Kom till Vanadisblotet på lördagen den 5 maj med Gydja Anette Carlsson. Obs! Endast medlemmar. Vi kommer att skicka ett antal inbjudningar till ickemedlemmar. Skicka ett mejl till blot.shf@protonmail.com för anmälan. Skriv ”blot 5 maj”. Efter anmälan och betalning skickas fullständig info om eventet.  Varmt välkomna allihopa,, Hell

13615359_1164946420222999_5597460304116601351_n

triskele081199Jag har alltid älskat att debatterat/diskutera framförallt med de som anser sig bättre vetande & de som står för tvärtom gentemot mig.

Jag har alltid ansett att en tro en spirualitet ej har el kommer höra ihop med politik!!

Men när nu människor vill dra MITT hedenskap/tro/kultur i smutsen & får den att verka hatisk/rasistisk m.m så blir jag förbannad & så trött att dessa människors röster gör sig hörda..

Idag så satt jag med en god väninna som ej är Asatroende, men ej kristen heller. Hennes slutsats var & är ”Ni måste sprida detta budskap/informera de människor som tror & associerar hedendom med olika politiska partier & extremism.

Om någon tror att en riktig själslig hednisk person skulle rösta på ert Kristet parti, oavsett om det är åt höger el vänster tänk om!! Varför skulle jag som stolt hednisk kvinna överhuvudtaget vilja införa obligatorisk Kristendom i skolorna & förbjuda alla andra religioner/tro??? Är ni galna säger jag till de som tror det..

Vi blev förslavade och tvångs koncentrerade till kristendomen så varför skulle jag stå bakom män/kvinnor som jag anser försvagade mitt folk mitt ursprung & smutskastat mina förmödrar & förfäder?

Nej jag är ej en hycklare el deltids Gydja/Völva det är jag till 100% & jag är stolt Asatroende/Hednisk & kommer vara det tills mitt sista andetag. Men att då dra mitt & ERT arv i smutsen av dessa Fä som säger att de är hedningar men sen lever som allt annat än hedniskt & står för en kristen politik & dess värderingar gör mig rosenrasande!!

Så mina Systrar & Bröder gör era röster hörda. Var ej blyga el tveka att debattera/informera de som bara följer el tror på de som vill krossa vårt arv. Vill få oss att kuva oss under den totalitära maktens grepp de Abrahamitiskt styrda maktens män driver..

Ställ eder Stolta Bröder & Systrar för vi är ett Urfolk ett jordens folk ett Storslaget Folk..

Äring & Frid önskar jag eder alla.
Öldungur Gyðja/ Anette DisÆlv Carlsson

För att uppnå visionen om en enad stark levande kultur & spiritualitet  som en Nordisk urbefolkning, är ett måste att visa & informera om våra värderingar & våran livssyn.

images

Med kunskap kommer förståelse & föränns då kommer den stora massan förstå att det ej handlar om, rasism/ hat eller uteslutelse för någon. Utan att bevara & föra vidare vårat kulturarv, värderingar & sätt att leva på.

banner.jpg

Detta kräver ett samarbete över gränser med våra Nordiska grannar. Vi är ej starkare än den svagaste länken & kommer aldrig bli om vi ej känner en gemenskap/tillhörighet med varandra.

De flesta av oss är uppvuxen men historier & myter från svunnen tid. Men få har förstått sambandet mellan våra förfäder/förmödrar & dessa historier.
Jag är själv ej så gammal men ändå uppvuxen med att man skall icke göra sig i olag med småfolket då blir djuren oroliga & får lida. När som barn jag gick ut i skogen så sa min farmor tänk på att akta dig för Vätten & kommer dimman så springer du hem. Med detta vill jag säga bara enkelt att allt har förts vidare utan att vi visste om det.

15662017278_1407b24ddb_b.jpg

Vi kan & Vi kommer att lyckas om Vi alla är redo att kämpa för det & försöka att förstå att det är hur vi försöker att leva efter det som vi är & har gjort i alla århundrande vi kommer att Lyckas.

