maxresdefault (1)
Absolut dualism är en sammanfattande beteckning på trossystem som tänker sig att världen styrs av två motsatta krafter, vanligen en helt och fullt god sådan och en genomgående ond kraft. Det kan handla om en konflikt om universums slutliga öde. Många hävdar att det inte finns något gott och ont. Detta håller jag med om när det gäller många religioner vilka har en benägenhet att döma ut vissa saker som dåliga på osakliga grunder. Saker som ofta är helt naturliga eller en del av kulturarv bedöms som dåliga för att det inte följer ett dogmatiskt mönster som präglar deras trosuppfattning. Men ondska är subjektivt. Det som är ont för en av naturens organismer är gott för en annan. Reptiler och däggdjur till exemplel har helt olika uppfattning av vad som är ”gott” och ”ont”. Det vi människor kan enas om är det mest grundläggande. Att ta ett spädbarn och krossa dess huvud mot en vägg tycker 99% av mänskligheten är något hemskt dumt. Att skära av någon öronen och hälla smält bly i deras mun är också något alla tycker är förfärligt. När flumliberaler och new agefolk säger att det inte finns gott och ont så teoritiserar de endast och fantiserar. Det pratet är tomt, innehållslöst och korkat och är inte förankrat i den mänskliga sanningen.
mind-body-dualism-and-possibility-of
Dualism och monism kallas de två huvudsakliga skolor som försöker lösa kropp–själ-problemet. Enligt dualismen är medvetande och kropp i någon kategorisk mening separata från varandra. Den kan spåras tillbaka till Platon och Aristoteles samt sankhya- och yoga-skolorna inom hinduisk filosofi, men den formulerades mest precist av René Descartes under 1600-talet. Substansdualister hävdar att medvetandet är en självständigt existerande substans, medan egenskapsdualister menar att medvetandet är en grupp av självständiga egenskaper som emergerar från och inte kan reduceras till hjärnan, men som inte är en helt distinkt substans.
Monism kallas positionen som gör gällande att medvetande och kropp inte är två ontologiskt distinkta entiteter. Detta synsätt förespråkades först i västerländsk filosofi av Parmenides under 400-talet f.Kr. och accepterades senare av 1600-talsfilosofen och rationalisten Baruch Spinoza. Fysikalister argumenterar för att endast de entiteter som postuleras av fysiken existerar, och att medvetandet förr eller senare helt kommer att kunna förklaras i termer av de entiteter som fysisk teori ständigt upptäcker och utvecklar. Idealister hävdar att det enda som existerar är medvetande och att den yttre världen antingen är mental själv eller en illusion skapad av medvetandet. Neutrala monister menar att det finns någon annan, neutral substans, och att både materia och medvetande är egenskaper av denna okända substans. De vanligaste monistiska positionerna under 1800- och 1900-talet har varit varianter av fysikalism; dessa positioner innefattar behaviorism, identitetsteorin, anomal monism och funktionalism.
standard_platon_byste
I Asatro finner jag en helt logisk uppdelning mellan saker och ting. Det finns skillnader som är uppenbara. Ordning är motsats till kaos, medvetenhet är motsats till förvirring, logik är motsats till dumhet, rätt är motsats till fel, sanning är motsats till lögn osv. Asatron är således dualistisk. Vid världens slut så går midgård under i Ragnarök, detta i och med gudarnas undergång. Det innebär att de höga makterna av visdom och ordning går under för de primitiva makterna av hat, oförstånd och oordning. Universums ordning bryts sönder av de primala kaosmakterna och urstadiet eller återfödelsen sker igen i en cykel. Tursamakterna (jättarna) är nedbrytande, oordning och kaos. Medans Asarna och Vanerna representerar de uppbyggande, ordnande och livgivande makterna. Dessa energier verkar i världen och kosmos dyrkar vi som ”gudarna”. Märk väl att ingen indelning mellan gott och ont görs här i den klassiska bemärkelsen. Asarna dräper ofta sina fiender och uppträder listigt och svekfullt för att nå sina mål. Något som klassas direkt som ondska av många religioner vilka tror på en allsmäktig gud som gett regler vilka alla är lydiga undersåtar till. Asatrons dualism bygger således inte på beteendemönster utan på faktiska realiteter. Sådant som vilken normalbegåvad människa som helst kan identifiera och förstå.
s-l300
