800-talet med industrialismen och exploateringen av Lappmarkens skogar, vattenkraft och gruvor tog som nedbrytningen av samiska rättigheter tog fart på allvar. Rasbiologin blev ett lämpligt redskap. En mer än tusenårig respekt för en befolkning och dess näringar förvandlades på bara några år till förakt och exploatering.

nma.0052720

Vid 1800-talets slut sågs samerna som ett primitivt folk utan värde. Det var en oerhörd kontrast mot 1700-talets syn på det svenska samhället som en mosaik av folk och försörjningssätt, där alla var lika nyttiga i byggandet av en upplyst, rationell och ekonomiskt sund stat.

IWE0dD5rrDkZKOd0qDo9v8tR1aM

Sameland, är det område som omfattar samernas historiska bosättningsområden. Sápmi sträcker sig över hela Nordkalotten samt en stor del av Skandinaviska halvön. Området omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Området är totalt ungefär 388 350 km² stort och har en befolkning på totalt 2 317 159 invånare. Antalet samer i området är svåruppskattat, men Samisk informationscentrum uppger att antalet samer i Sápmi är cirka 80 000.

384px-LocationSapmi

Men det är i gränsregionerna det förekommer spänning mellan samerna och deras grannar. Och det är likadant jorden över. Kultur och etniska områden har gränser, och dessa gränser är inte absoluta utan lite flytande. Självklart finns det ett ”vi och dem”. och ett visst mått av konkurrans när det gäller olika folk och kulturer. Speciellt då Skandinaverna var bofasta nyttjare av land. Det förekommer även att svenska Sápmi anses sträcka sig ned i Mellansverige. Den uppfattningen baseras på att skogssamer och sockenlappar under historisk tid levt så långt söderut som i Västmanland, parallellt och i samspel med den skandinaviska bondebefolkningen.

Samerna är egentligen ett nomadfolk. Nomader är folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt. Boskapsskötsel är vanligen huvudnäringen och förflyttningen (nomadisering) hänger bland annat ihop med djurens byte av betesområde. Nomaderna lever ofta i mobila typer av bostäder. Nomadernas kultur och livsföring är anpassad till betesmarkernas förändring mellan torrtiden och regntiden och/eller olika temperaturer vid olika årstider.

unnamed (2)

Ny genetikforskning visar att den samiska gruppen har utvecklats genom tillskott från flera olika håll vid olika tidpunkter av flera olika jägar-samlarfolk som rörde sig över Nordkalotten, och att samer, nordisktalande och finsktalande bönder kunde beblanda sig med varandra under järnåldern. Detta tolkas som att den samiska kulturen fick sin speciella form genom den halvnomadiska renskötseln, som uppstod för omkring 2500 år sedan, snarare än genom en strikt avgränsad folkgrupp. Inte desto mindre har samerna kallats för en genetiskt unik befolkning. Med detta menas inte att samerna skulle ha unika gener, utan att en del genvarianter förekommer i annan frekvens hos samerna än hos andra folkslag.

unnamed (3)

Samerna har ett eget område. De har en egen regering. Detta har inte vi andra nordiska urfolk. En del säger att eftersom vi har varit här längre i norden så borde vi också få samma rättigheter. Så fungerar det inte. Urfolk måste själva definera sig som urfolk. Efter 1800-talet är det ingen som har gett samerna deras rättigheter och särställning gratis. Detta är inget som de förtjänar mer än andra nordiska urmänniskor men de har jobbat stenhårt för detta. Sametinget tog nästan 100 år att skapa. De får respekt för att de är ordentligt organiserade. De är smarta, de jobbar över generationer, de strävar mot sitt mål. Kanske är det tundra- fjällvärld och de vita vidderna med dess obönhörliga villkor som gjort dem envisa och starka, kanske har de svåra förhållandena gjort dem visa. Jag vet inte, men de besitter något som skandinaverna behöver lära sig i form av självrespekt.

520px-Bajarmaland

The Northern Land (Apollinary Vasnetsov, 1899).