Ej genom religion utan tradition med en medvetenhet om de små valen i vardagen. Ej om hur många Blot man deltagit i. Utan aktivt med de förmågor man har att leva sann mot sig själv.

maxresdefault.jpg

Jag skrev tidigare om en Levande Vikinga by & jag vet att vissa kanske reste ett å annat ögonbryn & tänkte”jaha såna där reanactment folk”
Jag är en av dem & de jag mött genom åren är de mest spirutella personer jag känner. De har kunskap om vårt kulturarv som du knappt hittar i historieböcker. Deras kunskap om Asatro & alla gudar/gudinnor samt vårt förlorade språk det är samma här. Men en sak de ej säger att de är är religiösa..  De har sina Blot/Ritualer som är högst personliga men de är sanna mot sig själva & försöker leva som sig bör som Nordfolk.
Vi måste enas & se våra likheter & ej olikheter för vi är en & samma.

Äring & Frid önskar Eder Öldungur Gyðja/ Anette DisÆlv Carlsson

img1522864991213.jpg

Det finns ingen gemensam hednisk rörelse i Sverige eller någon unifierad uppfattning om vad hedendom är. Det finns olika små gäng som avskyr varandra och kämpar mot varandra. Ingen utomstående kan få en samlad bild av hedendomen, det enda som går att uppfatta är total förvirring, motsättningar och bråk. Detta finner vi i SHF rätt pinsamt. I den situation som det Nordiska folket befinner sig i så är detta beteende högst kontraproduktivt. Samtidigt är väl detta symptomatiskt för ett folk i sönderfall.
Mood_Studios_03_FOG_Battle_of_Ragnerok_1
Finns det någon chans för överlevnad för våra traditioner när olika gruppers politiska ideologier styr agendan? En del uppfattar hedendom som den nyhedniska religiösa läran vilken har växt fram av sig själv i de nyhedniska rörelserna, till viss del stött på forskning och skapandet av egna traditioner. Andra är rekonstruktionister och försöker återskapa Asatro som de tror att den såg ut för 1000 år sedan. Sedan har vi extrem högern och vänstern som har gjort hedendomen till sitt slagfält. De offrar folklig gemenskap och kulturell samhörighet för att driva på sina ideologier och förgöra varandra i en evig kamp och vendetta. Hatet är en förgörande kraft som splittrar all värdighet och chans till verklig framgång i den hedniska sfären. Och i slutändan så är det den skandinaviska urfolksgruppens särart som blir lidande. Vi ser slutet på ett folk och en etnisk kultur, likt greker och romare försvann och endast minnen av deras civilisationer återstod. Likt andra folk som har utrotats i världshistorien så står vi nu på tröskeln till förintelse.
tumblr_static_filename_640_v2.jpg
Jag vet inte om den nordiska kulturen har någon framtid i norden förutom i akademiska kretsar, då nordiska människor inte är speciellt intresserade av den. Ofta är det ickeskandinaver som fördjupar sig i den och visar starkt intresse. Man märker på internet att fördjupning i nordisk tradition inte är populärt utan det ska vara tvåraders memes på engelska med en flashig bild. Det får inte vara för djupt, det får inte kräva någon ansträngning. Därför sitter människor som Xan Folmer i Amerika med tiotusentals anhängare och spyr galla över nordiska människor om de har en folklig anknytning och engagerar sig i sin egen kultur. Vi kallas rasister och onda människor om vi inte delar den universella synen på nordisk religion och anpassar oss efter globalismens och liberalismens makt. På grund av denna ytlighet så bildas osunda religösa hedniska sekter som förstör det det nordiska hedniska kulturarvet, då inte många har kunskap nog att genomskåda de stora bristerna i deras version av hedendom. Dessa människor sitter ofta och tjafsar om vad som är hedniskt och vad hedendom är och diskriminerar oliktänkande som inte exakt delar deras definition av hedendom. Nordiska människor måste ha mer visdom och ta ansvar för att avpolitisera och motverka extremism inom deras eget kulturarv.
tumblr_p3kdnmPuj21w68lcko1_500
De stora samfunden i Sverige är universella. Dvs de inkluderar människor från andra länder i den nordiska hedendomen. Detta görs för att de uppfattar hedendom som en religion likt kristendomen och för att det finns pengar att tjäna på att samarbeta med den multietniska staten. Detta är självklart högförräderi då staten jobbar systematiskt på att frånta oss alla rättigheter och utrota oss. Detta såg vi bla när judinnan Ingrid Lomfors på forum för levande historia på regeringens spektakel ”sverige tillsammans” sade att det inte finns någon Svensk kultur, och blev påhejad av politiker och kungahus som applåderade. Högt uppsatta politiker som Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Alice Bah Kunke hävdar att det inte finns någon nordisk kultur eller folk. Annie Lööf motsätter sig starkt begreppet nordisk urbefolkning. I denna situation kan inte nordfolket samarbeta med staten, i alla fall inte med dessa personer i dess administration, det skulle vara att legitimera folkmordet mot Skandinaverna.