Vissa resonerar så att detta dualistiska tillstånd är livets beståndsdelar och att det måste finnas motsatser för att skapa balans. Det är mycket möjligt men Asatron tänker inte så djupt på denna punkt utan präglas av realism. Sagorna berättar hur universum skapades av eld och is, muspelhem och nifelhem. En dualism som blev ett och ur vilket nya saker uppstod.  Kaos är som ett fleromättat grundämne, ett outvecklat förstadium. Det är därför det existerar i sagorna som är en esoterisk beskrivning av universums utveckling och beståndsdelar. Det har visat sig att om en dator programmeras att arbeta med kaos- ordningsfenomenen i proportioner som motsvarar de som ligger inom den växande sfären i den universella uppbyggnaden, kan man få den att rita bilder som på ett förbluffande sätt liknar naturens mönster (s.k. fraktalgeometri). Kaos i balanserad relation till ordning i en biologi-realistisk synpunkt vara det samma som förutsättningen för livets utveckling. Men det betyder inte att man ska acceptera degenerering och ologiskt kaos i det mänskliga livet.
ladda ned
Icke-dualism betyder för oss till skillnad från pengakåta gurus i Indien inte att allt är ”ett”, att alla ska vara likadana, utan det innebär det allmängiltiga, det alla kan enas om och sådant som faktiskt är universellt. Som att äta, sova, föda, leva och dö. Sådant som alla gör. Någon annan icke-dualism ska det inte existera då naturen är full av motsättning och kamp. Detta betyder absolut inte att naturen saknar mening. Tvärtom så måste det finnas en mening och ordning med alltihop, en mening som styrs av ordning och naturlagar. Ingenting existerar av en slump, det måste man förstå. Meningen med allt är inte kaoset utan produkten som uppstår ur detta kraftfulla omedvetna energitöcken.
Medvetande och kraft är resultatet av att lära sig, att förstå högre saker. Det gamla indoeuropeiska ordet för kraft var Hail, som även kan betyda Ljus eller Makt. Ur alla dessa virvlande galaxer och stjärnsystem kommer det något. Vad detta är vet kanske ingen men man ska betrakta det som biologiska maskiner vilka producerar något hemligt, något vi bär med oss och som vi är en del av att utveckla. Därför är konceptet om Urds väv viktigt. Urd betyder ”ord”. Detta kan tolkas som att magi styr ödet, eller att ljud (frekvenser) är byggdelarna som kosmos består av. De nio urmödrarna, de nio våglängderna av elektromagnetisk energi.
Web-of-Wyrd-final-black-yellow.png
Ringen med ett kors är förmodligen det enklaste sättet att beskriva det fysiska livets utvecklingsprincip.  Datortillverkade fraktalbilder innehåller i dessa bilder kaos och ordning i en speciell balans som avslutar en cykel med en bildfigur. Flera av dessa bilder har den karaktäristiska fruktformen som ett äpple eller en tomat i genomskärning. Och formen är nästan identisk med de mystiska fornlämningar som vi kallar labyrinter (Labyrinthos = förvirring, kaos). I Norden kallas dessa Trolleborgar eller Trojaborgar som i forntiden ansågs vara en fruktbarhetssymbol, magi och gränslöshet mellan dimensioner eller vägen till upplysning. I traditionerna i Skandinavien, Tyskland och England har man lekt i labyrinter om våren och försommaren, aldrig före vår eller efter midsommar. Vilket osökt för tankarna till fruktsamhetsriter.
images.png
250px-Trojeborg,_Nordisk_familjebok.png
Liv, medvetande och balans är det som föds ur grundelementen. Det som verkar kaotiskt är ingridienser i en alkemisk förvandling. Allt går från mörker till ljus. Beståndsdelarna har inget egenvärde utan de är temporära, de är komponenter i ett förlopp som skapar evig energi. Energierna lurar oss att skapa genom sin illusoriska kraft. När män och kvinnor träffas så blir de upphetsade, hormoner och energier börjar röra på sig, de påverkar tanke och beteende som leder till förening som det uppstår nytt liv ur. Då har naturen lyckats och förloppet tappar betydelse för människan. Sådana är processerna. Vi och allt liv drivs av samband och energi för att skapa något nytt, något som ständigt blir högre och bättre. Själva skapelseprocessen är en del av den eviga utveckling som pågår. Utveckling och alstrande av mer hail är livets mening. Men som kycklingen kastar av sig ägget eller trollsländan larven så lämnar vi alltid stadium av uppbyggnad bakom oss. Liv och död är motsatser i ett dualistiskt tillstånd av uppbyggnad och nedbrytning. Men de utgör en cyklisk funktion vilken eleverar den kraft som reser igenom dimensionerna och så småningom utvecklas till något högre.
indigoo.jpg
Dualism är alltså naturligt, det är det som skapar dynamiken som möjliggör utveckling. Allt är inte ett. Rent filosofiskt är det möjligt att allt träffas i detta unisona men usch vad tråkigt det skulle vara. Jag när tanken att allt utvecklas i sin egen riktning för evigt och att allt är möjligt. Jag tror på en outvecklad potential som kan skapas som man vill och inte på ett fast slutet system. Men alla får tänka som de själva vill. Jag blir inte ledsen om någon tänker annorlunda. Tvärtom så är det så det är meningen att det ska vara.
Text av Sibbe
10565122_10152353327276896_564037168402138699_n