Källor:

Sametinget
Svd
Wikipedia
Världens historia
Aftonbladet

P1060293_MomentHrafnar Blotlag med andra SHF medlemmar, familj och vänner firade Julblot fredagen den 20 Dec 2019 i Gökhems bygdegård. En plats där Hrafnar har huserat ofta under de senaste 5 åren.  Det var tillresta både från Stockholm och Danmark. Det var ett kärt återseende efter ett händelserikt år.

Det finns inga bilder från blotet då det var för mörkt på plats och ingen ville störa den upplevelse vi delade med varandra, med makterna och andekraften. Om alla godkänner så kanske vi riggar upp en kamera i framtiden vid passande tillfälle för att skidra ett SHF-blot.

Kvällen inleddes med öppen brasa, glögg och Leidungr på högtalarna med djup vibrerande bas medan julmaten iordingställdes. Sedan sjöngs gemensamt nationalsången ”du gamla du fria” och en skål utfästes.

Sedan gick vi ut och blotade bakom bygdegården. Hornblåsning, åkallan, Trumma, sång, offrande av mjöd, skålrundor med tillhörande tal. Efter så drog vi runor och spådde inför kommande solvarv.

Festen fortsatten inomhus i hallen vid långbord. Vi åt och drack. Sedan vandrade hornet traditionsenligt laget runt och alla fick chans att förtälja vad de hade på hjärtat.

Efter detta så satt vi och drack kaffe och alkohol, åt dessert och pratade till småtimmarna då vi avrundade kvällen, iordningställde lokalen och åkte hem,,,

Inom sig en varm känsla av att ha delat en intensivt andligt kraftfull kväll till sammans med andra fokliga hedningar som är med i förbundet. Så ett nytt hopp inför kommande år tänds, och vi går raka i ryggen med tillförsikt i i ett nytt år av nordisk folklig hedendom och urfolkskamp.

 

Hrafnar Blotlag SHF Skaraborg önskar alla förbundsbröder och systrar ett gott nytt år!!

A_child's_book_of_warriors_(1907)_(14750789584)Halvdan är ett fornnordiskt mansnamn. Namnet betyder troligen ‘halvdansk’, vilket i gamla tider betydde att någon till hälften härstammande från Skandinavien. Under denna tid betecknade ”dansk” alla de skandinaviska folken. Snorre Sturlassons Heimskringla inleds med att detta är historien om folken som ”talat danskt tungomål” och fortsätter sedan med att berätta om de skandinaviska folkens historia (inkl. Sverige och Norge). Samma uppgift finns i isländska lagsamlingen Grágás – att ”dansk tunga” eller ”danskt mål” är gemensam språk till alla nordiska folkslag.

images (25)

Wessen menar i sin skrift ”De nordiska folkstammarna i Beuwolf” att namnet betyder ‘halvdansk’, det vill säga till hälften härstammande från Skandinavien, och hälften från danerna, som, på denna tiden, erövrade den äldre heruliska befolkningen. Han menar, att Halvdan som kunganamn förekommer längre tillbaka i vestfolds- och sköldungaätten.  

images (26)

Halvdant blev i Sverige uttrycket av något som inte var bra, eller gjordes på ett bra sätt, medelmåttig, inte riktigt bra, så där, passabel, halvbra, halvdann. halvfärdig, slarvigt gjord, inte helt tillfredsställande

Synonymer: medelmåttig

Utrycket liknar ”halvhjärtat”. Här kan vi utläsa hur det handlade om halvblod och man ansåg att halvskandinaver var annorlunda, och nödvändigtvis inget som ansågs vara bra.

