Om

 

SHF bild 1

Om SHF

Skandinaviska Hedniska Folkförbundet är en organisation med syfte att säkerställa samt
utveckla vårt unika Skandinaviska/Germanska folkliga kulturarv.

Vår Skandinaviska folkgrupp har tusenåriga traditioner och kulturarv som anses vara unikt i världen och vi behöver göra allt i vår makt att bevara detta arv för kommande generationer.

36276010_10156629100743944_6522628671927222272_o.jpg

Vi på SHF har för avsikt att utveckla och verkställa nedanstående fyra uppdrag:

• En Gode/Gydja order/ & Blotlag
• Att värna om vårt Folkliga & Kulturella arv
• Att utforma vår Akademi och släktforskingsinstitut.
• Att arbeta för erkännandet av våra Urfolksrättigheter enligt FN’s Urfolkskonvention.

shf bild 6

Våra mål

1- Ha en stark folklig asatro och hedendom. Tillhandahålla personer som kan sköta riter och ge folket traditionell andlighet i alla regioner. Bygga blotlag i alla regioner. vilka utgör väven av folkgemenskap.

2- Skapa ett Folkting för hela folkgruppen med alla nordiska nationaliteter och stammar/regioner representerade.

3- Bevaka våra urfolksrättigheter samt ha representation i FN:s permanenta råd för ursprungsbefolkningar.

Folkligt & Traditionellt

Midsommarfirande med familj som reser medsommarstången 1950-tal

SHF vill bevara och förädla vårt Nordiska kulturella och Hedniska folkarv med syfte att
bibehålla samt utveckla tradtioner, folkdräkter och folkmusik för kommande generationer.

SHF strävar därför efter balans. Vi vill inte fastna i nutidens begränsade vision av hedendom eller i den religiösa konstruktionistiska Asatron. Vårt mål är att Nordiska människor ska vara trygga i sina traditioner och kunna vara stolta över sin historia. Behovet av detta har uppkommit genom förekomst av diskriminering mot vår folkgrupp och historieförfalskning som syftar till att förminska oss. Sekter som dels av okunnighet, dels av svekfullhet lurar och manipulerar vårt folk, och kraftiga demografiska förändringar där staten bortprioriterar vår kultur. Vi tar ansvar för att den folkliga aspekten aldrig försvinner från forskning och Nordisk religion.

shf arv.jpg

7e4a994b1eeb53b231829dbce2f37015 (1).jpg

shf folk

25552288_269436133582965_578087745137394214_n

 

SHF har inslag av Nordisk folktro. Vi anammar muntlig tradition och seder, folkligt bruk och tradition. Men vi har också ett djupare perspektiv byggt på fornminnen och historia. Levande traditioner som att sätta ut gröt till vätten eller klä Julträdet, binda kransar på Midsommar, eller berätta regionala sägner, folktro och myter det är bra och givande, men vi behöver ha en tyngre insikt kopplat till den naturvetenskapliga verkligheten och de kosmiska principerna.

Asatro är för SHF en av grenarna på vår verksamhet, men den fyller en viktig funktion i att den tjänar nutidens Skandinaviska folk i sina livshändelser. Efter att ha levt under främmande religioner och ett modernt politiskt system så har vi inga egna traditioner kvar. Vi föds, lever och dör och de traditioner vi har är knutna till samhället. Det är skolavslutningar, kristna dop, begravningar och giftermål etc. Asatron ger en Nordisk prägel på dessa det mänskliga livets evenemang och beståndsdelar, och det är viktigt även om det inte var exakt så det gick till i gamla tider. När i utövar Asatro försöker vi inte återskapa det som en gång var av olika anledningar utan vi har en pragmatisk, kontemporär och praktisk inställing till vår tidsålder utan nyhededomens pretantiösa konstruktionism.

asatro

SHF är ingen vanlig förening utan vi är den Skandiaviska folkgruppens egna folkliga rörelse. Varmt välkommen att komma med bröder och systrar av det Nordiska blodet och gemenskapen.

För att inneha administrativa positioner i SHF så ska man leva laglydigt, drogfritt samt vara ostraffad på en rad brottstyper. Du ska vara en stadig och pålitlig representant vilken på ett balanserat och vist sätt kan kommunicera med omvärlden. Folk ska kunna ha förtroende för våra representanter att vi alltid värnar om våra rättigheter och målsättningar på ett korrekt och nyttigt sätt.

Vi arbetar för att få våra Urfolksrättigheter enligt FN:s Urfolkskonvention. SHF medvetandegör att vi är en urbefolkning och vill därmed upprätta ett Skandinaviskt urbefolkningsregister som fungerar som röstlängd i nordens kommande folkting, samt att hävda våra rättigheter enligt FN’s deklaration.

 

shf urfolk