P1060293_MomentHrafnar Blotlag med andra SHF medlemmar, familj och vänner firade Julblot fredagen den 20 Dec 2019 i Gökhems bygdegård. En plats där Hrafnar har huserat ofta under de senaste 5 åren.  Det var tillresta både från Stockholm och Danmark. Det var ett kärt återseende efter ett händelserikt år.

Det finns inga bilder från blotet då det var för mörkt på plats och ingen ville störa den upplevelse vi delade med varandra, med makterna och andekraften. Om alla godkänner så kanske vi riggar upp en kamera i framtiden vid passande tillfälle för att skidra ett SHF-blot.

Kvällen inleddes med öppen brasa, glögg och Leidungr på högtalarna med djup vibrerande bas medan julmaten iordingställdes. Sedan sjöngs gemensamt nationalsången ”du gamla du fria” och en skål utfästes.

Sedan gick vi ut och blotade bakom bygdegården. Hornblåsning, åkallan, Trumma, sång, offrande av mjöd, skålrundor med tillhörande tal. Efter så drog vi runor och spådde inför kommande solvarv.

Festen fortsatten inomhus i hallen vid långbord. Vi åt och drack. Sedan vandrade hornet traditionsenligt laget runt och alla fick chans att förtälja vad de hade på hjärtat.

Efter detta så satt vi och drack kaffe och alkohol, åt dessert och pratade till småtimmarna då vi avrundade kvällen, iordningställde lokalen och åkte hem,,,

Inom sig en varm känsla av att ha delat en intensivt andligt kraftfull kväll till sammans med andra fokliga hedningar som är med i förbundet. Så ett nytt hopp inför kommande år tänds, och vi går raka i ryggen med tillförsikt i i ett nytt år av nordisk folklig hedendom och urfolkskamp.

 

Hrafnar Blotlag SHF Skaraborg önskar alla förbundsbröder och systrar ett gott nytt år!!

A_child's_book_of_warriors_(1907)_(14750789584)Halvdan är ett fornnordiskt mansnamn. Namnet betyder troligen ‘halvdansk’, vilket i gamla tider betydde att någon till hälften härstammande från Skandinavien. Under denna tid betecknade ”dansk” alla de skandinaviska folken. Snorre Sturlassons Heimskringla inleds med att detta är historien om folken som ”talat danskt tungomål” och fortsätter sedan med att berätta om de skandinaviska folkens historia (inkl. Sverige och Norge). Samma uppgift finns i isländska lagsamlingen Grágás – att ”dansk tunga” eller ”danskt mål” är gemensam språk till alla nordiska folkslag.

images (25)

Wessen menar i sin skrift ”De nordiska folkstammarna i Beuwolf” att namnet betyder ‘halvdansk’, det vill säga till hälften härstammande från Skandinavien, och hälften från danerna, som, på denna tiden, erövrade den äldre heruliska befolkningen. Han menar, att Halvdan som kunganamn förekommer längre tillbaka i vestfolds- och sköldungaätten.  

images (26)

Halvdant blev i Sverige uttrycket av något som inte var bra, eller gjordes på ett bra sätt, medelmåttig, inte riktigt bra, så där, passabel, halvbra, halvdann. halvfärdig, slarvigt gjord, inte helt tillfredsställande

Synonymer: medelmåttig

Utrycket liknar ”halvhjärtat”. Här kan vi utläsa hur det handlade om halvblod och man ansåg att halvskandinaver var annorlunda, och nödvändigtvis inget som ansågs vara bra.

Många kända nordiska personer har burit namnet:

 • Halvdan, runristare
 • Halvdan av Skjöldungaätten, Sagokung av Svitjod, son till kung Frode av Danmark.
 • Halvdan gavomild, farfar till Halvdan Svarte. Han var son till Eystein Halvdansson och far till Gudrød, kung i Vestfold. Kanske är han samma person med Halvdan Bjerggram eller Bjerg-konung, beskriven hus Saxo Grammaticus som son till Eystein Halvdansson och bror till Gudrød, som dör barnlös.
 • Halvdan Svarte, far till Harald Hårfager.
 • Halfdan Vitben, farfar till Halvdan snälle.
 • Halvdan snälle, far till Ivar Vidfamne.
 • Halfdan Ragnarsson (822-877), son till Ragnar Lodbrok, kung av Dublin och Jorvik.
 • Halfdan II (?-910), kung av Jorvik, död i slaget vid Tettenhall.
 • Halvdan Eriksson, son till Erik, av Ynglingaätten.

509594_497075a60x054ydfbd040g_W_96x116

Namnet förekommer även på många runstenar:

 • U 57, Stenhamra: ”Halvdan och Tubbe läto resa stenen efter Udde, sin far, Torbjörns son”
 • U 153, Hagby, skylten säger: ”Sven och Ulv läto resa stenarna efter Halvdan och Gunnar, sina bröder. De drogo österut… ”
 • U 737, Långarnö: … Halvdan och …
 • U 749, Sävstastenen: Halvdan och Signjut de lät resa stenen efter Ödger och Dan, sina fäder, och efter Almger och Vibjörn, Halvdans bröder.
 • Sö 131, Lundby: ”Spjute, Halvdan, de reste denna sten efter Skarde, sin broder. For österut hädan med Ingvar i Särkland ligger Öjvinds son.”
 • Sö 188, Åkerby, Toresund socken: ”Tyrvi lät göra detta minnesmärke efter Morde, och Gunne och Halvdan och Hälgulv efter sin broder.”
 • Sö 250, Jursta, Ösmo socken: ”Gynna reste denna sten efter Saxe, Halvdans son”.
 • Sö 270, Österhaninge socken: ”Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna”.
 • Sö 272, Österhaninge socken: ”Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son”.

256px-Sö131_Lundby_-_KMB_-_16000300019532

Sö 131

I Hagia Sofia i Istanbul finns en runristning som lyder: -alftan, vilket troligen ska uttydas Halvdan. Kanske har denne Halvdan varit väring i den bysantinske kejsarens tjänst.

400px-Hagia-sofia-viking

36 män heter Halvdan i Sverige i dag.

 

Källor:

Wikipedia

Synonymer.se

Alltforforaldrar.se

Wiktionary

 

 

Den 23 september 1241 mördades den Isländske adelsmannen , hövdingen, lagmannnen, politikern, historikern, författaren och skalden Snorri Sturlusson.

375px-Snorri_Sturluson_C._Krohg

Sturlasson föddes omkring 1179, och hade fram till sin död författat Den yngre Eddan, vilken är en handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi, författad omkring 1220, samt Heimskringla, en bok som skildrar främst Norges kungar fram till och med år 1177. Han tillskrivs också stundom Egil Skallagrimssons saga.