Många kända nordiska personer har burit namnet:

 • Halvdan, runristare
 • Halvdan av Skjöldungaätten, Sagokung av Svitjod, son till kung Frode av Danmark.
 • Halvdan gavomild, farfar till Halvdan Svarte. Han var son till Eystein Halvdansson och far till Gudrød, kung i Vestfold. Kanske är han samma person med Halvdan Bjerggram eller Bjerg-konung, beskriven hus Saxo Grammaticus som son till Eystein Halvdansson och bror till Gudrød, som dör barnlös.
 • Halvdan Svarte, far till Harald Hårfager.
 • Halfdan Vitben, farfar till Halvdan snälle.
 • Halvdan snälle, far till Ivar Vidfamne.
 • Halfdan Ragnarsson (822-877), son till Ragnar Lodbrok, kung av Dublin och Jorvik.
 • Halfdan II (?-910), kung av Jorvik, död i slaget vid Tettenhall.
 • Halvdan Eriksson, son till Erik, av Ynglingaätten.

509594_497075a60x054ydfbd040g_W_96x116

Namnet förekommer även på många runstenar:

 • U 57, Stenhamra: ”Halvdan och Tubbe läto resa stenen efter Udde, sin far, Torbjörns son”
 • U 153, Hagby, skylten säger: ”Sven och Ulv läto resa stenarna efter Halvdan och Gunnar, sina bröder. De drogo österut… ”
 • U 737, Långarnö: … Halvdan och …
 • U 749, Sävstastenen: Halvdan och Signjut de lät resa stenen efter Ödger och Dan, sina fäder, och efter Almger och Vibjörn, Halvdans bröder.
 • Sö 131, Lundby: ”Spjute, Halvdan, de reste denna sten efter Skarde, sin broder. For österut hädan med Ingvar i Särkland ligger Öjvinds son.”
 • Sö 188, Åkerby, Toresund socken: ”Tyrvi lät göra detta minnesmärke efter Morde, och Gunne och Halvdan och Hälgulv efter sin broder.”
 • Sö 250, Jursta, Ösmo socken: ”Gynna reste denna sten efter Saxe, Halvdans son”.
 • Sö 270, Österhaninge socken: ”Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna”.
 • Sö 272, Österhaninge socken: ”Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son”.

256px-Sö131_Lundby_-_KMB_-_16000300019532

Sö 131

I Hagia Sofia i Istanbul finns en runristning som lyder: -alftan, vilket troligen ska uttydas Halvdan. Kanske har denne Halvdan varit väring i den bysantinske kejsarens tjänst.

400px-Hagia-sofia-viking

36 män heter Halvdan i Sverige i dag.

 

Källor:

Wikipedia

Synonymer.se

Alltforforaldrar.se

Wiktionary

 

 

Den 23 september 1241 mördades den Isländske adelsmannen , hövdingen, lagmannnen, politikern, historikern, författaren och skalden Snorri Sturlusson.

375px-Snorri_Sturluson_C._Krohg

Sturlasson föddes omkring 1179, och hade fram till sin död författat Den yngre Eddan, vilken är en handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi, författad omkring 1220, samt Heimskringla, en bok som skildrar främst Norges kungar fram till och med år 1177. Han tillskrivs också stundom Egil Skallagrimssons saga.

375px-Edda

Omkring 20 år efter att eddan skrevs blev Snorre utnämnd till jarl av Island och det var under detta uppdrag han hamnade i diverse konflikter.  Han hade innan mordet fått ett brev skrivet i lönnrunor med en varning, men han hade inte lyckats tyda vad det stod. Han överrumplades mitt i natten av ett följe av 70 män som skickats på uppdrag av den norske kungen.

Snorre mördades i sitt hem Reykholt av politiska skäl: han hade stött valet av hertig Skule Bårdsson till kung i opposition mot kung Håkan i Norge.

001109_918182r735rp33d41dx0fw_C_427x570

Enligt Baglersagorna växte Skule och hans bror Guttorm upp hos sin fosterfar och morfar, Erling på gården Kvie i Vang i Oppland fylke, Norge, men båda bröderna flyttade omkring 1204 till sin halvbror och nyvalde kung Inge Bårdsson (1185-1217) i Nidaros. 