DQ8_r_oWsAAHdcm
Tanken om universell nordisk hedendom kommer från diffusionism. Diffusionism handlar om att man anser att kulturer har spridit sig i så kallad kulturkretsar. Dessa kulturkretsars rot är exempelvis Antikens Grekland, Rom och Kina. I detta fall den Skandinaviska hedendomen. Dessa kulturer vad givare av kulturen till andra områden som då var mottagare. Man anser inom diffusionismen att kulturyttringar sprids, ”vandrar”. Självklart bottnar det också i marxism, tanken om att alla människor är endast internationella medborgare och medlemmar i mänskligheten. I socialismen får det inte finnas några egna etniska stater eller religioner, i synnerhet inte germanska vita sådana. Det stämplas genast som rasism då de är livrädda för det nordiska/germanska folkets existens och gemenskap. De påstår att vi är ett hot mot världen och tjatar om vad som hände i Tyskland för snart 100 år sedan. Att påstå att nordiska människor inte får existera, ha egna länder och en egen religion det är grovt rasistiskt och i praktiken en etnisk rensning. Vi har sett vad rasismen kan få människor att göra så det är vår plikt att bekämpa antigermanism och antinordiska ideologier, strömningar, uttalanden och handlingar vartän det visar sitt fula tryne. Annars kan vi bli föremål för folkmord.
ladda ned.png
I folklig skandinavisk hedendom dyrkar vi inte endast läran, etymologin och metafysiken som beskrivs i nordisk mytologi utan vi tror på folket, vår historia och våra släktled och blodslinjer. Därför hyllar vi våra författare, historiker, konstnärer, vår historia, våra fornminnen, våra skandinaviska länder. Allt som rör folkgruppen är intressant, inte bara ett strikt hedniskt perspektiv. Därför är det viktigt med fördjupning. Vi läser våra stora författare och historiker, vi hedrar våra fornhjältar och hjältinnor, vi studera etnografi. Vi jobbar på en urfolksgemenskap som förstår värdet av sin egen överlevnad och vilken styrka det ger att dela ursprung och rötter och medvetandegöra det i nuet. Fenomenet att vissa skandinaver uppfattar Asatro som en religion kommer från att man uppfattar kristendom som måttet för hur andlighet fungerar. De förstår inte skillnaden på Asatro och andra religioner, utan tänker och agerar i de mönster som skapats av kristen indoktrinering och förtryck. Andra är trogna samhällets ideal och formar sin etniska identitet utifrån en anpassning till det multikulturella systemet. Detta förkasta vi helt och kräver rätten att vara oss själva. Vi kräver våra rättigheter som ett urgammalt urfolk.
6cda14f4-40bc-4094-9357-8e18f3aded32.jpg
Asatro är ingenting alla kan engagera sig i. För det är inte bara en dyrkan av den Skandinaviska/Nordeuropeiska naturen utan det är också en förfädra/förmödra dyrkan. Endast de som härstammar från detta familjeträd kan identifiera sig med det nordiska. I akademiska kretsar kallas det fornnordisk religion (old norse religion). Alla sunt tänkande normala människor vet att nordisk hedendom kommer från Skandinavien och utövades av våra nordiska släktingar i forntiden. Det är ingen som ifrågasätter det utom de som vill oss illa.
vikings-concept-sweden-nordic-country-white-background-lonship-swedish-people-were-brave-96271168.jpg
Om vi ska överleva och ha en egen andlig kultur så måste vi enas om den folkliga aspekten. Det Nordiska folket är den enda kärnan, det är det enda vi kan enas om och samlas runt när det gäller hedendomen. För religion är bara upphov till sekterism och krig. Hedendom kommer att uttövas individuellt då vi inte fungerar som en massreligion. SHF förvaltar kulturarvet. Vi skyddar det från förvirrade, hatiska fiender som vill se oss gå under och från inhemska oppurtunister och egoister som vill tjäna pengar på det eller få narcissistisk uppmärksamhet och bråkar mot varandra. Alla får utöva hedendom hur de vill men de ska respektera vart det har sina rötter och var det kommer ifrån, de ska respektera det folk som har ärvt detta från sina förfäder. Och framförallt så måste vi Skandinaver engagera oss i vår egen kultur och uppvisa stolthet och gemenskap runt de värderingar som den består av.
images.jpg