375px-Edda

Omkring 20 år efter att eddan skrevs blev Snorre utnämnd till jarl av Island och det var under detta uppdrag han hamnade i diverse konflikter.  Han hade innan mordet fått ett brev skrivet i lönnrunor med en varning, men han hade inte lyckats tyda vad det stod. Han överrumplades mitt i natten av ett följe av 70 män som skickats på uppdrag av den norske kungen.

Snorre mördades i sitt hem Reykholt av politiska skäl: han hade stött valet av hertig Skule Bårdsson till kung i opposition mot kung Håkan i Norge.

001109_918182r735rp33d41dx0fw_C_427x570

Enligt Baglersagorna växte Skule och hans bror Guttorm upp hos sin fosterfar och morfar, Erling på gården Kvie i Vang i Oppland fylke, Norge, men båda bröderna flyttade omkring 1204 till sin halvbror och nyvalde kung Inge Bårdsson (1185-1217) i Nidaros. 

Skule stod sin halvbror kung Inge nära, och Skule omnämns 1213 när han vid kungens sida slår ner ett bondeuppror. Under Inges sista regeringsår förefaller det som om Skule var den som stod för det reella maktutövandet.

standard_skule_baardsson

Kung Håkon Håkonsson och Snorres vän jarlen Skule Bårdssons konflikt om makten i Norge var på väg att utmynna i inbördeskrig, och när Snorre anlände valde han att stödja Skule i dennes ambition att få sin son Peter Skulesson erkänd som medregent. Håkon Håkonsson erbjöd då 1237 en kompromiss i vilken jarl Skule upphöjdes av kung Håkan till hertig, varvid han skulle få inkomster från sitt hertigskap, men han förlorade samtidigt makten över sitt forna jarladöme. Samtidigt gifte sig kung Håkan med Skules dotter Margareta.

Skule utnämnde Snorre 1238 till jarl av Island för att kunna räkna med hans lojalitet i maktkampen. Det skedde som en dubbning med flera vittnen närvarande, men kan ha hållits hemligt, för det blev aldrig offentligt känt.

i-guds-namm-band-1-0001-9.jpg

Snorres hustru Hallveig dog sommaren 1241, och Snorre sägs ha känt en stor saknad, men fick inte sörja henne länge. Medan Snorre sörjde sin hustru hade kung Håkon Håkonsson sänt två män till Snorres måg Gizurr Thorvaldsson med ett hemligt brev, där Håkan beordrade Gizur att tillfångata eller döda Snorre. Han erbjöds i samma brev av Håkan att arbeta för en union med Norge om han så ville. Men Gizurs första försök att tillfångata Snorre på Alltinget misslyckades.

Under arvstvisten efter Hallveig bad hennes två söner Klaeing och Orm om hjälp av Gissur Thorvaldsson. Under ett möte med dem och Kolbein unge visade Gizur brevet från kung Håkan. Orm vägrade att vara behjälplig i att fånga eller döda sin styvfar Snorre.

Gissur Thorvaldsson drog med ett följe av sjuttio män till Snorres gård Reykholt en septembernatt år 1241 och överrumplade Snorre. Snorre flydde ner till källaren. Fem män gick med dragna svärd ner i källaren, Markús Marðarson, Símon knútur, Arne den bittra, Þorsteinn Guðinason och Þórarinn Ásgrímsson, och därnere sa Símon knútur till Arne den bittra att hugga honom. Snorre lär ha sagt: Eigi skal höggva!—”Hugg inte!” Símon svarade: ”Högg þú!” — ”Hugg du!” Snorri svarade: Eigi skal höggva!—”Hugg inte!” och det var Snorre Sturlassons sista ord.

Händelsen blev inte populär, varken på Island eller i Norge, och kritiserades. För att bättra på sitt rykte försvarade sig kung Håkan med att Snorre skulle ha benådats om han låtit sig tas tillfånga.  Men det är okänt om Snorre verkligen fick en chans att låta sig bli fängslad istället för att dödas.

Direkt efter dådet intog en trofast rojalist vid namn Thorgils Skardi (isländska Þorgils Skardi) positionen som Islands mäktigaste man. Snorres brorson Tord kakali återvände från Norge 1242 och hämnades 1246 sin far och sina sex bröder i slaget vid Haugsnes.

Eftersom Snorre Sturlasson faktiskt besökte Sverige och är allmänt erkänd att vara en  god historiker och källkritiker, kan hans uppgifter anses vara förhållandevis goda. Detta är viktigt eftersom Snorre visserligen aldrig skrev direkt i avsikt att dokumentera svensk historia, men ändå gjorde det inom ramen för den norska, och hans verk är därmed bland de äldsta överlevande dokumenten om Sveriges äldsta historia.

Det är framför allt Torgny lagman och hans varnande tal till kungen Olof Skötkonung som blivit berömt.

torgny_lagman_vid_uppsala_ting_tolkning_av_carl_gustaf_hellqvist_1878_561ec50c2a6b2207616c052e

Torgny lagman ska ha varit lagman i Tiundaland cirka år 1000.

Enligt Snorre Sturlassons Heimskringla ska Olof Skötkonung vid Uppsalatinget 1018 ha förespråkat en erövringspolitik riktad västerut, mot Norge. Men han fick genast bönderna, anförda av Torgny lagman, emot sig.
Min farfar Torgny kunde minnas Uppsalakonungen Erik Emundsson och berättade om honom att han när han var i sin bästa ålder hade ledung ute varje sommar (…). Han lade under sig Finland och Kirjalaland (Karelen), Estland och Kurland (en del av Lettland).” Torgny fortsätter med att hävda att den rådande konungen låter sina skatteländer (i öst) glida bort för att i stället vara: ”lysten på att hålla det norska väldet under sig som ingen tidigare sveakonung haft lystnad till […].
Torgny tvingade honom sluta fred med norske kungen Olof Haraldsson vilket ledde till att kung Olof drog sig tillbaka till Västergötland.

Snorre Sturlasson reste även till Västergötland och gästade Birger Jatls bror Eskil Magnusson, lagmannen. Eskil var personligen bekant med Snorre Sturlasson, som uppehöll sig i Norge 1218-20 och besökte sommaren 1219 bland andra Eskil Magnusson.

Lagman Eskil, bodde vid Long kyrka som då var belägen invid den tidens kyrkby. Socknen omnämns i skrift år 1277 och utgjordes då av sju byar. Storegården i Longs by var under medeltiden en Kungsgård.