Skule stod sin halvbror kung Inge nära, och Skule omnämns 1213 när han vid kungens sida slår ner ett bondeuppror. Under Inges sista regeringsår förefaller det som om Skule var den som stod för det reella maktutövandet.

standard_skule_baardsson

Kung Håkon Håkonsson och Snorres vän jarlen Skule Bårdssons konflikt om makten i Norge var på väg att utmynna i inbördeskrig, och när Snorre anlände valde han att stödja Skule i dennes ambition att få sin son Peter Skulesson erkänd som medregent. Håkon Håkonsson erbjöd då 1237 en kompromiss i vilken jarl Skule upphöjdes av kung Håkan till hertig, varvid han skulle få inkomster från sitt hertigskap, men han förlorade samtidigt makten över sitt forna jarladöme. Samtidigt gifte sig kung Håkan med Skules dotter Margareta.

Skule utnämnde Snorre 1238 till jarl av Island för att kunna räkna med hans lojalitet i maktkampen. Det skedde som en dubbning med flera vittnen närvarande, men kan ha hållits hemligt, för det blev aldrig offentligt känt.

i-guds-namm-band-1-0001-9.jpg

Snorres hustru Hallveig dog sommaren 1241, och Snorre sägs ha känt en stor saknad, men fick inte sörja henne länge. Medan Snorre sörjde sin hustru hade kung Håkon Håkonsson sänt två män till Snorres måg Gizurr Thorvaldsson med ett hemligt brev, där Håkan beordrade Gizur att tillfångata eller döda Snorre. Han erbjöds i samma brev av Håkan att arbeta för en union med Norge om han så ville. Men Gizurs första försök att tillfångata Snorre på Alltinget misslyckades.

Under arvstvisten efter Hallveig bad hennes två söner Klaeing och Orm om hjälp av Gissur Thorvaldsson. Under ett möte med dem och Kolbein unge visade Gizur brevet från kung Håkan. Orm vägrade att vara behjälplig i att fånga eller döda sin styvfar Snorre.

Gissur Thorvaldsson drog med ett följe av sjuttio män till Snorres gård Reykholt en septembernatt år 1241 och överrumplade Snorre. Snorre flydde ner till källaren. Fem män gick med dragna svärd ner i källaren, Markús Marðarson, Símon knútur, Arne den bittra, Þorsteinn Guðinason och Þórarinn Ásgrímsson, och därnere sa Símon knútur till Arne den bittra att hugga honom. Snorre lär ha sagt: Eigi skal höggva!—”Hugg inte!” Símon svarade: ”Högg þú!” — ”Hugg du!” Snorri svarade: Eigi skal höggva!—”Hugg inte!” och det var Snorre Sturlassons sista ord.

Händelsen blev inte populär, varken på Island eller i Norge, och kritiserades. För att bättra på sitt rykte försvarade sig kung Håkan med att Snorre skulle ha benådats om han låtit sig tas tillfånga.  Men det är okänt om Snorre verkligen fick en chans att låta sig bli fängslad istället för att dödas.

Direkt efter dådet intog en trofast rojalist vid namn Thorgils Skardi (isländska Þorgils Skardi) positionen som Islands mäktigaste man. Snorres brorson Tord kakali återvände från Norge 1242 och hämnades 1246 sin far och sina sex bröder i slaget vid Haugsnes.

Eftersom Snorre Sturlasson faktiskt besökte Sverige och är allmänt erkänd att vara en  god historiker och källkritiker, kan hans uppgifter anses vara förhållandevis goda. Detta är viktigt eftersom Snorre visserligen aldrig skrev direkt i avsikt att dokumentera svensk historia, men ändå gjorde det inom ramen för den norska, och hans verk är därmed bland de äldsta överlevande dokumenten om Sveriges äldsta historia.

Det är framför allt Torgny lagman och hans varnande tal till kungen Olof Skötkonung som blivit berömt.

torgny_lagman_vid_uppsala_ting_tolkning_av_carl_gustaf_hellqvist_1878_561ec50c2a6b2207616c052e

Torgny lagman ska ha varit lagman i Tiundaland cirka år 1000.