En Vision från mig att få möjligheten att bygga upp en Levande Vikingaby utan inblandning av statens muséeum är ej bara en dröm utan något som kan ske med samlad Urkraft från våra Systrar & Bröder.

29855221_10155989276130225_1166204804_n.png

viking-naming-ceremony-gudvangen

-Vad innebär då en levande by? Jo en plats där det finns plats för våra anrika hantverkare som utövar de gamla traditionerna som är utdöende, & som ej har de finansiella medlen att hyra dyra lokaler.
I denna by kan de så hålla kurser till dem som vill hålla vårat anrika kulturarv levande. Samt att de nyfikna ska kunna komma helt opretantiöst att titta kanske prova på om så önskas.

viking and slavic reenactment othala craft 17

29939590_10155989276140225_832027374_n.png

Det skall finna djurhållning med för de som har kunskapen att allt från att göra smör/ost/tvålar/salvor till de som växtfärgar ullen tex. Även de som odlar som vi gjorde förr & ärade jorden som gav oss dessa gåvor.

Nu undrar ni vad detta har med vår Folkliga Asatro att göra?
Jo utöver dessa jordhus så skall det finnas ett Långhus där man kan fika på det som odlats och på plats dessutom tillagas i långhuset.

viking-longhouse-great-hall-norway

Här skall allt vara naturligt & ej tillgjort som de ställen som styrs av muséeum. Där de som har sina små bodar MÅSTE gå klädda vad de så kallade kunniga kallar HK ( Historiskt Korrekt).

I allt detta så skall det finnas ett AsaTempel där det skall vara en el flera Gydjor/Gode på plats för de som är nyfikna att få mer kunskap om sina rötter sitt arv.
Men det skall vara en plats för de troende att kunna Blota visa sin uppskattning till våra Gudar & Gudinnor på ett naturligt sätt.

8dc86c529f9be22d870d4b579375fa5a

En Folklig Vikinga by av folket till folket där mina Systrar & Bröder skall kunna känna en gemenskap en tillhörighet.