Eskil är mest känd för att ha nedtecknat Västgötalagen.  Eskil var rättshistoriskt intresserad och anses vara den som redigerat äldre Västgötalagen, Sveriges äldsta bevarade landskapslag. I Västgötalagen betonandes särskilt att Sverige var ett valrike – ”Sveaer egho konung at taka ock sva vraekae” Lagen är förmodligen en sammanställning av ett flertal av tidigare lagar, vilka dock aldrig tidigare funnits på pränt. Man får väl förmoda att Eskil samtidigt modifierade dom en del.

Eskil Magnusson framträder i skriftliga dokument redan i slutet av Knut Erikssons regeringstid. Under 1220-talet första år deltog han i förhandlingar med den norske kungen Håkon Håkonsson gällande Ribbungarnas användande av Värmland som basområde för plundringståg in i Norge.

Baneret som kung Erik Knutsson av Sverige fört i slaget vid Gestilren förvarades hos Eskil Magnusson i Skara, som år 1219 överlämnade det som hedersgåva till den gästande isländske lagmannen Snorre Sturlasson.

snorre_sturlassons_besok_hos_lagman_eskil_pa_gotala_gard_i_skara_52b26186e087c34ba97064a2.jpg

Händelsen beskrivs så här: En allmän nyfikenhet riktade alias blickar mot dörren. Slutligen öppnades den och den väntade gästen inträdde, åtföljd av fyra eller fem handfasta följeslagare. Det var en ansenlig gestalt, men utan någon stolt och majestätisk hållning. Hans hela skick röjde dock den bildade och lärde isländaren. Han gjorde en artig och ledig hälsning, så snart hans skarpa blick överflugit hela rummet, och trädde frimodigt fram till lagmannens högsäte. Denne reste sig upp och räckte sin gäst handen.

“Var välkommen, isländske skald, i mitt hus! Sitt ned vid mitt bord och håll till godo vad gästfriheten bjuder dig. En resande man från fjärran länder plägar icke försmå en välment undfägnad, även om den är ringa i ett tarvligt hus.“

Tärnor frambar dryckeshorn och förplägning av flera slag. Den resandes följeslagare framfördes även till bordet, och det visade sig, att lagmannens uttryck om välfägnadens ringhet endast var ett slags hövlighetsbetygelse, som skulle betyda att ingen välfägnad vore dyrbar nog för en så aktad gäst. För övrigt hörde det till tidens gästfrihetslagar, att man icke fick vara nog ohövlig, att fråga efter främlingens namn, innan han själv yppade det.

Främlingen berättade många märkliga händelser ur densamma. Lagmannen frågade honom om han visste varifrån Norge egentligen först erhållit folk och lagar.

“Det veta vi väl,“ sade främlingen, “och nu erkännes det av alla norrmän, att de från svearna erhållit allt gott, som nabo kan av nabo bekomma. I de tider, då ingen konung fanns i Nordlanden, var Norge bebott av jotar och stigmän, som blotade åt Tor och levde av rov. Men då Odin kom till Svitiod, fick också Norge del av hans visdom. Och det var Norges första lycka. Sedermera har vi icke glömt, att Harald Hårfager och alla hans efterkommande var av Ynglingaätt. Även har alltid Uppsalakonungen varit överhuvudet för de nordiska länderna och bibehåller ännu, sedan de blivit tvenne riken, främsta rummet bland nordens konungar. Väl vet jag, att vi från England erhållit månget trätofrö bland den goda säden, som hos oss blivit sådd, men så skola väl tider komma, då Viken icke mer utgör ett tvisteämne mellan svear och norrmän. Det synes mig väl gjort att då påminna om vad gott norrmän från sina grannar erhållit har. Och jag vill till den ändan uppsätta de gamla konungasagorna i böcker, att de må förvaras åt eftervärlden.“

“Ett gott värv är det,“. yttrade lagmannen, “att bevara det, som folket försport om fäderna. En sådan kunskap är nyttig att varna de unga och ger råd vid många tillfällen.“

006199_31552382wcaq50103df7p5

https://kunskapskanalen.se/program/17518/islands-fangslande-historia-avsnitt-3

Källor:

1800-tals novellen ”Ett besök hos lagman Eskil”, berättar om hur lagman Eskil i Götala får besök av Snorre Sturlasson, ur Samlade svenska historiska noveller av Gustaf Henrik Mellin

Wikipedia

Råå

Ett tragiskt sjukdomsfall gjorde så att danskarna uteblev och vissa andra SHF medlemmar hade dålig ekonomi. Så ursprungsgruppen blev kraftigt decimerad Men vi bestämde oss för att åka ändå, vi från Skaraborg. För hedendom gör vi för vår egen skull och inte andras.

Vi åkte med fullpackad släpkärra på fredag förmiddag. Åt lunch i underbara Småland på en liten ö i en sjö full med näckrosor. Återigen slås man av hur idylliskt och fint Sverige är och hur mycket vi måste skydda det.

När vi kom fram slog vi läger. Det var kraftig mygginvasion i år. Vi fick elda och kriga på ordentligt men nästa kväll var det betydligt bättre.

På natt och morgon så utövades andliga ritualer av Tjabo som flitigt använde folktrons alla knep i midsommarnatten då andevärlden och den fysiska världen blir ett.

På lördagen tog vi en roadtrip runt södra udden. Vi stannade vid en hembygdsförening som firade midsommar.

Eketorpsborg

Sedan kom vi till sydudden och fyren Långe Jan.

Sightseeing rundan slutade i Saxnäs med dusch och kaffe i en av deltagarnas släktings sommarhus. Sedan åkte vi till lägret vid borgen och förberedde blotet.

Ismantorpsborg är en enormt kraftfull anläggning som byggdes under folkvandringstiden.

Borgens ringmur har en diameter på 125 meter. Muren är upp till cirka 4 meter hög. Innanför ringmuren, som har nio portar, finns totalt 88 bevarande husgrunder. Mitt i borgen finns resterna av en rund öppen plats. Runt borgen finns också många husgrunder kvar. Borgen byggdes under 200-talet och var i bruk till 600-talet. Tror man!!

Borgen är en ritual plats, en magisk struktur som berättar om nordens tidiga kosmologi. De nio portarna symboliserar Yggdrasils nio världar. Nio är ett evighetsnummer som återkommer i vår tradition. Siffrorna 3 6 9 har kallats nyckeln till universum.

Sent på lördagskvällen höll vi midsommarblot.

