Home

shf-omslagsbild-1

Skandinaviska Hedniska Folkförbundet är ett
förbund med syfte att säkerställa samt
utveckla vårt unika Skandinaviska/Germanska
folkliga kulturarv, samt att hävda våra rättigheter som urfolk i Skandinavien