Enligt Snorre Sturlassons Heimskringla ska Olof Skötkonung vid Uppsalatinget 1018 ha förespråkat en erövringspolitik riktad västerut, mot Norge. Men han fick genast bönderna, anförda av Torgny lagman, emot sig.
Min farfar Torgny kunde minnas Uppsalakonungen Erik Emundsson och berättade om honom att han när han var i sin bästa ålder hade ledung ute varje sommar (…). Han lade under sig Finland och Kirjalaland (Karelen), Estland och Kurland (en del av Lettland).” Torgny fortsätter med att hävda att den rådande konungen låter sina skatteländer (i öst) glida bort för att i stället vara: ”lysten på att hålla det norska väldet under sig som ingen tidigare sveakonung haft lystnad till […].
Torgny tvingade honom sluta fred med norske kungen Olof Haraldsson vilket ledde till att kung Olof drog sig tillbaka till Västergötland.

Snorre Sturlasson reste även till Västergötland och gästade Birger Jatls bror Eskil Magnusson, lagmannen. Eskil var personligen bekant med Snorre Sturlasson, som uppehöll sig i Norge 1218-20 och besökte sommaren 1219 bland andra Eskil Magnusson.

Lagman Eskil, bodde vid Long kyrka som då var belägen invid den tidens kyrkby. Socknen omnämns i skrift år 1277 och utgjordes då av sju byar. Storegården i Longs by var under medeltiden en Kungsgård.

Eskil är mest känd för att ha nedtecknat Västgötalagen.  Eskil var rättshistoriskt intresserad och anses vara den som redigerat äldre Västgötalagen, Sveriges äldsta bevarade landskapslag. I Västgötalagen betonandes särskilt att Sverige var ett valrike – ”Sveaer egho konung at taka ock sva vraekae” Lagen är förmodligen en sammanställning av ett flertal av tidigare lagar, vilka dock aldrig tidigare funnits på pränt. Man får väl förmoda att Eskil samtidigt modifierade dom en del.

Eskil Magnusson framträder i skriftliga dokument redan i slutet av Knut Erikssons regeringstid. Under 1220-talet första år deltog han i förhandlingar med den norske kungen Håkon Håkonsson gällande Ribbungarnas användande av Värmland som basområde för plundringståg in i Norge.

Baneret som kung Erik Knutsson av Sverige fört i slaget vid Gestilren förvarades hos Eskil Magnusson i Skara, som år 1219 överlämnade det som hedersgåva till den gästande isländske lagmannen Snorre Sturlasson.

snorre_sturlassons_besok_hos_lagman_eskil_pa_gotala_gard_i_skara_52b26186e087c34ba97064a2.jpg

Händelsen beskrivs så här: En allmän nyfikenhet riktade alias blickar mot dörren. Slutligen öppnades den och den väntade gästen inträdde, åtföljd av fyra eller fem handfasta följeslagare. Det var en ansenlig gestalt, men utan någon stolt och majestätisk hållning. Hans hela skick röjde dock den bildade och lärde isländaren. Han gjorde en artig och ledig hälsning, så snart hans skarpa blick överflugit hela rummet, och trädde frimodigt fram till lagmannens högsäte. Denne reste sig upp och räckte sin gäst handen.

“Var välkommen, isländske skald, i mitt hus! Sitt ned vid mitt bord och håll till godo vad gästfriheten bjuder dig. En resande man från fjärran länder plägar icke försmå en välment undfägnad, även om den är ringa i ett tarvligt hus.“

Tärnor frambar dryckeshorn och förplägning av flera slag. Den resandes följeslagare framfördes även till bordet, och det visade sig, att lagmannens uttryck om välfägnadens ringhet endast var ett slags hövlighetsbetygelse, som skulle betyda att ingen välfägnad vore dyrbar nog för en så aktad gäst. För övrigt hörde det till tidens gästfrihetslagar, att man icke fick vara nog ohövlig, att fråga efter främlingens namn, innan han själv yppade det.

Främlingen berättade många märkliga händelser ur densamma. Lagmannen frågade honom om han visste varifrån Norge egentligen först erhållit folk och lagar.