Det var en mäktig upplevelse att stå där i dunkel i facklornas sken och höra våra rop eka i borgen. Alla väsen, krafter och makter var med oss.

På söndag packade vi ner campet och begav oss hem efter två intensiva dagar av nordisk folklig hedendom,,

Hell Makterna

Hell Skandinavien

Hell SHF

Ett antal SHF medlemmar, vänner och bundsförvanter samlades i Vilske kleva för att inviga det Småländska blotlaget Vätterstadens blotlag.

Stavningen kommer från Isländskans namn på Vättern ”Feitur”.

Vi samlades på fredag kväll och sköt upp ceremonierna till lördagen med hänsyn till regn, moln och blåst. Så vi satt och grillade och drack öl och mjöd.

På lördagen åkte vi först på en sightseeing till Trävattna där vi besökte ett gammalt gravfält med en serie mäktiga domarringar.

Sedan åkte vi till det storslagna Odensberg.

Frejas katt satt vid Odensberg och lurade, den försökte se ut som en björk.

Därpå återgick till basen och åt lunch. Sedan begav vi oss ut på en promenad på Mösseberg till Hörnemosse och Vråhålan.

När vi gått i ca 2 timmar så återvände vi helskodda fast vi tvingas gå genom kohage med arg tjur,, De är vår säkerhetspersonal f.ö.

Vi grillade och åt middag och drack till skymningen. Efter 22 tände vi stora eldstaden och förberedde blotet och edsvärjningen.

Sedan strax efter den sena skymningen inledde vi ceremonin. Josephine från Danmark kallade in makterna.

Sedan när cirkeln var slagen så började Edsvärjningen med Marcus Nilsson grundare av blotlaget.

Efter det hade vi ett sedvanligt Blot vilket tillägnades Freja och Tyr.

Sedan avslutades det som alla blot jag håller i gör, i en cirkel med axlarna om varandra. Det var en kraftfull stund.

Grannar, medlemmar och inbjudna festade till sent.

Vi i SHF ser fram emot att se Vätterstadens blotlag utvecklas. Det är väldigt bra folk som är engagerade i blotlaget och vi spår det en bra framtid.

Mvh Sibbe

Hell Makterna

Hell Folket

Hell SHF

Vi som folk måste återuppväcka känslan för vårt folks rötter. Detta i sin tur skapar förhoppningsvis en känsla av ansvar och ger energi åt en moralisk kompass, så att åtminstone de mer självständigt tänkande medborgarna i samhället instinktivt kommer att veta vad som är sunt och naturligt, samt vad som är degenererande och främmande…och resten kan följa deras exempel.

Det fungerar bevisligen inte med den form av demokrati vi har idag för vårt folk. Inte heller passar ideologier som kommunism, abrahamitiska kulter eller anarki för vårt folk. Vad skulle då kunna passa oss? Som tillhörande de indoeuropeiska folken är vår förkristna, ursprungliga och andliga tradition hednisk. Denna hedniska tradition har gått under många olika namn där Asatro, Forn Sed, Wotanism och Odinism är några av dem. Fortsättningsvis använder jag mig av namnet Odinism i denna text.

Vi kan som folk inte förvänta oss ett bättre samhälle eller nå insikt om oss själva och vår relation till verkligheten genom ett dogmatiskt ältande av de abrahamitiska kulterna eller genom att gå i korrupta politikers ledband. Vi måste söka sanningen inom oss själva, samt lösa förintelsen av vårt land, folk och kultur med utgångspunkt från våra egna behov och förutsättningar. Dessa olika behov och förutsättningar är individuella men samtidigt färgade av den kulturella och genetiska omständighet vi befinner oss i: vårt folk…vårt blod.

Vårt folks mentalitet är en produkt nedärvd genom generationer från våra förfäder; vad de trodde och tänkte på. Våra kroppar är på samma sätt en produkt av många tidigare generationers gener. Odinism är det naturliga uttrycket för våra förfäders sätt att se på verkligheten, naturen, världen och sig själva. Odinism är den inre kraft och det inre flöde – blodet – vilket sammanlänkar oss med vårt andliga ursprung. Detta oavsett om folk är medvetna om det eller ej.

Om Sverige och Europa ska kunna räddas undan den pågående förgörelsen bör vårt folk återvända till sin ursprungliga andlighet – sitt naturliga tänkande – och därmed främja sitt eget och motstå den maktelit, samt de abrahamitiska kulterna som råder över oss.

Vi ser hur dagens samhälle – vilken i mångt och mycket bygger på kristet tänkande – under lång tid ägnat sig åt att systematiskt utrota folkreligioner (folkliga traditioner), samt exploatera både land och dess folk. Vill vi ha det så? Om inte så bör vi snarast återgå till Odinism, vår ursprungliga och andliga tradition. Detta för att i möjligaste mån undvika underkastelse inför makteliten vilka kontrollerar oss uppifrån och utifrån. Odinism är frihetens, livets och vårt folks sanna väg…och den ger antagligen makteliten mardrömmar. För är det något dessa räds så är det fria män och kvinnor som kan tänka själva. Sunt förnuft, heder, lojalitet, rättvisa, samt självförsörjande och självständiga individer verkar utgöra ett stort hot mot denna maktelit. Så gör det rätta…återgå till dina egna rötter. Ett folk utan sina rötter är som ett träd utan sina rötter…vacklande och döende.

Pierre Larsson

slide_10

Vi behöver inga centraliserade system. De germanska stammarna levde i full harmoni och ordning utan centralmakt. Vi behöver inte speciella ledare utan varje person måste kunna vara sin egen ledare och verka i folket genom ”Koden!