Kom till Vanadisblotet på lördagen den 5 maj med Gydja Anette Carlsson. Obs! Endast medlemmar. Vi kommer att skicka ett antal inbjudningar till ickemedlemmar. Skicka ett mejl till blot.shf@protonmail.com för anmälan. Skriv ”blot 5 maj”. Efter anmälan och betalning skickas fullständig info om eventet.  Varmt välkomna allihopa,, Hell

13615359_1164946420222999_5597460304116601351_n

triskele081199Jag har alltid älskat att debatterat/diskutera framförallt med de som anser sig bättre vetande & de som står för tvärtom gentemot mig.

Jag har alltid ansett att en tro en spirualitet ej har el kommer höra ihop med politik!!

Men när nu människor vill dra MITT hedenskap/tro/kultur i smutsen & får den att verka hatisk/rasistisk m.m så blir jag förbannad & så trött att dessa människors röster gör sig hörda..

Idag så satt jag med en god väninna som ej är Asatroende, men ej kristen heller. Hennes slutsats var & är ”Ni måste sprida detta budskap/informera de människor som tror & associerar hedendom med olika politiska partier & extremism.

Om någon tror att en riktig själslig hednisk person skulle rösta på ert Kristet parti, oavsett om det är åt höger el vänster tänk om!! Varför skulle jag som stolt hednisk kvinna överhuvudtaget vilja införa obligatorisk Kristendom i skolorna & förbjuda alla andra religioner/tro??? Är ni galna säger jag till de som tror det..

Vi blev förslavade och tvångs koncentrerade till kristendomen så varför skulle jag stå bakom män/kvinnor som jag anser försvagade mitt folk mitt ursprung & smutskastat mina förmödrar & förfäder?

Nej jag är ej en hycklare el deltids Gydja/Völva det är jag till 100% & jag är stolt Asatroende/Hednisk & kommer vara det tills mitt sista andetag. Men att då dra mitt & ERT arv i smutsen av dessa Fä som säger att de är hedningar men sen lever som allt annat än hedniskt & står för en kristen politik & dess värderingar gör mig rosenrasande!!

Så mina Systrar & Bröder gör era röster hörda. Var ej blyga el tveka att debattera/informera de som bara följer el tror på de som vill krossa vårt arv. Vill få oss att kuva oss under den totalitära maktens grepp de Abrahamitiskt styrda maktens män driver..

Ställ eder Stolta Bröder & Systrar för vi är ett Urfolk ett jordens folk ett Storslaget Folk..

Äring & Frid önskar jag eder alla.
Öldungur Gyðja/ Anette DisÆlv Carlsson

För att uppnå visionen om en enad stark levande kultur & spiritualitet  som en Nordisk urbefolkning, är ett måste att visa & informera om våra värderingar & våran livssyn.

images

Med kunskap kommer förståelse & föränns då kommer den stora massan förstå att det ej handlar om, rasism/ hat eller uteslutelse för någon. Utan att bevara & föra vidare vårat kulturarv, värderingar & sätt att leva på.

banner.jpg

Detta kräver ett samarbete över gränser med våra Nordiska grannar. Vi är ej starkare än den svagaste länken & kommer aldrig bli om vi ej känner en gemenskap/tillhörighet med varandra.

