Om

 

SHF bild 1

Om SHF

Skandinaviska Hedniska Folkförbundet är en organisation med syfte att säkerställa samt
utveckla vårt unika Skandinaviska/Germanska folkliga kulturarv.

Vår Skandinaviska folkgrupp har tusenåriga traditioner och kulturarv som anses vara unikt i världen och vi behöver göra allt i vår makt att bevara detta arv för kommande generationer.

36276010_10156629100743944_6522628671927222272_o.jpg

Vi på SHF har för avsikt att utveckla och verkställa nedanstående fyra uppdrag:

• En Gode/Gydja order/ & Blotlag
• Att värna om vårt Folkliga & Kulturella arv
• Att utforma vår Akademi och släktforskingsinstitut.
• Att arbeta för erkännandet av våra Urfolksrättigheter enligt FN’s Urfolkskonvention.

shf bild 6

Våra mål

1- Ha en stark folklig asatro och hedendom. Tillhandahålla personer som kan sköta riter och ge folket traditionell andlighet i alla regioner. Bygga blotlag i alla regioner. vilka utgör väven av folkgemenskap.

2- Skapa ett Folkting för hela folkgruppen med alla nordiska nationaliteter och stammar/regioner representerade.

3- Bevaka våra urfolksrättigheter samt ha representation i FN:s permanenta råd för ursprungsbefolkningar.

Folkligt & Traditionellt

Midsommarfirande med familj som reser medsommarstången 1950-tal

SHF vill bevara och förädla vårt Nordiska kulturella och Hedniska folkarv med syfte att
bibehålla samt utveckla tradtioner, folkdräkter och folkmusik för kommande generationer.

shf arv.jpg

7e4a994b1eeb53b231829dbce2f37015 (1).jpg

shf folk

25552288_269436133582965_578087745137394214_n

För att inneha administrativa positioner i SHF så ska man leva laglydigt, drogfritt samt vara ostraffad på en rad brottstyper. Du ska vara en stadig och pålitlig representant vilken på ett balanserat och vist sätt kan kommunicera med omvärlden. Folk ska kunna ha förtroende för våra representanter att vi alltid värnar om våra rättigheter och målsättningar på ett korrekt och nyttigt sätt.

Urfolksrättigheter enligt FN:s Urfolkskonvention

SHF anser att vi är en urfolk befolkning och vill därmed
upprätta ett Skandinaviskt urbefolkningsregister som fungerar som röstlängd i nordtinget, samt att hävda
våra rättigheter enligt FN’s deklaration.

shf urfolk