 

Koden består av ett beteendemönster. Ett mönster som psykologisk ger styrka att överleva och vara framgångsrika som folk.
 1. Gör alltid vad du har sagt och lovat, eller säg inget från första början. Var en person det går att lita på, en som skapar förtroende, och på så sätt främjar vänskap och lojalitet.
 2. Sköt de uppgifter du tar på dig, utför dem med en strävan efter perfektion. Det är ditt avtryck på samtiden.
 3. Gör handlingar som gör dig mäktig, psykiskt och fysiskt. Detta innefattar allt från moral till kost. Vi måste söka sådant som ger något, vi måste göra saker som är bra för oss och gör oss nöjda med oss själva.
 4. Var ödmjuk och trevlig, var samarbetsvillig. Tills det blir dags att vara hård och krävande men då endast för att hålla ordningen för funktionenes skull och göra sin plikt. Bli aldrig överdrivet bestraffande eller oförstående.
 5. Var en människa som förbättrar och hjälper till i sin miljö och omvärld. När det står i vår makt och tid finns så kan vi leta efter problem att lösa, både i våra egna liv och i andra behövande, djur och natur.
 6. Lyssna inte på lösa rykten och börja agera utifrån osanningar. Det ska vara väl fastslaget, och vi ska inte bry oss överdrivet mycket om sådant som inte angår oss. Bevaka objektivt personer som smutskastar och sprider rykten och motverka kaosmakeri.
 7. Kräv respekt. Låt inte folk bete sig illa mot dig genom handling eller kvädesord. Sådant ska tas hårt på och uteslutningsprocesser är nödvändiga mot skvaller och intrigmänniskor. Vi uppträder klanderfritt och hövligt i vetskap om att dåligt beteende kan leda till våld, oroligheter och splittring.
 8. Ge inte mer än du får. Var inte för självuppoffrande, hjälp när du har överskott. Hjälp när det går utan att det förstör. Kräv tillbaka när det går.
 9. Vårda dina relationer. Hedra dina släktband och vänskapskrets. Inse att det nätverket är nödvändigt för överlevnad för familj, hem och härd.
 10. Studera och lär ut den nordiska traditionen. Se till att runor studeras i hemmet och kulturarvet och historia ständigt hedras i högtid och privatliv.
 11. Släktforska. För att du ska bli etniskt självsäker och utplåna osäkerhet så ska du kartlägga dina rötter. Detta är en viktig del av den andliga resan.
 12. Lär dig Fornnordiska, vilket skulle kunna bli det gemensamma språket för urskandinaver.
 13. Köp mark och gårdar, bygg hus, skapa egna ekonomier. Upprätta tinget i bygden och döm efter våra egna nordiska lagar.
 14. Tänk alltid positivt och konstruktivt angående folket och saken.
 15. Glöm inte att ta hand om det inre, stressfrihet och avkoppling är viktigt. Meditation, besök på fornminnen och speciella platser. Idrotta.
 16. Håll kroppen i trim, du behöver den, din familj behöver dig.
 17. Bär inte saker inombords utan var ärlig mot dig själv och din omgivning.
 18. Ta den tid du behöver för att läka från skador, sorger och besvär. Håll dig avskiljd men isolera dig inte för mycket och ta den hjälp du får. Tillåt dig själv att djupdyka i dig själv under rehabiliteringar.
 19. Var måttlig så du inte stör andra med dina behov. Försök att samverka med omgivningen och var lyhörd så att du vet vad som händer.
 20. Predika inte för mycket, tjata eller lägg dig i andras liv så att folk tröttnar på dig. Prata med folk som lyssnar och säg saker endast en gång.
istockphoto-1034913286-612x612

20 råd

 

 

Vad är SHF?

:SHF är en nordisk folklig hednisk rörelse som jobbar för att Skandinaverna ska enas och behandlas som ett urfolk av staten, med de rättigheter det innebär. Vi ska ha rätt att leva efter våra traditioner och värderingar. Vi arbetar för att den nordiska hedendom ska återvinna sin plats som folkets egna historiska och kontemporära kultur och folktro.  SHF ämnar att bidra till bildandet av ett Folkting för Skandinavisk ursprungsbefolkning. Likt Samerna behöver det Skandinaviska urfolket en egen riksdag. Vi får enligt urfolks lagarna ha en egen regering, samtidigt kan vi inte förnekas inflytande i det vanliga assimilerade och sekulariserade samhället. Men de får inte delta eller påverka vårt självstyre, utan de ska däremot främja vår självständiga utveckling.

När bildades SHF?

; SHF öppnade verksamheten officiellt i oktober 2017.

Varför bildades SHF ?

: SHF bildades för att det saknades ett förbund för den nordiska urfolksgemenskapen. De hedniska organisationer och aktörer som finns tar inte en folklig ställning. De är mestadels religiösa universialister eller/och politiskt ideologiskt drivna i olika riktningar. Det finns folkliga hedningar men de är oorganiserade eller styrs från utländska organisationer och andra sekter. Den nordiska folkliga allmänna kulturen styrs av människor som är lojala med den politiska agendan i det assimilerade samhället och inte primärt jobbar med en etnisk kulturell samhörighet. Vi kände att det behövdes en renodlad nordisk organisation som jobbar för folkgruppen och den forna seden vilket på ett medvetet sätt bevarar den etnografiska och etniska sammanhållningen först och främst samt hedrar sina rötter och historia.

Varför kombinera hedendom och Folklighet?

Hedendomen är vår andliga tradition. Vi har dock som folkliga hedningar en djupare syn på rötter och ursprung än bara fornnordisk religion/mytologi utan även många andra epoker i folkets historia och dess vetenskapliga kunskaper ingår i en mer komplett syn på det nordiska arvet. Det är en mer vetenskaplig hållning . De flesta hedningar är järnåldersfantaster, dvs att de försöker rekonstruera hur det var för drygt tusen år sedan. Vi menar att man måste se längre bak och djupare och omfatta mer än så. Ännu tidigare och från urtid och stenålder i Skåne och Västergötland, danmark och norge till nutid går det en tråd. Äkta hedendom är en produkt av den sammanlagda kontentan av dessa tusentals år av utveckling. Dess essens har mejslats ut av blodsband och genetiskt urval, dess intelligens och ande skapad av erfarenhet vilken har tvinnats in i vårat dna. Genom att studera vetenskapen bakom våra arkeologiska lämningar så får vi insikter i deras värld, vi får sann insikt och upplysning om vår verkliga arv. Vi vet att vi inte härstammar från blodiga primitiva vildar. Vi kommer från en unikt storslagen kultur som är en av de stora klassiska civilisationerna. Folklig hedendom är att bekänna sig med sitt folks historia i dess fulla glans. Vi hedrar detta släktskap och heliga blodsband. På det sättet är vi bredare än religiös hedendom som rör sig i en väldigt smal korridor. Vi bevarar myt, skriftspråk, legender. Vi vårdar vårt folks heliga platser. Folklig sed ska inte ses strikt som en religion utan en urfolkskultur. Det måste omfatta det nordiska i fullhet.

Måste man vara nordisk för att vara med i SHF?

:SHF existerar ju för den nordiska folkgruppen som vår egen intresseorganisation för våra frågor och tradition. Om man inte är Skandinav eller boende här så kan man vara stödmedlem om man stödjer SHF målsättningar. . Eftersom vi är en urfolksrörelse och vår andlighet är kopplad till förfäder och anmödrar, land och folk så blir det inte direkt nödvändigt att inkludera medlemmar av annat etniskt ursprung. Vi söker heller inte bidrag från staten som förening. Det är fel väg att gå för urbefolkningar. Man skapar en egen administration för urfolksgruppen och ser till  att staten efterlever urfolkslagarna.