De flesta av oss är uppvuxen men historier & myter från svunnen tid. Men få har förstått sambandet mellan våra förfäder/förmödrar & dessa historier.
Jag är själv ej så gammal men ändå uppvuxen med att man skall icke göra sig i olag med småfolket då blir djuren oroliga & får lida. När som barn jag gick ut i skogen så sa min farmor tänk på att akta dig för Vätten & kommer dimman så springer du hem. Med detta vill jag säga bara enkelt att allt har förts vidare utan att vi visste om det.

15662017278_1407b24ddb_b.jpg

Vi kan & Vi kommer att lyckas om Vi alla är redo att kämpa för det & försöka att förstå att det är hur vi försöker att leva efter det som vi är & har gjort i alla århundrande vi kommer att Lyckas.

Ej genom religion utan tradition med en medvetenhet om de små valen i vardagen. Ej om hur många Blot man deltagit i. Utan aktivt med de förmågor man har att leva sann mot sig själv.

maxresdefault.jpg

Jag skrev tidigare om en Levande Vikinga by & jag vet att vissa kanske reste ett å annat ögonbryn & tänkte”jaha såna där reanactment folk”
Jag är en av dem & de jag mött genom åren är de mest spirutella personer jag känner. De har kunskap om vårt kulturarv som du knappt hittar i historieböcker. Deras kunskap om Asatro & alla gudar/gudinnor samt vårt förlorade språk det är samma här. Men en sak de ej säger att de är är religiösa..  De har sina Blot/Ritualer som är högst personliga men de är sanna mot sig själva & försöker leva som sig bör som Nordfolk.
Vi måste enas & se våra likheter & ej olikheter för vi är en & samma.