a6b1a786f19ca6adef7b4878a14d45a7

Äring & Frid önskar Eder Öldungur Gyðja/ Anette DisÆlv Carlsson

14457310_10154369450230225_6043006569314518838_n

Etnogenesen som betyder: ”en process i vilken en grupp av människor börjar bli uppfattade eller börjar uppfatta sig själva som en distinkt etnisk grupp”, skedde hos de nordgermanska folken någonstans mellan norra Tyskland, Benelux och södra Skandinavien under bronsåldern. Kan även vara Doggerbanken som är en stor sandbank i ett grunt område av Nordsjön ca 100 kilometer utanför Englands östkust.
250px-Doggerland_10,000_BP
Under den senaste istiden var banken en del av en stor landmassa som förbinder Europa och de brittiska öarna, nu känd som Doggerland.
Efter några århundraden bosatte sig olika grupper i olika områden och började skilja sig lingvistiskt och kulturellt. De som bosatte sig i Skandinavien utvecklade snabbt ett specifikt språk, urnordiskan och blev kulturellt distinkta, en process som nådde sin höjdpunkt under vikingtiden. Oavsett var de bodde, delade skandinaverna gemensamma funktioner som husformer, smycken, verktyg och annan vanlig utrustning. Dessa objekt och strukturer är tillräckligt enhetliga för att motivera att man benämner perioden med ett enda namn -Vikingatiden
250px-Järsbergsstenen_9
Järsbergstenen
Det var högst sannolikt att ingen svart människa fanns i Skandinavien. Det finns ”blåmän” nämnda i vissa sagor men aldrig att de var i Skandinavien. Nordmännen fick de flesta av sina slavar från Irland, så svarta slavar är mycket osannolika. Vissa vikingar kunde möta människor med mörkare komplex i raider i Mellanöstern. Vissa tjänade i Väringagardet åt Bysans kejsare, så på deras resor såg de många olika folk och handlade med dem.
History-of-the-Varangian-Guard
Muslimska köpmän kom till och med till Hedeby och Birka för att genomföra handeln, om de var mörkskinnade eller inte vet ingen. Isländska sagor som Njals saga och Laxardal sagan bekräftar det nordiska engagemanget i bysan, och det nämns även i bysantiska källor som Skylitzes manuskript. Men igen var vikningarna, till skillnad från de hemvarande nordmännen, inte i Skandinavien hela tiden, vilket var anledningen till att de sågs av andra folkslag.
Vissa isländska vikingar tog emellertid inhemska indianer från Vinland enligt sagorna, som de själva ansåg var mörkare än dem. Sagorna skriver att de hittade fem Skrælingar; (infödingar) en var en skäggig man, två var kvinnor, två barn. De fångade barnen, men de andra flydde och försvann. Och de tog barnen med sig och lärde dem deras tal. Om dessa barn verkligen existerade integrerades de i det isländska vikingsamhället och gifte sig troligen och fick barn, så det skulle vara ett sällsynt fall av en annan ras som blir ”nordmän”. Men i allmänhet hade många nordmän inte något begrepp om ras och hade nog aldrig sett någon som inte var deras ras.
the_norseman_and_the_skraeling_by_pekj-d3e6ccr.jpg
Romarna märkte en fysiologisk skillnad mellan dem själva och germanska stammar. Den arabiska resenären Ahmad ibn Fadlan noterade också i sina tidskrifter när han stötte på Volga-vikningarna: ”Jag har aldrig sett mer perfekta fysiska exemplar, långa som dadelpalmer, blonda och friska”. Skandinaverna står även idag ganska högt på det genomsnittliga mänskliga höjdindexet. Baserat på detta tycker jag att det är säkert att säga att det fanns fysiologisk skillnad mellan vikingar och andra grupper av människor i Europa.
867a5c4f25a733301d93ff2e9cf790ef

29135087_298524970676796_384112252_n

Anette Carlsson från Norrköping är vår Äldstegydja vilken är en rådgvare som som spår i runor. Anette har en lång erfarenhet av Asatro och Vikingaliv. Hon är smed och syr fornnordiska kläder. Hon har även personliga andliga egenskaper som hennes krets är medveten om. Det är en fantastisk person som har starkt kulturella förmågor inom hantverk och historia.

Här en presentation:

”Jag är 44 år och har 3 underbara döttrar. Jag själv är ett naturbarn har alltid varit och kommer alltid vara. Min familj lät mig uppfostras ifrån allt från de djupaste skogarna i Hälsingland till de glittrande sunden i Oxelösunds skärgård. Fick lära mig som barn att alltid respektera vår jord och alla varelser, stora som små synliga eller ej. Vid vuxen ålder så förstod jag vad både min farmor och far menade med allt de lärt och förklarat för mig, och varför många saker har funnits naturligt hos mig utan att behöva skola sig i vissa ämnen.