Vad är speciellt med SHF?

:Det måste finnas en pan-nordisk organisation som representerar folkgruppens affärer och viktiga frågor. Vi har insett att den svenska staten inte bevarar vårt kulturarv  De påstår till och med att vi inte existerar och att vi är kultur och historielösa. Om man googlar på etniska föreningar i Sverige så finns det en rad sådana. Det finns till och med ett riksföbund för etniska föreningar  Flera av dessa kallar sig folkförbund. Vi bestämde att vi skandinaver och framförallt svenskar behövde detta också. Speciellt då vi globalt sett  lever i en tid av stora demografiska och kulturella förändringar så måste den Svenska och nordiska ursprungsbefolkningen hävda sig och försvara sin natur och sina rättigheter.

Hur ska vi uppnå våra mål?

Vi vill bygga rörelsen holografiskt. Dvs att varje del är fulländad. Varje region har sina blotlag. De fungerar självständigt som föreningar. Sedan träffas vi allihop i förbundet en gång om året för ett Folkting. På mötesplatsen hänger man blotlagens flaggor. Denna hedniska enklav blir en av strukturerna som utgör den nordiska folkliga självständigheten

Det här med holografisk struktur är för att bli mer osårbara. Genom att decentralisera maktstrukturen så kan vi bita oss fast för att stanna för alltid. Idéen kommer från Militia men i USA som har självständiga enheter i ett nätverk. Detta gör att det inte finns någon topp att slå emot. Teoretiskt sett så skulle hela avdelningar bli utplånade men nätverket och dess målsättning lever vidare.

Vi måste även ta lärdom och inspiration från andra urfolk. Vi intar vår plats bland urfolken, i cirkeln av det ursprungliga och naturliga. Vi kommer hem till oss själva och våra rötter. Vi återuppbygger det innangård som var de nordiska folkens värld, och drar en skiljelinje mot Utgård, den icke-nordiska världen. Samtidigt ingår vi i den nordliga hemisfärens urfolkskrets. Folkdräkter språk och kultur ingår i en kedja från Asien, Sibirien, Ural, Alaska och Kanada. Vi delar nämligen habitat, och därmed samma biologiska andliga system. Det som skiljer är ras, men det finns genetiskt släktskap. Vår Svenska, Danska och norröna tradition är en viktig länk i det nordliga folkens historia och framtid.

Framförallt så representerar SHF styrka och visdom och en fredlig intellektuell och praktisk väg framåt. Vi bygger inte vår identitet på kamp och konflikt utan med lagliga metoder och förnuft. Vi vill få erkännande och stöd, inte förnekande och motstånd. Vi talar till människans estetiska och storslagna sida. Ett sätt där vi alla kan mötas och respektera varandra utan att tumma på sina egna rättigheter och värdighet. Framför allt annat vill vi bidra till världens kulturella och etniska mångfald, samt värna om naturen. Vår agenda handlar inte om att bekämpa andra utan om att lyfta upp oss själva. Detta koncept är inbakat i den hedniska traditionen av självständighet, självutveckling och självmedvetande.

ukrn.jpg

Vårt folk har bott i Skandinavien i tusentals år.  Vår uppgift är inte att bevara en ras utan ett specifikt urfolk och dess traditionella områden. Ett urfolk delar språk, historia, genetik, i vissa fall mytologi och religion. Vi hävdar inte att vi är överlägsna andra folk eller söker världsherravälde. Snarare är vi en självständighetsrörelse, en miljö och etniskt kulturellt inriktad folklig rörelse som hävdar sina lagliga rättigheter. Vårt arbete handlar inte om att vara emot ickenordiska människor.  SHF stödjer inte fientlighet och aggressioner mot ickenordiska människor. Vi vill att den Svenska nationen ska vara stolta över sitt urfolk. Vi vill göra något som gynnar alla som bor här.

Vikings-Voyages.png

Den nordiska rasen är ett en sammansmältning av antika vita folk. Alla germanska stammar härstammar från Skandinavien (danmark och södra sverige). Våra förfäder var världsbyggare och spred kultur, visdom , kunskap och civilisation. Alla folk som berörts av de nordiska folket har rest sig mot storhet och fått kraft att hävda sin suveränitet. Det är samma historia från Finland till Irland, Frankrike och Ryssland. Den nordiska folkstammen byggdes av ett antal haplogrupper som har smält ihop och utvecklats under tusentals år till den homogena nordiska befolkning vi finner i senare tider.

Inom molekylär evolution är en haplogrupp en grupp av liknande haplotyper, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) mutation. Ordet kommer från grekiskans ἁπλοῦς, haploûs, ”enkel”. Haplogrupper kan användas för att bestämma genetiska populationer; grupper av individer som hänger samman genetiskt. Haplogrupper används inom populationsgenetik och vid studiet av molekylär evolution.

indo-european-migrations

De stora Svenska haplogrupperna, eller fäderslinjerna är I 1, R1 a, R1 b, N, I 2, E, G, J. Alla dessa utom I har invandrat till nordeuropa och norden från central och nordasien, mellanöstern och europa.  I är den enda nordeuropeiska haplogruppen och 37 % av svenska män tillhör den. R1 kommer från centralasien och mammutjägarna i Sibirien, den utgör 2/3 av europas män.. Haplogrupp N är en finsk och samisk linje och utgör ca 10 % av svenskarna. Det har spekulerats att detta skulle vara en asiatisk linje för att den uppstod i Asien men N är en undergrupp till de flesta Europeiska haplogrupper. Genforskning har visat att alla Uralfolk har mongoliska gener utom Finnar och samer. Det finns ytterligare en tes att alla härstammar från Afrika. Men jag är också säker på att vita människor må ha utvandrat från Afrika men inte att det skulle finnas svarta människor i de nordiska förfädraleden. Dessa påståenden är till för att splittra och förvirra. ”Vita” människor rörde sig över större ytor på jorden än dagens etablissemang kan erkänna. Däremot så hade de första jägarna/samlarna i Skandinavien en mörkare hudton enligt genetiska studier. Men de hade samtidigt blå ögon.

8117953_orig6102208_orig.jpg

adn

DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener.