Äring & Frid önskar Eder Öldungur Gyðja/ Anette DisÆlv Carlsson

img1522864991213.jpg

Det finns ingen gemensam hednisk rörelse i Sverige eller någon unifierad uppfattning om vad hedendom är. Det finns olika små gäng som avskyr varandra och kämpar mot varandra. Ingen utomstående kan få en samlad bild av hedendomen, det enda som går att uppfatta är total förvirring, motsättningar och bråk. Detta finner vi i SHF rätt pinsamt. I den situation som det Nordiska folket befinner sig i så är detta beteende högst kontraproduktivt. Samtidigt är väl detta symptomatiskt för ett folk i sönderfall.
Mood_Studios_03_FOG_Battle_of_Ragnerok_1
Finns det någon chans för överlevnad för våra traditioner när olika gruppers politiska ideologier styr agendan? En del uppfattar hedendom som den nyhedniska religiösa läran vilken har växt fram av sig själv i de nyhedniska rörelserna, till viss del stött på forskning och skapandet av egna traditioner. Andra är rekonstruktionister och försöker återskapa Asatro som de tror att den såg ut för 1000 år sedan. Sedan har vi extrem högern och vänstern som har gjort hedendomen till sitt slagfält. De offrar folklig gemenskap och kulturell samhörighet för att driva på sina ideologier och förgöra varandra i en evig kamp och vendetta. Hatet är en förgörande kraft som splittrar all värdighet och chans till verklig framgång i den hedniska sfären. Och i slutändan så är det den skandinaviska urfolksgruppens särart som blir lidande. Vi ser slutet på ett folk och en etnisk kultur, likt greker och romare försvann och endast minnen av deras civilisationer återstod. Likt andra folk som har utrotats i världshistorien så står vi nu på tröskeln till förintelse.
tumblr_static_filename_640_v2.jpg
Jag vet inte om den nordiska kulturen har någon framtid i norden förutom i akademiska kretsar, då nordiska människor inte är speciellt intresserade av den. Ofta är det ickeskandinaver som fördjupar sig i den och visar starkt intresse. Man märker på internet att fördjupning i nordisk tradition inte är populärt utan det ska vara tvåraders memes på engelska med en flashig bild. Det får inte vara för djupt, det får inte kräva någon ansträngning. Därför sitter människor som Xan Folmer i Amerika med tiotusentals anhängare och spyr galla över nordiska människor om de har en folklig anknytning och engagerar sig i sin egen kultur. Vi kallas rasister och onda människor om vi inte delar den universella synen på nordisk religion och anpassar oss efter globalismens och liberalismens makt. På grund av denna ytlighet så bildas osunda religösa hedniska sekter som förstör det det nordiska hedniska kulturarvet, då inte många har kunskap nog att genomskåda de stora bristerna i deras version av hedendom. Dessa människor sitter ofta och tjafsar om vad som är hedniskt och vad hedendom är och diskriminerar oliktänkande som inte exakt delar deras definition av hedendom. Nordiska människor måste ha mer visdom och ta ansvar för att avpolitisera och motverka extremism inom deras eget kulturarv.
tumblr_p3kdnmPuj21w68lcko1_500
De stora samfunden i Sverige är universella. Dvs de inkluderar människor från andra länder i den nordiska hedendomen. Detta görs för att de uppfattar hedendom som en religion likt kristendomen och för att det finns pengar att tjäna på att samarbeta med den multietniska staten. Detta är självklart högförräderi då staten jobbar systematiskt på att frånta oss alla rättigheter och utrota oss. Detta såg vi bla när judinnan Ingrid Lomfors på forum för levande historia på regeringens spektakel ”sverige tillsammans” sade att det inte finns någon Svensk kultur, och blev påhejad av politiker och kungahus som applåderade. Högt uppsatta politiker som Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Alice Bah Kunke hävdar att det inte finns någon nordisk kultur eller folk. Annie Lööf motsätter sig starkt begreppet nordisk urbefolkning. I denna situation kan inte nordfolket samarbeta med staten, i alla fall inte med dessa personer i dess administration, det skulle vara att legitimera folkmordet mot Skandinaverna.
DQ8_r_oWsAAHdcm
Tanken om universell nordisk hedendom kommer från diffusionism. Diffusionism handlar om att man anser att kulturer har spridit sig i så kallad kulturkretsar. Dessa kulturkretsars rot är exempelvis Antikens Grekland, Rom och Kina. I detta fall den Skandinaviska hedendomen. Dessa kulturer vad givare av kulturen till andra områden som då var mottagare. Man anser inom diffusionismen att kulturyttringar sprids, ”vandrar”. Självklart bottnar det också i marxism, tanken om att alla människor är endast internationella medborgare och medlemmar i mänskligheten. I socialismen får det inte finnas några egna etniska stater eller religioner, i synnerhet inte germanska vita sådana. Det stämplas genast som rasism då de är livrädda för det nordiska/germanska folkets existens och gemenskap. De påstår att vi är ett hot mot världen och tjatar om vad som hände i Tyskland för snart 100 år sedan. Att påstå att nordiska människor inte får existera, ha egna länder och en egen religion det är grovt rasistiskt och i praktiken en etnisk rensning. Vi har sett vad rasismen kan få människor att göra så det är vår plikt att bekämpa antigermanism och antinordiska ideologier, strömningar, uttalanden och handlingar vartän det visar sitt fula tryne. Annars kan vi bli föremål för folkmord.
ladda ned.png
I folklig skandinavisk hedendom dyrkar vi inte endast läran, etymologin och metafysiken som beskrivs i nordisk mytologi utan vi tror på folket, vår historia och våra släktled och blodslinjer. Därför hyllar vi våra författare, historiker, konstnärer, vår historia, våra fornminnen, våra skandinaviska länder. Allt som rör folkgruppen är intressant, inte bara ett strikt hedniskt perspektiv. Därför är det viktigt med fördjupning. Vi läser våra stora författare och historiker, vi hedrar våra fornhjältar och hjältinnor, vi studera etnografi. Vi jobbar på en urfolksgemenskap som förstår värdet av sin egen överlevnad och vilken styrka det ger att dela ursprung och rötter och medvetandegöra det i nuet. Fenomenet att vissa skandinaver uppfattar Asatro som en religion kommer från att man uppfattar kristendom som måttet för hur andlighet fungerar. De förstår inte skillnaden på Asatro och andra religioner, utan tänker och agerar i de mönster som skapats av kristen indoktrinering och förtryck. Andra är trogna samhällets ideal och formar sin etniska identitet utifrån en anpassning till det multikulturella systemet. Detta förkasta vi helt och kräver rätten att vara oss själva. Vi kräver våra rättigheter som ett urgammalt urfolk.
6cda14f4-40bc-4094-9357-8e18f3aded32.jpg
Asatro är ingenting alla kan engagera sig i. För det är inte bara en dyrkan av den Skandinaviska/Nordeuropeiska naturen utan det är också en förfädra/förmödra dyrkan. Endast de som härstammar från detta familjeträd kan identifiera sig med det nordiska. I akademiska kretsar kallas det fornnordisk religion (old norse religion). Alla sunt tänkande normala människor vet att nordisk hedendom kommer från Skandinavien och utövades av våra nordiska släktingar i forntiden. Det är ingen som ifrågasätter det utom de som vill oss illa.
vikings-concept-sweden-nordic-country-white-background-lonship-swedish-people-were-brave-96271168.jpg
Om vi ska överleva och ha en egen andlig kultur så måste vi enas om den folkliga aspekten. Det Nordiska folket är den enda kärnan, det är det enda vi kan enas om och samlas runt när det gäller hedendomen. För religion är bara upphov till sekterism och krig. Hedendom kommer att uttövas individuellt då vi inte fungerar som en massreligion. SHF förvaltar kulturarvet. Vi skyddar det från förvirrade, hatiska fiender som vill se oss gå under och från inhemska oppurtunister och egoister som vill tjäna pengar på det eller få narcissistisk uppmärksamhet och bråkar mot varandra. Alla får utöva hedendom hur de vill men de ska respektera vart det har sina rötter och var det kommer ifrån, de ska respektera det folk som har ärvt detta från sina förfäder. Och framförallt så måste vi Skandinaver engagera oss i vår egen kultur och uppvisa stolthet och gemenskap runt de värderingar som den består av.
images.jpg