Men för ca 14 år sedan började jag läsa om just Asatro & efter jag fördjupade mig i det förstod jag hela min uppväxt & att jag hittat hem till mina rötter som jag så länge letat efter. Att jag dessutom har en del Samiskt påbrå från min fars sida förklarar dessutom en hel del om mitt spirituella jag.”

14457310_10154369450230225_6043006569314518838_n

Disälv vid Ale stenar, Skåne

 

Hell Disälv

Hell makterna

Hell SHF

cropped-22195975_241046546421924_3941111365274558933_n.jpg

 

 

 

Universalismen (av latinets universalis, ”allmän”)

Unitarian-1.jpg

Universalism är ett teologiskt och filosofiskt begrepp som innebär att vissa idéer har universell tillämpning eller tillämplighet. Ett samhälle som kallar sig universalistiskt kan peka på allmängiltigheten i de flesta religioners universella principer och accepterar andra religioner på ett inkluderande sätt och tro på en universell försoning mellan mänskligheten. En del religioner tror på det universella värdet av deras lära och moraliska principer, och vill ”känna sig inkluderande”.
En tro på en grundläggande sanning är också en annan viktig grund. Den levande sanningen ses som mer långtgående än nationella, kulturella eller religiösa gränser eller tolkningar av den ena sanningen.  Universalism betonar att etnicitet är en universell mänsklig kvalitet och fokuserar på de flesta folkslagens universella principer. Den accepterar alla människor på ett inkluderande sätt oavsett bakgrund.

universalism-2.jpg

Universalism är ett synsätt där mänskligheten representerar en homogen helhet, en enda stor utökad familj, där termer som ”folk” och ”identitet” förlorar sin relevans.

Universalismen kan ses som en bieffekt av jämlikhetsideologin och är en form av politisk monoteism , roten till all totalitarism. Enligt det universalistiska tankesättet är varje enskild människa blott en ”världsmedborgare”. Alla kulturer bör enligt universalismen blandas samman, eftersom det ändå inte anses finnas några kvalitativa skillnaden mellan dem.

Universalismen är ett bedrägligt vapen för varje upptänklig imperialism, eftersom den applicerar en enda modell – sin modell – på hela världen, och påstås syfta till att ena alla folk. I praktiken handlar det snarare om att ena alla folk under en enda makt- och intressesfär. Eftersom mänskligheten är – och alltid har varit – en myriad av unika folkslag, med biologiska och kulturella egenheter, är det omöjligt att förstå sig på den enligt den ”allomfattande” universalismens synsätt.

25014-ThinkstockPhotos-178032977.1200w.tn.jpg

Moraluniversalism (även kallad moralisk objektivism eller universell moral) är den meta-etiska positionen som något system av etik eller universell etik gäller universellt, det vill säga för ”alla likadana belägna individer”, oavsett kultur, ras , kön, religion, nationalitet, sexuell läggning eller någon annan särskiljande funktion. Moral universalism står emot moralisk nihilism och moralisk relativism. Men inte alla former av moralisk universalism är absolutistiska, och de är inte nödvändigtvis värda monister; många former av universalism, såsom utilitarism, är icke-absolutistisk.

dsc09789-blackvikingsml-e1440699807863.jpg

Universialism i Nordisk hedendom eller Asatro är tron på att man kan inkludera andra folkslag från hela världen. Detta håller de flesta samfund på med då de uppfattar Asatro som en universell religion. Vissa säger sig göra detta för att de smyger och lurar myndigheterna som de vill ha bidrag av. Detta är inte bara falskt utan också oärligt och hemskt mot de människor av annan etnicitet som tror att de är välkomna medans i själva verket de blir avskydda och föraktade av medlemmarna i sådana samfund som i grund och botten är rasister.

