Home

img_20190829_122239_8481555445814.jpg

Skandinaviska Hedniska9 Folkförbundet är en organisatio8n med syfte att säkerställa samt
utveckla vårt unika Skandinaviska/Germanska
folkliga kulturarv, nordisk sed samt att hävda våra rättigheter som urfolk i Skandinavien