En Vision från mig att få möjligheten att bygga upp en Levande Vikingaby utan inblandning av statens muséeum är ej bara en dröm utan något som kan ske med samlad Urkraft från våra Systrar & Bröder.

29855221_10155989276130225_1166204804_n.png

viking-naming-ceremony-gudvangen

-Vad innebär då en levande by? Jo en plats där det finns plats för våra anrika hantverkare som utövar de gamla traditionerna som är utdöende, & som ej har de finansiella medlen att hyra dyra lokaler.
I denna by kan de så hålla kurser till dem som vill hålla vårat anrika kulturarv levande. Samt att de nyfikna ska kunna komma helt opretantiöst att titta kanske prova på om så önskas.

viking and slavic reenactment othala craft 17

29939590_10155989276140225_832027374_n.png

Det skall finna djurhållning med för de som har kunskapen att allt från att göra smör/ost/tvålar/salvor till de som växtfärgar ullen tex. Även de som odlar som vi gjorde förr & ärade jorden som gav oss dessa gåvor.

Nu undrar ni vad detta har med vår Folkliga Asatro att göra?
Jo utöver dessa jordhus så skall det finnas ett Långhus där man kan fika på det som odlats och på plats dessutom tillagas i långhuset.

viking-longhouse-great-hall-norway

Här skall allt vara naturligt & ej tillgjort som de ställen som styrs av muséeum. Där de som har sina små bodar MÅSTE gå klädda vad de så kallade kunniga kallar HK ( Historiskt Korrekt).

I allt detta så skall det finnas ett AsaTempel där det skall vara en el flera Gydjor/Gode på plats för de som är nyfikna att få mer kunskap om sina rötter sitt arv.
Men det skall vara en plats för de troende att kunna Blota visa sin uppskattning till våra Gudar & Gudinnor på ett naturligt sätt.

8dc86c529f9be22d870d4b579375fa5a

En Folklig Vikinga by av folket till folket där mina Systrar & Bröder skall kunna känna en gemenskap en tillhörighet.