Folkförbundets inställning är enkel, ärlig och naturlig. Vi är ett förbund för Skandinaver, för de som härstammar från de nordiska urfolken. Likt Indianer och samer så existerar vi endast för att bevaka vår folkgrupps rättigheter.  Man kan vara medlem oss stödja oss men endast Skandinaver får delta på evenemang, verksamhet och AllTinget, bara vi får inneha administrativa roller i rörelsen.  Vi finns inte till för att diskriminera andra etniciteter utan för att jobba för vår egen. Detta helt i linje med andra urbefolkningar.

maxresdefault

Om nordisk hedendom var en strikt naturreligion skulle man kunna tänka sig att folk av annan etnicitet än Nordisk skulle kunna ägna sig åt den. Då skulle det innebära att man dyrkade den Nordiska naturen, dess arter och fauna, väsen och energier. Men faktum är att till och med naturreligioner oftast är etniska. Med naturreligion menas en mindre sammanhållen religion, ibland kallad skriftlös religion som framför allt dyrkar naturen i någon form, exempelvis jorden, himlakroppar (ofta solen och månen), djur och växter. Dessa religioner är vanligtvis små, oorganiserade och ofta avgränsade till ett folk eller en stam. Då de inte innefattar samma stora organisation som de så kallade världsreligionerna har de tidigare ibland kallats primitiva. Bland naturreligionerna kan man urskilja vissa grupper, såsom animism ochschamanism. Naturreligioner är vanliga i Afrika, Amerika och runt polcirkeln inklusive Sibirien (cirkumpolära religioner, däribland finsk-ugriska religioner (innefattande samisk religion) och till viss del i Mellanöstern (turkisk schamanism). Man tror att vissa människor kan prata med heliga andar i naturen. På så vis kan de som pratar med naturen förmedla kunskap till alla i stammen. Begravningar brukar ses som viktiga ceremonier inom naturreligioner.

6f1fc99525b00874bb5f5a4641b8a0c0

Men Asatron är till skillnad från naturreligionen också en förfädradyrkan och en etnokulturell betingelse. Alltså omöjliggör det att andra etniciteter än Skandinaverna kan hålla på med nordisk hedendom.

5d1c56471a119a55ff1cd486e7bf7395

Nyhedendomen är till skillnad från folklig hedendom religiös och då är universialism naturligt. Vi i SHF delar inte denna uppfattning utan uppfattar andlighet som knutet till ursprung, släktskap och region. Vi anser inte att nordisk hedendom och folklighet kan vara inkluderande eller öppen för icke-skandinaver.

Universialism är tätt knuten till globalismen. Definitionen av globalism är
: En nationell politik för att behandla hela världen som en  intressesfär för politiskt inflytande -att  jämföra med imperialism och internationalism. Universialisten/globalsisten drömmer om en världstäckande monokultur där det inte får existera olikheter eller olika etniciteter. Denna ideologi gynnar internationella maktfaktorer och är förkrossande för urfolk och nationer.

hqdefault.jpg

New age människan tror att allt är ett. De ser ingen skillnad på en elefant och en daggmask. De är utpräglade Panteister. Medans i verkligheten så utgör biologisk, andlig och etnisk mångfald dynamiken som möjliggör andlig utveckling. Vi folkliga hedningar är realister. Vi förstår hur viktigt det är med olikheter och särskiljande, gränser och egenheter.

Homocentrism är uppfattningen att människan är universums centrum och mittpunkt, att allt kretsar runt människorna deras verklighet och behov. Den är alltså den ultimata egoismen och är skadlig för ekosystemet som helhet. Den isolerar mänskligheten i en paralellvärld som inte är knuten till naturen och verkligheten.

Alla dessa strömningar av ideologier vill tillämpa sin dogma på Skandinavisk hedendom.

universalist-asatru-sheep

Det finns en konflikt som har pågått länge inom internationell asatro mellan universell och folklig nyhedendom.  Denna konflikt håller vi oss utanför då Skandinavisk etnisk asatro hyllar våra rötter, våra blodsband och historia. Vi står förstås andra europeiska folk vi är släkt med och har gemensamma rötter med närmare. Vår Skandinaviska etnicitet utgör en naturlig gräns mot omvärlden. Vi behöver inte ta ställning i saker som inte rör oss. Vår enda plikt är att värna om vårt eget och vara så mycket oss själva vi bara kan vara. Då bidrar vi till mänsklighetens mångfald och är en del av naturen.

7fce29235d96d5e3f8c0e1f09a45888b