Molekylen består av två långa polymerer, i människan cirka 2 meter lång, bestående av sekvens av enkla enheter kallade nukleotider. Det som ofta brukar kallas DNA-molekylens ryggrad utgörs av sockermolekyler och fosfat-grupper sammansatta med esterbindningar. De två polymererna är lindade runt varandra för att bilda en helix. Bundna till respektive sockermolekyl sitter vanligtvis en av de fyra typer av de molekyler som kallas kvävebaser. Det är denna sekvens av olika kvävebaser längs ryggraden som utgör den genetiska koden, vilken bestämmer ordningen av aminosyror i proteiner. Koden läses av genom att översätta delar av DNA:t till nukleinsyran RNA i en process som kallas transkription.

Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer. Dessa kromosomer fördubblas i en process som kallas replikation innan cellerna delar sig. Informationen kan på så vis bevaras i båda de resulterande cellerna. En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna, som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein. Denna ordningsföljd avgör vilken form proteinet får och vilken funktion det kan fylla i kroppen. Översättningen från nukleotider i DNA till aminosyror i proteiner sker enligt den genetiska koden. För varje grupp om tre nukleotider i DNA-molekylen läggs vid översättningen en enda aminosyra till i det protein som tar form.

James-Watson-and-Francis--008

På rasbiologins tid existerade inte genteknik. Man kände till gener men inte deras funktion. DNA gåtan löstes först år 1953 när de två amerikanerna James Watson och Francis­ Crick upptäckte dubbel­spiralstrukturen i DNA. För denna upptäckt fick de ta emot Nobelpriset år 1962. Detta visar att det aldrig går att jämföra genetikstudier med rasbiologi. Sådana jämförelser grundar sig i okunskap, rädsla och fördom. Det är inte kunskap som är farligt utan det är okunskap som är det. Det är inte vetskapen om rasernas historia och existens som är farlig. utan det är när man börjar klassificera hur mycket värda människor är efter ras som det blir farligt, det är hat, okunskap och diskriminering som är problemet, inte kunskap.

plate7dx.jpg

Att etnisk identitet ses som ett problem beror på hjärntvätt i samhället. Medborgaren har fostrats i att vara allmängiltig och lärt sig att kunskap om folkslag är ondskefullt och automatiskt leder till etnisk rensning och folkmord. Men det tycks bara vara Europeiska folks självständighetssträvanden som är ett problem enligt mainstream media och etablissemang. Samer och Indianer lyfter man upp som förtryckta folk men oss, vår historia och situation nämner de inte. Etnicitet och miljökamp är inte populärt någonstans bland moderna samhällen. Hundratals urfolksledare som försvarar naturtillgångar och miljö mördas varje år. Urfolken är ofta jordens samvete som beskyddar djur och natur. Samhället måste lära sig att acceptera det.

Det är intressant med genetik men det är inte principen vi hävdar vår urfolkstatus på. Den grundar sig på urminnes hävd samt att vi var en befolkning innan de nordiska staterna bildades av utländska intressen. Urbefolkningar har rätt till självbestämmande. Genom kraften av den rätten bestämmer de fritt sin politiska status, de bedriver fritt sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Enligt en vetenskaplig, arkeologisk definition är en urbefolkning en folkgrupp som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

36511064_621998494833980_7213577369552945152_n

United Nations Working Group on Indigenous Populations (WGIP) definierade begreppet 1972, med utökningar 1983 och 1986.

FN:s definition av ursprungsfolk är att ursprungsfolk är de som har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra, anser sig själva skilda från den övriga befolkningen, som nu lever i detta territorium, och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

ILO, Internationella arbetsorganisationen definierade begreppet i Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO 169) år 1989 till att gälla folkgrupper som var bosatta inom ett område, när andra folkgrupper grundade en stat inom samma område.

I det svenska betänkandet ”Samerna: ett ursprungsfolk i Sverige” definieras ursprungsfolk som ”folk som härstammar från folkgrupper som bodde i landet vid tiden för fastställandet av nuvarande statsgränser och som helt eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner”

Detta innebär att man inte får vara helt assimilerad för att kallas för urfolk. Men det finns tillräckligt med nordisk tradition och kultur för att bevara, och en tillräckligt obruten släktlinje för att tydligt visa vårt släktskap med urinnevånarna i Skandinavien. Att vara assimilerad handlar inte om att man använder den moderna världens bekvämligheter. utan det handlar om att man har släppt eller glömt bort sin urfolkstillhörighet och identitet. Det är ingen som kräver att urfolk ska vara bushfolk. Det handlar om tillhörighet och självidentifikation. Nordiska människor må vara moderna men de är nordiska urinnevånare på alla sätt och vis.

resizer.jpg

Systemet tror att de står för den ultimata verkligheten, vi urfolk tror oss stå för den naturliga verkligheten- I slutändan kommer nog ingen att vinna detta utan som vanligt krävs det samarbete och respekt för att komma framåt. Genom att låta nordmännen få vara sig själva så behöver de inte känna sig hotade av deras ökända vrede, vilken uppstår genom deras ilska och frustration. När man tillåts vara trygg i sig själv så är man inte rädd för andra. De får sluta att frukta och hata den nordiska människan. Annars kommer konflikten eskalera.

Det är många steg att gå, vägen är lång men vi vet att det är rätt. Vi tror på oss själva och vår vision. Vi är ivriga att göra rätt för oss. Vi hoppas på förståelse, ömsesidig respekt och samexistens på jorden. Vi önskar att människor inte såg individualism som ett hot mot kollektivet. Vi önskar att man visade hänsyn till varandra oberoende av etnicitet. Framförallt så vill vi behålla vår etniska särart och folkliga tro och studera vår genetik, biologiska och kulturella bakgrund  utan att någon har ett problem med det och tjatar om rasism.

Odin.ngsversion.1488517268480.adapt.1900.1.jpg

Detta synsätt att nordisk organiserad folklighet skulle vara något farligt eller negativt återspeglar bara deras egna rädslor. Rädslor som har inprogrammerats av media etc. Oron och motståndet mot den gryende folkliga andliga rörelsen är ogrundad och och i sin natur förtryckande och främlingsfientlig. Den nordiska kulturen, historian och folket är ett så främmande koncept för dem att det skrämmer dem. Vi behandlas som ett främmande element i vårt eget land. Ändå så vet jag vilken stolthet det finns därute bland de våra och hur mycket de har att ge.