a6b1a786f19ca6adef7b4878a14d45a7

Äring & Frid önskar Eder Öldungur Gyðja/ Anette DisÆlv Carlsson

14457310_10154369450230225_6043006569314518838_n

Etnogenesen som betyder: ”en process i vilken en grupp av människor börjar bli uppfattade eller börjar uppfatta sig själva som en distinkt etnisk grupp”, skedde hos de nordgermanska folken någonstans mellan norra Tyskland, Benelux och södra Skandinavien under bronsåldern. Kan även vara Doggerbanken som är en stor sandbank i ett grunt område av Nordsjön ca 100 kilometer utanför Englands östkust.
250px-Doggerland_10,000_BP
Under den senaste istiden var banken en del av en stor landmassa som förbinder Europa och de brittiska öarna, nu känd som Doggerland.
Efter några århundraden bosatte sig olika grupper i olika områden och började skilja sig lingvistiskt och kulturellt. De som bosatte sig i Skandinavien utvecklade snabbt ett specifikt språk, urnordiskan och blev kulturellt distinkta, en process som nådde sin höjdpunkt under vikingtiden. Oavsett var de bodde, delade skandinaverna gemensamma funktioner som husformer, smycken, verktyg och annan vanlig utrustning. Dessa objekt och strukturer är tillräckligt enhetliga för att motivera att man benämner perioden med ett enda namn -Vikingatiden
250px-Järsbergsstenen_9
Järsbergstenen
Det var högst sannolikt att ingen svart människa fanns i Skandinavien. Det finns ”blåmän” nämnda i vissa sagor men aldrig att de var i Skandinavien. Nordmännen fick de flesta av sina slavar från Irland, så svarta slavar är mycket osannolika. Vissa vikingar kunde möta människor med mörkare komplex i raider i Mellanöstern. Vissa tjänade i Väringagardet åt Bysans kejsare, så på deras resor såg de många olika folk och handlade med dem.
History-of-the-Varangian-Guard
Muslimska köpmän kom till och med till Hedeby och Birka för att genomföra handeln, om de var mörkskinnade eller inte vet ingen. Isländska sagor som Njals saga och Laxardal sagan bekräftar det nordiska engagemanget i bysan, och det nämns även i bysantiska källor som Skylitzes manuskript. Men igen var vikningarna, till skillnad från de hemvarande nordmännen, inte i Skandinavien hela tiden, vilket var anledningen till att de sågs av andra folkslag.
Vissa isländska vikingar tog emellertid inhemska indianer från Vinland enligt sagorna, som de själva ansåg var mörkare än dem. Sagorna skriver att de hittade fem Skrælingar; (infödingar) en var en skäggig man, två var kvinnor, två barn. De fångade barnen, men de andra flydde och försvann. Och de tog barnen med sig och lärde dem deras tal. Om dessa barn verkligen existerade integrerades de i det isländska vikingsamhället och gifte sig troligen och fick barn, så det skulle vara ett sällsynt fall av en annan ras som blir ”nordmän”. Men i allmänhet hade många nordmän inte något begrepp om ras och hade nog aldrig sett någon som inte var deras ras.
the_norseman_and_the_skraeling_by_pekj-d3e6ccr.jpg
Romarna märkte en fysiologisk skillnad mellan dem själva och germanska stammar. Den arabiska resenären Ahmad ibn Fadlan noterade också i sina tidskrifter när han stötte på Volga-vikningarna: ”Jag har aldrig sett mer perfekta fysiska exemplar, långa som dadelpalmer, blonda och friska”. Skandinaverna står även idag ganska högt på det genomsnittliga mänskliga höjdindexet. Baserat på detta tycker jag att det är säkert att säga att det fanns fysiologisk skillnad mellan vikingar och andra grupper av människor i Europa.
867a5c4f25a733301d93ff2e9cf790ef

29135087_298524970676796_384112252_n

Anette Carlsson från Norrköping är vår Äldstegydja vilken är en rådgvare som som spår i runor. Anette har en lång erfarenhet av Asatro och Vikingaliv. Hon är smed och syr fornnordiska kläder. Hon har även personliga andliga egenskaper som hennes krets är medveten om. Det är en fantastisk person som har starkt kulturella förmågor inom hantverk och historia.

Här en presentation:

”Jag är 44 år och har 3 underbara döttrar. Jag själv är ett naturbarn har alltid varit och kommer alltid vara. Min familj lät mig uppfostras ifrån allt från de djupaste skogarna i Hälsingland till de glittrande sunden i Oxelösunds skärgård. Fick lära mig som barn att alltid respektera vår jord och alla varelser, stora som små synliga eller ej. Vid vuxen ålder så förstod jag vad både min farmor och far menade med allt de lärt och förklarat för mig, och varför många saker har funnits naturligt hos mig utan att behöva skola sig i vissa ämnen.

Men för ca 14 år sedan började jag läsa om just Asatro & efter jag fördjupade mig i det förstod jag hela min uppväxt & att jag hittat hem till mina rötter som jag så länge letat efter. Att jag dessutom har en del Samiskt påbrå från min fars sida förklarar dessutom en hel del om mitt spirituella jag.”

14457310_10154369450230225_6043006569314518838_n

Disälv vid Ale stenar, Skåne

 

Hell Disälv

Hell makterna

Hell SHF

cropped-22195975_241046546421924_3941111365274558933_n.jpg