“Det veta vi väl,“ sade främlingen, “och nu erkännes det av alla norrmän, att de från svearna erhållit allt gott, som nabo kan av nabo bekomma. I de tider, då ingen konung fanns i Nordlanden, var Norge bebott av jotar och stigmän, som blotade åt Tor och levde av rov. Men då Odin kom till Svitiod, fick också Norge del av hans visdom. Och det var Norges första lycka. Sedermera har vi icke glömt, att Harald Hårfager och alla hans efterkommande var av Ynglingaätt. Även har alltid Uppsalakonungen varit överhuvudet för de nordiska länderna och bibehåller ännu, sedan de blivit tvenne riken, främsta rummet bland nordens konungar. Väl vet jag, att vi från England erhållit månget trätofrö bland den goda säden, som hos oss blivit sådd, men så skola väl tider komma, då Viken icke mer utgör ett tvisteämne mellan svear och norrmän. Det synes mig väl gjort att då påminna om vad gott norrmän från sina grannar erhållit har. Och jag vill till den ändan uppsätta de gamla konungasagorna i böcker, att de må förvaras åt eftervärlden.“

“Ett gott värv är det,“. yttrade lagmannen, “att bevara det, som folket försport om fäderna. En sådan kunskap är nyttig att varna de unga och ger råd vid många tillfällen.“

006199_31552382wcaq50103df7p5

https://kunskapskanalen.se/program/17518/islands-fangslande-historia-avsnitt-3

Källor:

1800-tals novellen ”Ett besök hos lagman Eskil”, berättar om hur lagman Eskil i Götala får besök av Snorre Sturlasson, ur Samlade svenska historiska noveller av Gustaf Henrik Mellin

Wikipedia

Råå

Ett tragiskt sjukdomsfall gjorde så att danskarna uteblev och vissa andra SHF medlemmar hade dålig ekonomi. Så ursprungsgruppen blev kraftigt decimerad Men vi bestämde oss för att åka ändå, vi från Skaraborg. För hedendom gör vi för vår egen skull och inte andras.

Vi åkte med fullpackad släpkärra på fredag förmiddag. Åt lunch i underbara Småland på en liten ö i en sjö full med näckrosor. Återigen slås man av hur idylliskt och fint Sverige är och hur mycket vi måste skydda det.

När vi kom fram slog vi läger. Det var kraftig mygginvasion i år. Vi fick elda och kriga på ordentligt men nästa kväll var det betydligt bättre.

På natt och morgon så utövades andliga ritualer av Tjabo som flitigt använde folktrons alla knep i midsommarnatten då andevärlden och den fysiska världen blir ett.

På lördagen tog vi en roadtrip runt södra udden. Vi stannade vid en hembygdsförening som firade midsommar.

Eketorpsborg

Sedan kom vi till sydudden och fyren Långe Jan.

Sightseeing rundan slutade i Saxnäs med dusch och kaffe i en av deltagarnas släktings sommarhus. Sedan åkte vi till lägret vid borgen och förberedde blotet.

Ismantorpsborg är en enormt kraftfull anläggning som byggdes under folkvandringstiden.

Borgens ringmur har en diameter på 125 meter. Muren är upp till cirka 4 meter hög. Innanför ringmuren, som har nio portar, finns totalt 88 bevarande husgrunder. Mitt i borgen finns resterna av en rund öppen plats. Runt borgen finns också många husgrunder kvar. Borgen byggdes under 200-talet och var i bruk till 600-talet. Tror man!!

Borgen är en ritual plats, en magisk struktur som berättar om nordens tidiga kosmologi. De nio portarna symboliserar Yggdrasils nio världar. Nio är ett evighetsnummer som återkommer i vår tradition. Siffrorna 3 6 9 har kallats nyckeln till universum.

Sent på lördagskvällen höll vi midsommarblot.

Det var en mäktig upplevelse att stå där i dunkel i facklornas sken och höra våra rop eka i borgen. Alla väsen, krafter och makter var med oss.

På söndag packade vi ner campet och begav oss hem efter två intensiva dagar av nordisk folklig hedendom,,

Hell Makterna

Hell Skandinavien

Hell SHF