CST2049.700

 

Källor:               Boken ”Svenskarna och deras fäder” av Karin Bojs och Peter Sjölund

Sametinget.se

Wikipedia

Wodin

Ett blot är en en fest med gudarna. I dagens tidevarv har vi ofta knappt om tid. Vi ger ofta inte oss själva det vi behöver i form av andlig vård och respekt. Men vi tjänar på att avsätta tid åt det. Människor tror ibland att blot är ett snabbt tidsfördriv på en halvtimme sedan åker man hem och fortsätter som vanligt. Då har man missuppfattat blotets syfte och funktion.

Vi vet att förfäderna brukade samlas på hedar och skåla till gudarna. De samlades också i långhus där man låg till bords och festade under längre perioder. Där kunde vandrande historieberättare recitera sagor, legender eller historia. Dessa berättelser kunde ta dagar att genomföra och utfördes alltid med största precision då alla kunde berättelserna och en som slarvade kunde råka illa ut. Dessa historiska beteenden som fanns i nordens klaner och stammar reflekteras i vår tids Asatro.

Lofotr Vikingmuseum-Foto-Kjell Ove Storvik-7209-2 (1).jpg

Vi blotar själva eller träffas med närstående från familj, blotlag eller förbund. Iden med att dricka mjöd är att man ska bli lätt berusad och extatisk så att man lättare får kontakt med de högre makterna. Vi måste då ta vår tid att öppna vårt inre och tanka på kraft. Vi offrar till gudarna för att få tillbaka. Denna kommunikation och transaktion är något man blir bättre och bättre på. Nyckeln är att tro på sig själv och sin förmåga. Vetskapen att man är en del i kedja av levande och döda nordiska individer och att kommunikation med andevärlden är möjlig. Att våra inre krafter är utan gräns. Vårt väsen är uppbyggt av gudamakterna. Vi kallar på energier som finns inom oss själva, men också utanför oss som starka energifält. Förfäderna är med oss i kött och ande under dessa ceremonier precis som de är under livets alla viktiga händelser.

Vi står i en cirkel för att våra energier ska förenas. Alltså kan vi inte ha okunniga eller felaktiga tankar och känslor där. Det suger bort kraft från ceremonin. Man ska vara enade, känna varandra väl och dela värderingar och åsikter, och veta vad det är man håller på med. Cirkeln synkroniserar energiflödet. En virvel uppstår och en portal mellan asgård och midgård öppnas. Där uppstår en brygga mellan människornas och gudarnas värld och därför är blot heligt.

ladda ned (3).jpg

Stora blot som har mer karaktär av uppvisning fyller också en funktion med att ge kraft då det är mäktigt att se eldar etc, men veteraner inom Asatro säger att man inte ska vara så många, att det är bättre med lagom stora cirklar. Det blir en sorts okontakt och en känsla av opersonlighet över sådana tillställningar. Vi kan inte slappna av tillräckligt bland främlingar för att riktigt våga slappna av och vara oss själva och låta våra inre känslor och krafter flöda. Men såklart finns det andra värden i dessa ceremonier i form av storslagenhet och ordning, känsla av att vara med om något speciellt att minnas och en visuell presentation av kulturarvet samt en känsla av gemenskap.

Efter ett blot ska man samlas i en festlokal och äta middag och utföra flera skålrundor med mjödhornet. Detta ger en personlig prägel och återspeglar att det är en nordisk visdomstradition vi håller på med. Vi talar i vänskaplighet vår innersta filosofi, kunskap och visdom. vi analyserar ceremonin och våra upplevelser. Detta är uppskattat och knyter samman gruppen- Detta innebär också att vi inte kan köra hem därifrån på kvällen. Det bästa är alltså ställen med övernattning så man är där två dagar eller att man har chaufför som kör hem flera.

CHR_1633_4_5_tonemapped

När man blotar själv så kan man ha en eldstad på bakgården eller i närliggande natur på gångavstånd. Man kan anlägga ett slags läger i naturen där man har sina ritualer. Det är lämpligt att anlägga en harg, ett Vie där du kan ställa attiraljerna etc. En plats att sitta runt elden med hornet och begrunda, eller till och med ett gudahov eller en megalit.

stenaltare.jpg

Alla blotar för att få ut något av det, men det krävs då att man ger sig hän åt det andliga arbetet. Ett blotlag blotar i regel mellan 4 till 8 ggr per år. Det är inte mycket tid att lägga. Det ger mycket mer än det kostar att ha en djupare gemenskap med sitt folk, gudar och gudinnor. Dessa sammankomster utgör en etnisk markör, de ger oss styrka och glädje att vara de vi är.

images (3).jpg

En annan sak som är viktig är föranmälan med förskottsbetalning så de som anordnar blotet vet exakt hur många som kommer och kan ordna allt exakt. Man ska alltså avsätta tid för sin andlighet och gemenskap med andra som håller på med nordisk folklig hedendom och man ska föranmäla sig och betala avgiften för att underlätta vid planering och utförande av blot. Ett blot sker inte av sig själv utan det krävs några som samarbetar med utrustning, mat, mjöd etc. Då vi hoppas den inhemska hedendomen ska växa så bidrar vi till dess existens. Drömmen är en framtid när vi har stora lundar för våra ceremonier. För det är där ute i naturen vi mår som bäst och får den mest naturliga kontakten med Regin.

Blot är ett sätt att ge energi åt den eteriska kroppen. Vi får helning och kraft. Vi får en djupare vision och en kontakt med vårat inre. Jag brukar säga åt deltagare att titta på elden och resa i sig själva så inte medvetandet fastnar på den fysiska processen. Det är så lätt, speciellt som nybörjare att man bara uppfattar det yttre, men med tiden upptäcker man vilka energier och andliga tillstånd man söker.

light-body-679x497

Tradition är oerhört viktigt. Genom att hedra årsväxlingarna, högtidernas väsen och gudomligheter, förfäder och mödrar så får man en starkare kontakt med själva livet. Man är med i dess strömning, man förstår dess funktion och syfte, du stämmer ditt inre med den naturliga pulsen. Det utgör också en viktig del av vår självidentifikation som nordiska människor. Genom att ha en egen tradition och ett eget etniskt medvetande så stärks våra rötter och vi kan blomma efter naturens plan.

En sund kontakt med det andliga är bra för den inre balansen. Det lär oss att kommunicera med våra älskade. Det lär oss att vara sanna mot oss själva. Det får oss att känna mening och hopp i en mörk tidsålder. Det ger kunskap om vårt folks historia och dess vägar. Den ger oss styrka och självsäkerhet i vår urfolksidentitet.

link to your individual Soul

Hell till alla som är med och bygger nordisk tradition och den Skandinaviska urfolksnationen, hell till folkstammen, Hell till SHF

shf bild 11 d (1).jpg