Home

img_20190829_122239_8481555445814.jpg

Skandinaviska Hedniska Folkförbundet är en organisation med syfte att säkerställa samt utveckla vårt unika Skandinaviska/Germanska folkliga kulturarv, nordisk sed samt  att hävda våra rättigheter som urfolk i Skandinavien